دکتر مهدی محمدی مهر

دکتر مهدی محمدی مهر استاد، گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کاشان

دکتر مهدی محمدی مهر

Dr. Mehdi Mohammadimehr

استاد، گروه مهندسی مکانیک ، دانشکده مهندسی مکانیک ، دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابزار ارتعاشی التراسونیک یک بعدی و دو بعدی (دریافت مقاله) دو فصلنامه علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک دوره: 26، شماره: 1
2 Biaxial Buckling and Bending of Smart Nanocomposite Plate Reinforced by CNTs using Extended Mixture Rule Approach (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 1، شماره: 1
3 Nonlocal Buckling and Vibration Analysis of Triple-Walled ZnO Piezoelectric Timoshenko Nano-beam Subjected to Magneto-Electro-Thermo-Mechanical Loadings (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه های پیشرفته کامپوزیت دوره: 2، شماره: 2
4 Postbuckling Equilibrium Path of a Long Thin-Walled Cylindrical Shell (Single-Walled Carbon Nanotube) under Axial Compression Using Energy Method (دریافت مقاله) ماهنامه بین المللی مهندسی دوره: 24، شماره: 6
5 تاثیر تنش های سطحی روی ارتعاشات خطی غیر محلی نانو لوله سه جداره ی نیترید بور حاوی جریان سیال ویسکوز بر بستر الاستیک با استفاده ازDQM (دریافت مقاله) فصلنامه مدل سازی در مهندسی دوره: 13، شماره: 43
6 تحلیل ارتعاشات آزاد پانل استوانهای ساختهشده از مواد مدرج تابعی قرار گرفته بر روی بسترالاستیک پاسترناک تحت تأثیر میدانهای مغناطیسی با استفاده از تئوری برشی مرتبه اول (دریافت مقاله) مجله مکانیک سازه ها و شاره ها دوره: 5، شماره: 1
7 تحلیل غیرخطی کمانش نانوتیر کامپوزیتی با درنظر گرفتن نقص هندسی اولیه با استفاده از روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 36، شماره: 2
8 کاهش نوسانات صفحه کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله کربنی بر روی بستر الاستیک به روش کنترل فعال (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری کامپوزیت دوره: 7، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر حرارت روی تحلیل تنش و کمانش مخازن استوانه ای جدار ضخیم کامپوزیتی تحت فشار داخل و خارج بر بستر الاستیک دو پارامتری با استفاده از نرم افزار اجزا محدود آباکوس (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
2 اثر حرارتی روی پاسخ ارتعاشی نانو میله غیر محلی دو سر گیردار (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
3 اثر مقیاسکوچکروی ارتعاشات محوری نانو میله تحت بارگذاریهای الکتریکی و گرمایی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
4 اثر مقیاسکوچکروی کمانشنانو لوله کربنی تک لایه تحت فشار شعاعی بر بستر الاستیک (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
5 ارائه مدلی در تغییر شکل پلاستیک برای مواد با ساختار نانومتری (دریافت مقاله) دومین همایش دانشجویی فناوری نانو
6 اصلاح رفتار ارتعاشی سازه های پوسته ای به روش اجزا محدود (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
7 Bending analysis of nanocomposite Reddy beam using experimental test to obtain mechanical properties (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
8 Buckling analysis of a thick-walled micro cylindrical sandwich panel reinforced by graphene platelets (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
9 BUCKLING ANALYSIS OF NANOCOMPOSITE TIMOSHENKO BEAM USING EXPERIMENTAL TEST TO OBTAIN THE MECHANICAL PROPERTIES (دریافت مقاله) بیست و ششمین همایش سالانه بین­ المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
10 بررسی ارتعاشات میکرو پوسته استوانه ای ساندویچی کامپوزیتی با لایه های پیزوالکتریک تقویت شده با نانولوله های کربنی با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
11 بررسی تاثیر پارامترهای موثر روی فرآیند آهنگری گرم دو مرحله ای چرخ قطار مدل S1002 با استفاده از نرم افزار اجزاء محدود (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
12 بررسی تاثیر پارامترهایی نظیر شرایط اصطکاکی، دما، خواص مواد و هندسه ابزار روی فرایند آهنگری به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
13 بررسی تاثیر حرارت روی فرایند آهنگری قطعه استوانهای شکل به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
14 بررسی تاثیر عوامل مختلف روی فرآیند اکستروژن مستقیم به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس دانشجویی مهندسی مکانیک
15 بررسی قالب های پیش فرم روی فرآیند آهنگری گرم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران
16 بهینه سازی رفتار ارتعاشی پوسته ها (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سازه های جدار نازک
17 بهینه سازی وزن خرپا با استفاده از عملگرهای اصلاح شده ژنتیک (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس سراسری سیستم های هوشمند
18 تاثیر بستر الاستیک پاسترناک روی ارتعاشات آزاد نانو ورق تک لایه با در نظر گرفتن تنش های سطحی (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
19 تاثیر بستر الاستیک روی خیز و تابع لایه مرزی ورق ایزوتروپیک عرضی با استفاده از تئوری ردی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
20 تاثیر تغییر سطح مقطع روی کمانش پیچشی تیر نانو کامپوزیتی تقویت شده با نانو لوله کربنی تک جداره (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
21 تاثیر حرارت بر کمانشپیچشی نانولوله کربنی دو جداره تحت فونداسیون پاسترناک (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
22 تاثیر عوامل مختلف روی فرایند نورد ورق ضخیم به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تمدید و تخمین عمر سازه های هوایی و صنعتی پیر و فرسوده
23 تأثیر پارامتر تراکم ، دما و کسر حجمی روی خیز تیر کامپوزیتی تقویت شده با نانولوله ی کربنی پایه-پلیمری حافظه دار (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
24 تحلیل ارتعاشات آزاد الکترو ترمو مکانیکی تیر نانو کامپوزیت مدرج تابعی تقویت شده با نانو لوله ی نیترید بور بر بستر الاستیک با استفاده از تئوری تنش کوپل اصلاح شده (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران
25 تحلیل ارتعاشات آزاد پنل استوانه ای تقویت شده با توزیع های مختلف نانو لوله های کربنی بر بستر الاستیک تحت اثر میدان های الکتریکی و مغناطیسی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
26 تحلیل ارتعاشات آزاد پوسته استوانه ای با ضخامت متغیر و ساخته شده از مواد مندرج تابعی با استفاده از تیوری تنش کوپل اصلاح شده (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
27 تحلیل ارتعاشات آزاد میکرو کامپوزیتی تیموشنکو غیرکلاسیک چرخشی مقطع متغیر با در نظر گرفتن جرم متمرکز در انتها (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
28 تحلیل ارتعاشات آزاد میکرو ورق های کامپوزیتی کوپله شده واقع بر بستر الاستیک اورتوتروپیک با خواص مادی وابسته به دما بر اساس تیوری های گرادیان کرنشی تعمیم یافته و تغییر شکل برشی سینوسی (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
29 تحلیل ارتعاشات آزاد میکروتیوب چرخان نانوکامپوزیتی با لایه پیزوالکتریک بر اساس تئوری تنش کوپل اصلاح شده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین‌المللی مهندسی مکانیک و هوافضا
30 تحلیل ارتعاشات آزاد نانو تیر تیموشنکو تحت میدان های الکتریکی و مغناطیسی بر اساس تئوری گرادیان کرنشی (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
31 تحلیل ارتعاشات اجباری طولی نانومیله سه جداره نیترید بور غیرمحلی با استفاده از روش مربع سازی دیفرانسیلی (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
32 تحلیل استاتیکی سازه خرپا با استفاده از پارامترهای فازی (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
33 تحلیل بعد از کمانشپیچشی نانولوله کربنی دو جداره با استفاده از تئوری لایه مرزی (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
34 تحلیل تنش و ارتعاشات بال کامپوزیتی هواپیما تحت تاثیر نیروهای خارجی با استفاده از نرم افزار اجزا محدود (دریافت مقاله) بیست و چهارمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
35 تحلیل خمش میکرو ورق مورب ساندویچی با انواع هسته ها و رویه های کامپوزیتی پیزو الکتریک تقویت شده با نانو لوله کربنی به روش کانتورویچ (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
36 تحلیل خمش میکروورق دایره ای توخالی مدرج سه لایه پیزومغناطیس واقع بر بستر الاستیک اورتوتروپیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی تحقیقات کاربردی در مهندسی برق،مکانیک،کامپیوتر و فناوری اطلاعات
37 تحلیل خیز میکروتیوب چرخان نانوکامپوزیتی تقویت شده با نانولوله کربنی تحت تاثیر میدان حرارتی و مغناطیسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در علوم مهندسی
38 تحلیل کمانش الاستیک میکرو تیر ساندویچی متخلخل با استفاده از روش عددی ریتز (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
39 تحلیل کمانش غیرمحلی نانولوله های کربنی چندجداره بربستر الاستیک تحت بارگذاری ترکیبی پیچشی محوری و گرمایی (دریافت مقاله) دهمین همایش انجمن هوافضای ایران
40 تحلیل کمانش محوری غیرمحلی نانولوله کربنی سه جداره بر بستر الاستیک پاسترناک با استفاده از تئوری تیر تیموشنکو (دریافت مقاله) بیست و یکمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
41 تحلیل کمانش میکرو ورق دایروی توخالی ساندویچی با هسته ی متخلخل و رویه های پیزو الکتریک تقویت شده با نانو لوله های کربنی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
42 تحلیل کمانش میکرو ورق ساندویچی با دو نوع هسته ی پلیمری و اورتوتروپیک و رویه های پیزو الکتریک تقویت شده با نانو لوله های کربنی و نیتریدبور (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
43 تحلیل کمانش ورق نانو کامپوزیتی پیزو الکتریکی متخلخل تقویت شده با نانو لوله های کربنی (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنفرانس سالانه بین المللی انجمن مهندسان مکانیک ایران
44 تحلیل کمانشپیچشی نانولوله کربنی دو جداره بر بستر الاستیک بااستفاده از تئوری الاستیسیته غیرمحلی (دریافت مقاله) هجدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
45 تحلیل کمانشغیر محلی نانولولههای کربنی چندجداره بر بستر الاستیک تحت بارگذاری ترکیبی پیچشی و محوری (دریافت مقاله) نوزدهمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
46 تعیین نحوه ی توزیع دما در سرامیک محفظه ی احتراق توربین گازی مدل 94.2V و تخمین محدوده امن ترک و مقایسه آن با الگوی ارایه شده توسط شرکت آنسالدو (دریافت مقاله) بیست و پنجمین همایش سالانه مهندسی مکانیک
47 تعیین ولتاژ پولین استاتیکی و محدوده ولتاژ کاری به منظور طراحی مناسب میکرو سنسور فشاری خازنی با استفاده از مدل میکرو تیر (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی مکانیک
48 حل تحلیلی بار کمانش ورق مستطیلی P-FGM برای شرایط مرزی ترکیبی دو طرف ساده - دو طرف گیردار (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
49 شبیه سازی اجزاء محدود و تحلیل حرارتی چرخ دنده های مخروط مارپیچ (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
50 شبیه سازی فرایند نورد گرم تیر I شکل به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
51 شبیه سازی و بهینه سازی فرایند نورد ورق گرم مسطح دو قفسه ای به روش اجزاء محدود (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید ایران
52 کمانش محوری نانو لوله کربنی دوجداره با در نظرگرفتن اثر مقیاس کوچک طول و بارهای حرارتی بر بستر الاستیک داخلی و خارجی (دریافت مقاله) هفدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک
53 کمانش نانو لوله کربنی دوجداره تحت بارهای شعاعی و حرارتی با در نظر گرفتن اثر مقیاس کوچک طول بر بسترهای الاستیک داخلی و خارجی (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس انجمن هوافضای ایران
54 کمانش و ارتعاشات نانو ورق کامپوزیتی هوشمند تحت بارگذاری الکترومگنتومکانیکی بر اساس مدل توسعه یافته مخلوط (دریافت مقاله) بیست و دومین کنفرانس سالانه بین المللی مهندسی مکانیک
55 کمانش و خمش نانو ورق میندلین مدرج تابعی با استفاده از تئوری گرادیان کرنشی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مهندسی مکانیک ایران