دکتر حسین نجفی

دکتر حسین نجفی استادیار علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

دکتر حسین نجفی

استادیار علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارائه مدل علی مولفه های تشکیل دهنده یادگیری ترکیبی و هوش هیجانی و تاثیر آن بر عملکرد تحصیلی (دریافت مقاله) مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی دوره: 19، شماره: 82
2 اسکورم مدلی برای تولید محتوی الکترونیکی جهت یادگیری بهتر (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 9، شماره: 5
3 بررسی رابطه بین آموزش های نوین(الکترونیک و ترکیبی)، درگیری تحصیلی و بهزیستی تحصیلی با عملکرد تحصیلی در محیط نظام آموزش از دور (دریافت مقاله) پژوهشنامه روانشناسی مثبت دوره: 9، شماره: 1
4 بررسی رابطه ی آموزش ترکیبی و احساس عدم پذیرش با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور با نقش میانجی اشتیاق تحصیلی (دریافت مقاله) فصلنامه فناوری و دانش پژوهی در تعلیم و تربیت دوره: 3، شماره: 2
5 بررسی عوامل مؤثر بر تلفیق و کاربرد فناوری آموزش از دور در کلاس درس و طراحی الگویی برای آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 16
6 بررسی نقش نظام آموزش از دور برتوسعه منابع انسانی در دانشگاه پیام نور (ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 8
7 پیش بینی نگرش مثبت به بزهکاری بر اساس خود دلسوزی، هوش معنوی و خود آگاهی شناختی در دانش آموزان مقطع متوسطه (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 10، شماره: 2
8 تاثیر آموزش ترکیبی بر سلامت ذهنی، انگیزش تحصیلی و درگیری تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور (دریافت مقاله) مجله مطالعات روانشناسی تربیتی دوره: 20، شماره: 52
9 تاثیر فناوری های نوین بر کارآیی و اثربخشی آموزش (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 7، شماره: 2
10 رابطه بین سبک های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانشجویان (دریافت مقاله) دوماهنامه راهبردهای آموزش در علوم پزشکی دوره: 6، شماره: 2
11 عوامل موثر بر کیفیت آموزش از دور (مطالعه موردی: مرکز تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیام نور تهران) (دریافت مقاله) مجله میان رشته ای آموزش مجازی در علوم پزشکی دوره: 4، شماره: 2
12 مبانی پداگوژیکی آموزش از دور ونظریه های آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در برنامه ریزی درسی دوره: 2، شماره: 7
13 مقایسه سبک دلبستگی، شادکامی و اضطراب در دانش آموزان مصروع و غیر مصروع (دریافت مقاله) فصلنامه روانشناسی مدرسه و آموزشگاه دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تاثیر بازی های رایانه ای بر رفتار کودکان مقطع ابتدایی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و روانشناسی و آسیب های اجتماعی ایران
2 جایگاه آموزه های تربیت دینی در نظام آموزش الکترونیکی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مطالعات اجتماعی فرهنگی و پژوهش دینی
3 شناسایی مولفههای نظام آموزش از دور ایران و الگوسازی برای آن (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی برنامه ریزی و تحول نظام آموزشی
4 مطالعه تاثیر آموزش تفکر انتقادی و حل مساله بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و علوم اجتماعی
5 مفهوم شناسی یادگیری ترکیبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی هزاره سوم و علوم انسانی
6 نگاهی به تااین، تولید و ارائه محتوای الکترونیکی در محیط یادگیری سیار (دریافت مقاله) اولین همایش ملی یادگیری سیار، از نظر تا عمل