دکتر رضا نیلی پور

دکتر رضا نیلی پور استاد بازنشسته زبان شناسی

دکتر رضا نیلی پور

Dr. Reza Nilipour

استاد بازنشسته زبان شناسی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 انطباق و آماده سازی برنامه آموزش پیشگیری و درمانی خواندن برای معلمان (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 8، شماره: 2
2 Native-like Event-related Potentials in Processing the Second Language Syntax: Late Bilinguals (دریافت مقاله) علوم اعصاب کاسپین دوره: 7، شماره: 2
3 بدن مندی استعاره های مفهومی و درک مفاهیم انتزاعی در کودکان ۵ تا ۷ ساله فارسی زبان (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 2
4 بررسی تاثیرات سن/ترتیب اکتساب واژگان در زبان دوم: تصمیم واژگانی در دو زبانه های فارسی-انگلیسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 5، شماره: 5
5 بررسی ساختار فعل مرکب در گفتار کودکان سالم ۵ تا ۷ سال فارسی زبان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 12، شماره: 1
6 بررسی و مقایسه تولید همخوانها در گفتار کودکان کاشت حلزون شده (دریافت مقاله) مجله پژوهش در علوم توانبخشی دوره: 6، شماره: 2
7 تاثیر مهارت زبانی بر شدت ناروانی در دانش آموزان دوزبانه مبتلا به لکنت (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 11، شماره: 3
8 رابطه بین زبان دریافتی و زبان بیانی در کودکان مبتلا به نشانگان داون (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 3، شماره: 2
9 گرایش ها در عصب شناسی و آسیب شناسی زبان (دریافت مقاله) فصلنامه تازه های علوم شناختی دوره: 5، شماره: 1
10 مداخله زبانی مبتنی بر استعاره های شناختی و ادراک زمان در کودکان کاشت حلزون شنوایی (دریافت مقاله) مجله اصول بهداشت روانی دوره: 24، شماره: 2
11 مقایسه کاربرد ابزار های انسجام در بیان نوشتاری دانش آموزان عادی و دارای اختلالات یادگیری فارسی زبان شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 13، شماره: 1
12 مقایسه میانگین طول گفته، غنای واژگانی و آگاهی های فرازبانی نحوی و واژگانی درکودکان دوزبانه طبیعی و کم شنوا (آذری-فارسی) (دریافت مقاله) فصلنامه کودکان استثنایی دوره: 19، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Case Study of Agrammatic Dissociations in Speaking and Reading (دریافت مقاله) هشتمین کنگره علوم اعصاب و پایه و بالینی
2 بررسی تاثیر بافت معنایی بر توانایی دستیابی به واژگان در کودکان با و بدون اختلال ویژه زبان (دریافت مقاله) هفدهمین همایش گفتار درمانی ایران
3 بررسی وی ژگی های زبانی کودکان 6 تا 9 ساله شهرستان بم پس از زلرله (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه