دکتر سید عبدالحسین نبوی

دکتر سید عبدالحسین نبوی استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر سید عبدالحسین نبوی

Dr. Abdolhossein Nabavi

استاد گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی برخی عوامل اجتماعی موثر بر هنجارشکنی دانش آموزان (مورد مطالعه: دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 11، شماره: 4
2 بررسی تاثیر پایگاه اجتماعی- اقتصادی و هویت قومی بر احساس امنیت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 1، شماره: 2
3 بررسی تاثیر کیفیت زندگی کاری بر تعهد سازمانی (مورد مطالعه: کارکنان امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 16، شماره: 4
4 بررسی رابطه میان نگرش های دانشجویان نسبت به جهانی شدن و سبک زندگی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 11، شماره: 2
5 بررسی عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر احساس امنیت اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 21، شماره: 4
6 بررسی عوامل موثر در بروز رفتارهای وندالیستی در میان دانش آموزان مقطع متوسطه شهرستان ایذه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 22، شماره: 3
7 بررسی نابرابری جنسیتی در سازمان های بوروکراتیک (مورد مطالعه: کارکنان سازمان های دولتی شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 12، شماره: 3
8 تحلیل جامعه شناختی عوامل موثر بر میزان گرایش زوجه به طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 5، شماره: 3
9 علل و پیامد تعارض کار خانواده و بررسی بیگانگی از کار به عنوان یکی از پیامدهای آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارتباط بین محیط خانوادگی و شادمانی در دانش آموزان شهر اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
2 بررسی محرک های محیطی و سازمانی مؤثر بر کارآفرینی زنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور
3 نقش خانواده در کارآفرینی زنان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس دانشجویی کارآفرینی کشور