محمدرضا شیروانی

 محمدرضا شیروانی مربی گروه آموزشی هنر اسلامی؛ صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

محمدرضا شیروانی

Mohammadreza Shervani

مربی گروه آموزشی هنر اسلامی؛ صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 «حسبا» شیوه ترسیم نقوش هندسی اسلامی مراکش در مقایسه با شیوه شعاعی ایرانیان (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 7، شماره: 2
2 بررسی نقوش هندسی اسلامی در نگاره های ظفرنامه تیموری (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 2، شماره: 6
3 بنیاد نظری ماندالا و بازنمایی آن در قالی های چهار باغ (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 2، شماره: 5
4 مطالعه تطبیقی «برنس» جامه ی دوره اسلامی با پوشاک مشابه قبل از اسلام (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 25، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحلیل نگاره جنگ شعری مربوط به زمان قاجار در موزه و کتابخانه مجلس شورای اسلامی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
2 حضور رسانه واقعیت افزوده در هنر معاصر و تحلیل چگونگی دریافت آن توسط آگاهی مخاطب بر اساس نظریه ادموند هوسرل (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی