دکتر احمد شاهیوندی

دکتر احمد شاهیوندی دانشیار گروه آموزشی شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر احمد شاهیوندی

Dr. Ahmad Shahivandi

دانشیار گروه آموزشی شهرسازی دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آینده نگاری تاب آوری مسکن در منطقه 8 اصفهان با استفاده از روش تلفیقی سناریوپردازی و تحلیل اثرات متقاطع (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 7، شماره: 22
2 اثرگذاری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی نوین بر ساختار کالبدی – فضایی شهر با رویکرد شهر خلاق (مطالعه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 7، شماره: 25
3 ارزیابی پس از بهره برداری یک پاتوق شهری جهت بررسی اثرات آن بر ارتقای سرزندگی (نمونه موردی: پاتوق شهری در معبر تاریخی - طبیعی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه آمایش محیط دوره: 12، شماره: 47
4 ارزیابی تاثیرات جریان توزیع اشتغال بر دگرگونی شبکه شهری در مجموعه شهری اصفهان با به کارگیری روش تحلیل شبکه اجتماعی (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 11، شماره: 1
5 استفاده از مدل SWOT در ارزیابی توان امنیت گردشگری خارجی شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 14، شماره: 1
6 The Analysis of the Ecosystem Capacity of Semirom County in the direction of Return Migration Planning (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 9، شماره: 1
7 بررسی عوامل موثر بر ارتقای ایمنی گروه های آسیب پذیر در تقاطع های شهری (نمونه موردی: سه راه تهران پارس) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 8، شماره: 2
8 بررسی و تحلیل قابلیت پیاده مداری مسیرهای عابر پیاده شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی دوره: 13، شماره: 31
9 بررسی وضعیت مسکن براساس امکانات و تسهیلات اولیه در استان های ایران (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 4، شماره: 4
10 برنامه ریزی ساختار کالبدی- فعالیتی با تاکید بر تنوع پذیری (مطالعه موردی: محلات شاهین شهر) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 6، شماره: 2
11 تحلیل ساختار فضایی-کالبدی محدوده مرکزی شهر زنجان با رویکرد تفکر راهبردی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 4، شماره: 13
12 تحلیل عوامل موثر بر تنوع پذیری ساختار کالبدی- فعالیتی محلات شهرهای جدید (مطالعه موردی : شهر جدید شاهین شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ساختار و کارکرد شهری دوره: 9، شماره: 31
13 تحلیلی بر پراکندگی شاخصهای توسعه اقتصادی در استانهای ایران (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 21، شماره: 2
14 تحلیلی بر توزیع فضایی جرایم در مناطق شهر اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 11، شماره: 4
15 تحلیلی بر توسعه منطقه ای و سطح بندی نظام شهری در منطقه زاگرس (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 2، شماره: 2
16 تحلیلی بر وضعیت زیرساختهای گردشگری در شهر اصفهان(با تاکید بر هتل-ها) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 22، شماره: 4
17 تدوین الگوی برنامه ریزی راهبردی محله محور با تاکید بر رویکرد شهر سالم (مطالعه موردی: محله ساربان شهر بجنورد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری دوره: 5، شماره: 1
18 تدوین معیارهای کاربردی سنجش کیفیت محیطزیست شهری در محلههای مرکزی کلانشهر همدان (نمونه مطالعاتی: محله آقاجانیبیگ) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 29، شماره: 1
19 سنجش شاخص های موثر بر مطلوبیت محلات شهری با استفاده از معادله رگرسیونی چند متغیره (مطالعه موردی: محلات شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 3، شماره: 3
20 سنجش میزان آسیب پذیری محلات شهری در تطابق با اصول پدافند غیرعامل مطالعه ی موردی: شهر شهرکرد (دریافت مقاله) دوفصلنامه مدیریت بحران دوره: 6، شماره: 1
21 سنجش میزان تاب آوری اجتماعی در مناطق شهری اصفهان (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 4، شماره: 9
22 مقایسه تطبیقی پارامترهای زیباشناختی فضای شهری از دیدگاه کودکان و بزرگسالان (مطالعه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات شهری دوره: 4، شماره: 14
23 مکان یابی عناصر خدماتی مورد نیاز جاذبه های گردشگری براساس توان های محیطی ( مطالعه موردی: محدوده سد حسنلوی شهرستان نقده) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش و برنامه ریزی روستایی دوره: 5، شماره: 4
24 نظارت مستمر پلیس و کاهش وقوع جرائم در فضاهای شهری و منطقه‎ای(مورد مطالعه:استان چهار محال و بختیاری) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش انتظامی دوره: 16، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابعاد برنامه ریزی مشارکتی موثر برتوسعه فضای سبز خصوصی (مطالعه موردی: محله مهرآباد اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیق و توسعه در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی نوین
2 اثرات توسعه ی فضای سبز خصوصی بر زندگی شهروندان (مطالعه موردی: محله مهرآباد اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
3 ارزیابی اجرایی شدن مکانیسم انتقال حق توسعه در ابعاد مختلف مطالعه موردی: اراضی کشاورزی و باغی منطقه 9 شهر اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران،معماری و شهرسازی
4 ارزیابی تاثیر نوسازی فضاهای عمومی در افزایش حس تعلق به مکان در بافتهای تاریخی ناکارآمد شهری(مطالعه موردی: محله جویباره اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
5 بررسی نقش استراتژی های توسعه شهری CDS برمدیریت محیط زیست شهری نمونه موردی: شهربابلسر (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
6 بررسی وضعیت پارک ها به عنوان مرکز اوقات فراغت در ارتباط با معلولین(نمونه مورد مطالعه:منطقه ۳ شهرداری اصفهان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
7 برنامه ریزی راهبردی توسعه پایدار گردشگری مطالعهموردی: شهر آمل (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی علمی راهبردی توسعه گردشگری جمهوری اسلامی ایران، چالش ها و چشم اندازها
8 تحلیل اثرات خودیاری محلات بر کاهش جمعیت گریزی بافت تاریخی با رویکرد بازآفرینی عادلانه (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
9 تحلیل تعارضات در نظام مدیریت و برنامه ریزی شهری (نمونه موردی: شهر جدید تیس) (دریافت مقاله) کنفرانس ملی معماری، عمران، شهرسازی و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب
10 تحلیل و ارزیابی ظرفیت قابل تحمل زیست محیطی شهراصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
11 تحلیلی در شناخت مولفه های پایدار زیست محیطی در ایران و جهان در راستای نیل به محلات پایدار شهری (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری