دکتر امیر ملکی

دکتر امیر ملکی دانشیار دانشگاه پیام نور

دکتر امیر ملکی

Dr. Amir Maleki

دانشیار دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Gender Differences in Incidence of Type ۲ Diabetes and Related Psychosocial Factors (دریافت مقاله) فصلنامه تخصصی تحقیقات سلامت دوره: 11، شماره: 2
2 بررسی تاثیر تصویر بدن و مدیریت بدن بر مشارکت ورزشی زنان استان ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی کاربردی دوره: 29، شماره: 4
3 بررسی جامعه شناختی نگرش جوانان نسبت به هویت ملی و مولفه های آن (مطالعه موردی: جوانان ۱۶ تا ۲۹ ساله شهرستان رودسر – استان گیلان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 10، شماره: 2
4 بررسی رابطه استفاده از شبکه اجتماعی تلگرام بر سبک زندگی (مطالعه موردی: دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد تهران غرب) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 2، شماره: 8
5 بررسی رابطه بین پایگاه اقتصادی اجتماعی با نوع و میزان مشارکت ورزشی (مورد مطالعه: زنان استان ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 1
6 بررسی رابطه بین نگرش به عدالت اجتماعی ومحیط آموزشی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 4، شماره: 10
7 بررسی رابطه پارادایم نوین اکولوژیکی و رفتار مصرف آب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 25، شماره: 89
8 بررسی رابطه سطح توسعه انسانی با ارزش محیط زیست: مطالعهای تطبیقی (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 5، شماره: 1
9 برسـاخت اجتماعی عشـق در زبان زندگی روزمره (روایت عشق از نگاه زوج های قوم کرد) (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه پژوهی فرهنگی دوره: 10، شماره: 2
10 پدیدارشناسی اخلاق اجتماعی کاربران شبکه های اجتماعی مجازی (مطالعه موردی: متولدان دهه شصتی دارای تحصیلات عالی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 25، شماره: 94
11 تاثیر فرهنگ دینی بر نگرش فمینیستی دختران دانشجو در علاقمندی به ازدواج (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 2، شماره: 4
12 تاثیر قشربندی اجتماعی بر برابری جنسیتی و تساهل جنسی در مکریان (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی سیاسی ایران دوره: 4، شماره: 3
13 تبیین جامعه شناختی پدیده قتل های ناموسی (به خاطر شرف) در استان خوزستان در طی سال های ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۴ (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 13، شماره: 3
14 تحلیل جامعه شناختی شیوه های مدارا با مرگ عزیزان در بلایای جمعی (مورد مطالعه: زلزله آبان ۱۳۹۶ سرپل ذهاب) (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 16، شماره: 1
15 تحلیل گفتمان قانون توزیع عادلانه آب در ایران (دریافت مقاله) دو فصلنامه آب و توسعه پایدار دوره: 9، شماره: 1
16 تحلیل و واکاوی گونه های روابط علم- دین (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 8، شماره: 29
17 تحول فرهنگی در علم: از علم دانشگاهی تا علم پسادانشگاهی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 6، شماره: 24
18 چالشها و تنشهای تقنینی مجلس شورای اسلامی در بستر گفتمانهای کنترل اجتماعی (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 23، شماره: 87
19 ساخت گفتمانهای کنترل اجتماعی مجلس شورای اسلامی (مقایسه روند گفتمانی دورههای دوم، ششم و هفتم مجلس) (دریافت مقاله) فصلنامه مجلس و راهبرد دوره: 22، شماره: 84
20 فراتحلیل پژوهش های مرتبط با عوامل تاثیرگذار بر نگرش ها، تمایلات و قصد باروری در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 14، شماره: 4
21 مصرف رسانه ای و ترس از جرم در شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای ارتباطی دوره: 23، شماره: 88
22 نقش سرمایه اجتماعی در ارتقاء سبک زندگی سالم میان افراد مبتلاء به بیماری عروق کرونر (دریافت مقاله) فصلنامه پرستاری قلب و عروق دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی جامعه شناختی رابطه بین تصویر از بدن و مدیریت بدن در بین زنان (موارد مطالعاتی : کارکنان زن راه آهن تهران) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی جامعه شناسی و علوم اجتماعی
2 بررسی رابطه دینداری با نگرش و رفتار مصرف آب در بین شهروندان زنجان (دریافت مقاله) همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
3 تحلیل و تبیین فعالیت های داوطلبانه در ایران به عنوان نمودی از سلامت اجتماعی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی قرآن و سلامت اجتماعی
4 نگاهی جامعه شناختی بر مفهوم سلامت در سیاست گذاری سلامت (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی مدیریت،روانشناسی و علوم انسانی با رویکرد توسعه پایدار
5 نگاهی گذرا به بررسی مفهوم طبقه در آراء مارکس، وبر، بوردیو (دریافت مقاله) کنفرانس سالانه رویکردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی
6 نگرشی جامعه شناسانه به بررسی مفهوم شهروند و حقوق شهروندی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری