دکتر علی محمد قدسی

دکتر علی محمد قدسی دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

دکتر علی محمد قدسی

Dr. Alimohammad Ghodsi

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه بوعلی سینا همدان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارتباط دینداری و بیتفاوتی اجتماعی در شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 2، شماره: 3
2 بررسی تاثیر عوامل اجتماعی موثر بر میزان مشارکت اولیا در امور مدارس در همدان (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 12، شماره: 1
3 بررسی جامعه شناختی ارتباط انواع سرمایه با میزان گرایش زنان متاهل به طلاق در شهر همدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 8، شماره: 18
4 بررسی جامعه شناختی درماندگی آموخته شده در نهادهای پزشکی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 1، شماره: 3
5 بررسی جامعه شناختی مکانیزم های رابطه عوامل اجتماعی با افسردگی در بین شهروندان ۱۸ سال به بالای شهر همدان (دریافت مقاله) دوفصلنامه علوم اجتماعی دوره: 16، شماره: 2
6 بررسی رابطه بین عوامل اجتماعی و فرسودگی شغلی معلمان شهرستان قروه (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 2، شماره: 2
7 بررسی عوامل موثر بر میزان مشارکت دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا در فعالیت های ورزشی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 11، شماره: 2
8 تاثیر آگاهی از قوانین و اثربخشی مجازات های رسمی بر سطح بازدارندگی قوانین راهنمایی و رانندگی در بین جوانان شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی پلیس دوره: 2، شماره: 1
9 گونه شناسی پوشش زنان شهر همدان و عوامل اجتماعی مرتبط با آن (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 30، شماره: 3
10 مطالعه برخی عوامل اجتماعی مرتبط با بی اشتهایی عصبی در دانش آموزان دختر مقطع متوسطه شهر همدان (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 15، شماره: 2
11 واکاوی مسئله ازدواج و اعتبارسنجی یک راهحل (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر خود اثر بخشی بر میزان مشارکت والدین در امور مدارس دانش آموزان دخترمقطع متوسطه دوم شهرهمدان (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی روانشناسی،علوم تربیتی و آسیب شناسی جامعه