دکتر مهدی ممتحن

دکتر مهدی ممتحن استادیار دانشکده معماری و هنر گروه:مهندسی معماری دانشگاه کاشان

دکتر مهدی ممتحن

Dr. Mahdi Momtahen

استادیار دانشکده معماری و هنر گروه:مهندسی معماری دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 الگوهای تربیت شخصیت در آموزش معماری: تطبیق رویکردهای رایج با نگرش اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگ در دانشگاه اسلامی دوره: 10، شماره: 35
2 بررسی دگرگونی های الگوهای معماری مساجد مردمی در ابتدای مدرنیته در ایران نمونه موردی: مساجد شهر قم در اوایل دوره ی پهلوی (۱۳۰۴-۱۳۴۰ش) (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری اقلیم گرم و خشک دوره: 10، شماره: 15
3 تاملی در مفهوم و ارزش خلاقیت: ارزش خلاقانه معماری مبتن یبر الگو (مقایسه چارچوب ارزشی سنتی، معاصر و اسلامی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 11
4 تداوم ساختار خانوادۀ گسترده در خانه‌های تک‌خانواری معاصر؛ نمونۀ موردی: بررسی سکونت خانوادگی مهاجران افغان در ایران (علمی پژوهشی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 8، شماره: 16
5 رویه های تربیتی در گونه های آموزش معماران؛ مطالعه موردی: بررسی گزینه های آموزشی پیشنهاد شده دهه اخیر (۹۶-۱۳۸۶) در دانشکده های معماری ایران. (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 23، شماره: 3
6 زمینه های ظهور فضاهای تجاری جدید در دوران پهلوی اول (مطالعه موردی: شهر قم) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهر ایرانی اسلامی دوره: 11، شماره: 43
7 نسبت ثابت و متغیر انسان با گونه‌های انعطاف‌پذیری تکنولوژی معماری (مطالعه موردی: کولاسازی کشاورزان لرستان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه فرهنگ معماری و شهرسازی اسلامی دوره: 5، شماره: 1
8 نقد تطبیقی دیدگاه مشایخ صوفیه در باب وصف حسن معشوق (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 13، شماره: 51
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه بوم گرایی در اقتصاد و معماری روستایی نمونه موردی: (روستای روی آب صراخیه در تالاب شادگان، خوزستان ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
2 بررسی نقش اقلیم در بکارگیری مصالح بوم آورد در مسکن روستایی (نمونه موردی: روستای روی آب صراخیه در تالاب شادگان ، خوزستان) (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی علوم زمین و توسعه شهری و اولین کنفرانس هنر،معماری و مدیریت شهری
3 پایداری اجتماعی؛ ضرورت امتداد کالبد معماری و فرهنگ دینی - مردمی در پیدایش و توسعه فضاهای زیستی (نمونه موردی: میدانچه کلهر کاشان) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
4 تاثیر فرهنگ بر الگوی شکل گیری معماری بومی ( نمونه موردی: روستای روی آب صراخیه در تالاب شادگان، خوزستان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
5 کشف الگوهای بومی در معماری مسکونی (آران و بیدگل) (دریافت مقاله) هشتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
6 گذری بر گردشگری روستایی و نقش آن در توسعه روستا(نمونه موردی: روستای روی آب صراخیه در تالاب شادگان، خوزستان) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی معماری، گردشگری و توریسم
7 محرمیت در معماری روستایی (نمونه موردی: روستای روی آب صراخیه در تالاب شادگان، خوزستان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
8 نقش گردشگری در توسعه اجتماعی و اقتصادی روستایی (نمونه موردی: روستای روی آب صراخیه در تالاب شادگان ، خوزستان) (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی پژوهشهای علوم میان رشته ای در شهرسازی و معماری
9 نگاهی به اسرارالتوحید و تعلیم چند اصطلاح (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات