دکتر مجید صالحی نیا

دکتر مجید صالحی نیا استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر مجید صالحی نیا

Dr. Majid Salehinia

استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اصول طراحی عرصه میانی مجتمع های مسکونی برای انگیزش بازی کودک (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 31، شماره: 1
2 اولویت بندی عوامل رضایت سالمند از فضای باز مجموعه مسکونی (دریافت مقاله) مجله صفه دوره: 30، شماره: 2
3 بازتعریف مفهوم مکان با تاکید بر فرایند آفرینش و تبیین مرکزیت مکان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 18، شماره: 102
4 بافت گردانی و متن گردانی در دیوارنگاره های جداره ایستگاه مترو تئاتر شهر تهران (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 3، شماره: 2
5 پیری در خانه،روح نهفته در معماری ایران مطالعه موردی: فضاهای مناسب سالمند در معماری بومی کرمان (دریافت مقاله) نشریه هنرهای زیبا- معماری و شهرسازی دوره: 23، شماره: 2
6 ساحل زنان طراحی منظر سواحل بر اساس روانشناسی زنان (دریافت مقاله) فصلنامه منظر دوره: 2، شماره: 9
7 شناسایی مولفه های دستیابی ساکنان به حس حضور در فضای باز مجتمع مسکونی (دریافت مقاله) فصلنامه علمی منابع انسانی ناجا دوره: 11، شماره: 59
8 کاربرد روش تحلیل تماتیک در شناسایی قابلیت های معنایی تجربه شده حین حرکت روزمره در محیط انسان ساخته (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 10، شماره: 18
9 محیط های محرک بازی کودک: عوامل موثر بر انگیزش بازی کودک در عرصه میانی مجتمع های مسکونی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی پایدار دوره: 9، شماره: 1
10 واکاوی نقش توانمندی نورپردازی مصنوعی در خلق معنای عاطفی خوشایند فضا در شهرهای مناطق بیابانی (مطالعه موردی: هتل داد یزد) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کاوش های جغرافیایی مناطق بیابانی دوره: 7، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارائه راهکارهای طراحی، بر پایه روانشناسی محیط در راستای سلامت روانی سالمند (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
2 Communication Process Through Architecture: Based on Berlo s Communication Model (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی
3 بررسی ارتباط ارتقاء کیفیت زندگی با میزان دستیابی به خدمات شهری؛ مطالعه موردی: محله کردآباداصفهان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی در جستجوی شهر فردا «واکاوی مفاهیم و مصادیق در شهر اسلامی - ایرانی»
4 بررسی انعطاف پذیری درفضاهای داخلی مسکونی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی معماری داخلی و دکوراسیون
5 بررسی تاثیر نور طبیعی بر سلامت روانی افراد و راهکارهای بکارگیری آن در آپارتمان های مسکونی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
6 بررسی تأثیر معماری حیاط مسجد جامع (عتیق) اصفهان بر رفتار استفاده کنندگان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر
7 بررسی عوامل اقلیمی موثر در طراحی اقامتگاه سالمندان در اقلیم گرم و خشک (زاهدان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
8 بررسی معماری فضاهای عمومی بر افزایش تعاملات اجتماعی انسان ها (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تخصصی معماری و شهرسازی ایران
9 بررسی نقش روانشناسی محیط در طراحی برای سالمندان برمبنای نظریه ی ویلیام ایتلسن (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
10 به کارگیری الگوهای معماری بومی،راهکاری برای دستیابی به پیری درمحل. مطالعه موردی:شهر کرمان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
11 تأثیر معماری مسکن ایرانی در تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) دومین همایش معماری پایدار
12 تأثیر نورپردازی بناهای تاریخی در توسعه صنعت گردشگری شهر اصفهان (دریافت مقاله) همایش تخصصی روشنایی و نورپردازی ایران
13 تحلیل تأثیر معماری فضای شهری بر تعاملات انسانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
14 تحلیل روانشناختی اثر رنگ بر کیفیت فضای معماری در محیط مشاوره (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در مهندسی عمران معماری شهرسازی
15 تحلیل روانشناختی معیارهای کالبدی - فضایی موثر دررضایت مراجعه کنندگان و تاثیر گذاری مطلوب برروند مشاوره مطالعه موردی: شهراصفهان (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
16 تحلیلی بر معماری مسجد جامع(عتیق) اصفهان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس شهرسازی،مدیریت و توسعه شهری
17 راهکارهایی برای طراحی مرکز اجتماعی محله به منظور افزایش تعاملات اجتماعی ساکنان (مطالعه موردی : مرکز محله تاریخی سرلت شهراصفهان) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
18 شناخت ساختارکالبدی قلعه مورچه خورت اصفهان برمبنای الگوهای رفتاری ساکنین قدیم آن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی عمران، معماری و شهر سبز پایدار
19 شناسایی معیارهای کیفیت محیطی مرکز محله و افزاینده تعاملات اجتماعی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در مهندسی عمران، معماری ومدیریت شهری
20 کنش متقابل رفتار وفضا در فضای عبادی وشبستان مسجد ( مطالعه موردی شبستان بیت الشتاء وشبستان عباسی در مسجد جامع (عتیق ) اصفهان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
21 مطالعه تطبیقی معماری بازار وکیل شیراز با بازار معاصر خیابان زند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی معماری ایرانی، اسلامی (سیمای دیروز چشم انداز فردا)
22 معماری عصر اطلاعات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران ، معماری ، برق و مکانیک ایران
23 نقش معماری برارتقای توانایی های جسمی سالمندان (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و منظر شهری
24 نگرشی نو در طراحی آپارتمان های مسکونی با هدف افزایش ارتباط (دریافت مقاله) سومین همایش بین المللی معماری عمران وشهرسازی در آغاز هزاره سوم