دکتر عبدالرضا نواح

دکتر عبدالرضا نواح دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر عبدالرضا نواح

Dr. Abdolreza Navah

دانشیار گروه جامعه شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی نقش مولفه های فرهنگ سازمانی (امنیت شغلی، رضایت شغلی و عدالت سازمانی) بر بیگانگی از کار، مطالعه موردی: کتابداران کتابخانه های عمومی خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 20، شماره: 4
2 آسیب شناسی مسائل قومی در ایران (مطالعه موردی عرب های ساکن شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 3، شماره: 11
3 ارزیابی اثرات حکمروایی کلانشهری و سیاست گذاری عمومی در مناطق کلانشهری نمونه موردی کلانشهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای دوره: 10، شماره: 40
4 الگوسازی ساختاری عوامل فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تاثیرگذار بر هم گرایی بین قومی در شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های راهبردی مسائل اجتماعی ایران دوره: 11، شماره: 3
5 بازاندیشی مبانی جامعه شناسی دین برگر: ساخت اجتماعی، قدرت و گفتمان (دریافت مقاله) دوفصلنامه هفت آسمان دوره: 25، شماره: 84
6 بررسی برخی عوامل اجتماعی موثر بر هنجارشکنی دانش آموزان (مورد مطالعه: دانش آموزان پسر و دختر دبیرستانی شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 11، شماره: 4
7 بررسی تاثیر انواع سبک زندگی بر رفتار باروری زنان ۴۹-۱۵ ساله شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 4
8 بررسی تاثیر شبکه های اجتماعی مجازی بر هویت اجتماعی جوانان (موردمطالعه: جوانان ۱۸ تا ۳۰ سال شهر اهواز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 8، شماره: 2
9 بررسی تاثیر عوامل اجتماعی سیاسی براحساس امنیت (مورد مطالعه: شهروندان شهر ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های مدیریت انتظامی دوره: 7، شماره: 1
10 بررسی تاثیر نگرش زیست محیطی ریزگردمحور بر برخی از متغیرهای جامعه شناختی (مورد مطالعه: شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 2
11 بررسی تحصیلی برنامه های آموزشی ضمن خدمت معلمان و ارائه پیشنهادات برای بهبود کیفی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات روانشناسی و علوم تربیتی دوره: 9، شماره: 1
12 بررسی جامعه شناختی بیگانگی از کار و تعهد سازمانی کارکنان امور فنی شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 17، شماره: 4
13 بررسی جامعه شناختی عوامل موثر بر میزان گرایش به نزاع دسته جمعی (مورد مطالعه شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 13، شماره: 2
14 بررسی رابطه دینداری و حمایت اجتماعی با سلامت روانی (مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی ورزش و جوانان دوره: 18، شماره: 46
15 بررسی رابطه کیفیت خدمات دهی و رضایتمندی اعضای کتابخانه : (مورد مطالعه کتابخانه های عمومی استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 8، شماره: 17
16 بررسی رابطه نظریات نیکلاس لومان و پارسونز (دریافت مقاله) نشریه آفاق علوم انسانی دوره: 4، شماره: 41
17 بررسی عوامل فرهنگی – اجتماعی موثر بر میزان اعتماد به رسانه ی ملی ایران مورد مطالعه : جمعیت 18 سال به بالای منطقه ی مرکزی شهرستان آبادان (دریافت مقاله) دوماهنامه پژوهش های نوین علوم انسانی دوره: 2، شماره: 6
18 بررسی عوامل موثر بر بی تفاوتی اجتماعی (مورد مطالعه: شهروندان ۱۸ سال به بالای شهر دزفول) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 15، شماره: 3
19 بررسی عوامل هنجاری و سازمانی موثر بر میزان تولید علمی اعضاء هیات علمی مورد مطالعه(اعضاء هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 9، شماره: 20
20 بررسی کلیشه های جنسیتی در آثار داستانی جلال آل احمد (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی هنر و ادبیات دوره: 6، شماره: 1
21 بررسی ناسازگاری علوم انسانی جدید با ساختارهای اجتماعی در جامعه ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی دوره: 17، شماره: 57
22 بررسی نقش دیوانسالاری بر بیگانگی از کار کتابداران کتابخانه های عمومی خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات کتابداری و علم اطلاعات دوره: 5، شماره: 11
23 بررسی هویت قومی و تاثیر آن براحساس طرد اجتماعی (مورد مطالعه: عرب های شهر اهواز) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی راهبرد اجتماعی فرهنگی دوره: 5، شماره: 1
24 پیامدهای جامعه شناختی سواد رسانه ای بر آگاهی از حقوق شهروندی و دموکراسی خواهی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات رسانه های نوین دوره: 5، شماره: 18
25 تاثیر احساس محرومیت نسبی بر هویت قومی و هویت ملی مطالعه موردی: اعراب استان خوزستان (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 8، شماره: 2
26 تاملی بر نظریه دموکراسی فرهنگی کارل مانهایم در کتاب دموکراتیک شدن فرهنگ (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 1
27 تبارشناسی گفتار انقلابی امام خمینی پی جویی گسست در بایدها و نبایدهای امام خمینی در دوره های مختلف (دریافت مقاله) پژوهشنامه علوم سیاسی دوره: 9، شماره: 1
28 تجربه زیسته زنان متقاضی طلاق از فرایندهای وقوع طلاق (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 15، شماره: 1
29 تحلیل رابطه سبک زندگی با کاهش باروری (مورد مطالعه: زنان ۱۵ تا ۴۹ ساله شهر اهواز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 5، شماره: 13
30 تدوین مدل پارادایمی کاربست رویکرد کارآفرینی اجتماعی در حوزه اشتغال افراد دارای ناتوانی جسمی (دریافت مقاله) فصلنامه رفاه اجتماعی دوره: 23، شماره: 88
31 رابطه بین استفاده از برنامه های ماهواره و هویت فرهنگی جوانان (مورد مطالعه: جوانان شهرستان شوش) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی دوره: 7، شماره: 15
32 سبک زندگی و مصرف فرهنگی: با تاکید بر مطالعه آزاد در شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 3
33 شناسایی عوامل موثر در خشونت علیه زنان شهر اهواز (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 9، شماره: 36
34 طراحی مدل مفهومی کتابخانه های عمومی به مثابه مراکز اجتماعی بر اساس نظریه حوزه عمومی یورگن هابرماس (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اطلاع رسانی و کتابخانه های عمومی دوره: 28، شماره: 4
35 طراحی و آزمون مدل تأثیر عوامل جامعه‌شناختی مبتنی بر نظریه بوردیو با میانجی‌گری سبک زندگی فرهنگی بر میزان مطالعه شهروندان شهر اهواز (دریافت مقاله) پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی دوره: 7، شماره: 1
36 علم بومی و ساختارهای اجتماعی - اقتصادی (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 23، شماره: 54
37 قومیت و احساس طرد اجتماعی؛ مخاطرات اجتماعی پیش رو (مورد مطالعه؛ قوم عرب شهرستان اهواز) (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 17، شماره: 4
38 کودکی به مثابه پدیداری اجتماعی (دریافت مقاله) مجله دستاوردهای روانشناختی دوره: 6، شماره: 2
39 مبانی نقد مدرنیته از منظر فردیدی های ایران (دریافت مقاله) مجله جامعه شناسی ایران دوره: 24، شماره: 1
40 مطالعه پدیدارشناسانه آگاهی و درک نخبگان از چالش های مدیریت شهری (مطالعه موردی: شهر اهواز) (دریافت مقاله) نشریه مطالعات توسعه اجتماعی – اقتصادی دوره: 1، شماره: 1
41 مطالعه جامعه شناختی تاثیر سرمایه اجتماعی و کیفیت خدمات آموزشی بر احساس نابرابری اجتماعی مطالعه موردی: دانش آموزان دوره متوسطه دوم شهرستان ایذه (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 33، شماره: 2
42 مطالعه کیفی فرایند درک و تصور کنشگران از موانع و منافع درک شده فردی در پیشگیری از بیماری کووید۱۹ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 16، شماره: 2
43 مهمترین استدلال های تقابل فکری جریان فردیدیه با مدرنیته (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیاست کاربردی دوره: 4، شماره: 1
44 نقش نهاد اقتصاد و فرهنگ در توسعه و حاشیه نشینی: شاخص توسعه ی انسانی در مناطق حاشیه نشین شهر ایلام (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
45 نگاهی به کتاب‌شناسی انتقادی جامعه‏شناسی تشیع (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 19، شماره: 10
46 واکاوی تجارب زیسته زنان از ابتلا به کرونا یک مطالعه پدیدارشناسانه (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 19، شماره: 3
47 واکاوی جامعه شناختی بسترهای فلات زدگی شغلی اعضای هیئت علمی در دانشگاه های ایران برمبنای نظریه زمینه ای (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 31، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تأثیر رسانه های ارتباط جمعی بر جامعه پذیری سیاسی دانش آموزان دبیرستانی (مورد مطالعه: دانش آموزان دبیرستان شهر کوهدشت) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
2 بررسی تحلیلی- انتقادی زندگی و اندیشه ی امانوئل والرشتاین (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران
3 بررسی تحلیلی- انتقادی زندگی و اندیشه ی امیل دورکیم (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران
4 بررسی تطور، تکامل و تضاد در اندیشه ابوریحان بیرونی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم اسلامی و پژوهش های دینی
5 بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی و امید به زندگی دانشجویان مورد مطالعه: شهردهدشت (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی پژوهش های نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی
6 بررسی عوامل اجتماعی - فرهنگی موثر برگرایش به طلاق عاطفی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در حوزه مشاوره، علوم تربیتی و روانشناسی ایران
7 بررسی عوامل اجتماعی موثربر الگوی رای دهی مردم شهر اهواز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
8 بررسی میزان استفاده از شبکه های ماهوارهای برحسب محتوای آموزشی، خبری و سرگرمی:(مورد مطالعه، جوانان شهر شوش) (دریافت مقاله) اولین همایش سراسری قدرت نرم انقلاب اسلامی با محوریت «چهار دهه مقاومت و بایسته های فرهنگی گام دوم انقلاب اسلامی»
9 بررسی نقش سید جمال الدین اسد آبادی در بیداری اسلامی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران
10 تاثیر بکارگیری الگوی تدریس به روش بدیعه پردازی بر رشد زبانی و بهره های ترکیبی آندر دانش آموزان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی
11 تبیین جامعه شناختی عوامل اجتماعی، روان شناختی مؤثر بر مدیریت ظاهر در دنیای مدرن(مورد مطالعه؛ دانشجویان دختر بالای 18 سال دانشگاه پیام نور، مرکز پلدختر) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس روانشناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی و مشاوره
12 تحلیل نظری نقش اشکال سرمایه در بازتولید نابرابری آموزشی دانش آموزان با تاکید بر تئوری پیر بوردیو (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی،مطالعات اجتماعی و فرهنگی
13 تعیین گرهای اجتماعی و سازمانی مدیریت دانش مشتری (CKM) در واحدهای صنعتی با تاکید برمدل های SL ,CSR (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی اقتصاد، مدیریت و حسابداری
14 جامعه شناسی سازمانهای غیر دولتی (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
15 رفتارهای زیست محیطی را چگونه ارتقا دهیم؟ (طرح یک مدل تلفیقی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
16 رنگ ها در نمادپردازی های معنوی و مادی ایل بختیاری (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
17 رنگ ها در نمادپردازی های معنوی و مادی ایل بختیاری و نمود آن در شعر فارسی (دریافت مقاله) همایش قومیت و فرهنگ ایران اسلامی
18 ضد انقلاب و تلاش های اقتصادی آن (نقش نظام اقتصاد بین الملل در شکل گیری و تحقق اهداف انقلاب) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی اقتصاد در شرایط تحریم
19 عوامل اجتماعی و فرهنگی موثر بر رضایت شغلی (مطالعه موردی: معلمان شهر ایلام) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
20 گام های لرزان در مسیرلغزانِ ایمان: کندوکاوی در زیست جهانِ محمد مجتهد شبستری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای دینی، علوم اسلامی، فقه و حقوق در ایران و جهان اسلام
21 گستره و شیوه های استفاده از مواد مخدر و اعتیاد زنان در ایران (دریافت مقاله) دومین همایش نقش دانش و دانشگاهیان درپیشگیری ازوقوع جرم و آسیب های اجتماعی
22 مطالعه جامعه شناختی حاشیه نشینی و پیامدهای آن در شهر اهواز سال 95 (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
23 مطالعه و بررسی کنش های اجتماعی پیوسته و گسسته موثر بر روابط اجتماعی میان دو گروه قومی لر بهمئی و بهبهانی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
24 مقایسه تاثیر تدریس به روش بدیعه پردازی بر رشد مهارت های زبانی در دانش آموزاندختر عادی و دو زبانه پایه اول ابتدایی شهر اهواز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی روانشناسی و علوم اجتماعی