دکتر مهران شاه منصوری

دکتر مهران شاه منصوری استاد، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک

دکتر مهران شاه منصوری

Dr. Mehran Shahmansouri

استاد، گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه اراک

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثار گرادیان بار بر بسته موج های غبار شبکه مدوله شده در بلورهای پلاسمای غبارآلود (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 12، شماره: 3
2 Solitary and double-layer structures in quantum bi-ion plasma (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیک تئوری و کاربردی دوره: 10، شماره: 2
3 Temperature effects role on the plasma antenna radiation pattern (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیک تئوری و کاربردی دوره: 17، شماره: 1
4 مطالعه ویژگی های موجبر پلاسمونیک هیبریدی دی الکتریک-گرافن در ناحیه فروسرخ دور (دریافت مقاله) فصلنامه دریا فنون دوره: 9، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Modeling of cold atmospheric plasma (CAP) interaction with bacteria (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدلسازی ریاضی و روشهای محاسباتی در علوم و مهندسی
2 پلاسمای الکترون کوانتومی دو بعدی (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1387
3 تابع پتانسیل ذرات در بلورپلاسمای غبارآلود شش گوشی در دو بعد (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1386
4 سالیتون های جفت شده در بلور پلاسمای غبارآلود (دریافت مقاله) کنفرانس فیزیک ایران 1388
5 مطالعه ترتیب رخداد فرایندهای نوردهی و رسانندگی ناشی از تحریک حرارتی یک نیمرسانای شامل دامهای عمیق (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماده چگال