دکتر محسن افشاری

دکتر محسن افشاری استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر محسن افشاری

Dr. Mohsen Afshari

استادیار گروه آموزشی معماری دانشکده معماری و شهرسازی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی فقر چند بعدی در عشایرکوچنده ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
2 تاثیر سطوح عوامل معنایی روش زندگی بر انتظام محیط های مسکونی با استناد به موردپژوهی محیط مسکونی روستایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه معماری و شهرسازی ایران دوره: 13، شماره: 1
3 تبیین مؤلفه‌ها و پرسشنامۀ معانی سکونت و انتظام فضاهای زندگی (علمی ترویجی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 9، شماره: 17
4 توالی معنادار فعالیت ها در مسکن مطالعه موردی: ایل قشقایی (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 1، شماره: 7
5 مطالعه معنای خصوصیات مسکن بر اساس گسترش مدل ابزار- غایت (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه معماری دوره: 4، شماره: 7
6 مقیاس های روش زندگی در مسکن (دریافت مقاله) فصلنامه مسکن و محیط روستا دوره: 35، شماره: 154
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی حس تعلق به مکان در ساکنان شهرک های مسکونی جدید مطالعه ی موردی: شهرک مسکونی ولیعصر اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
2 بررسی اصول و مشخصه های شهرسازی، قواعد دستوری شهرسازی مکتب اصفهان در دوره صفویه (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
3 بررسی جایگاه و کارکرد مناره ها در کنار مساجد قرون اول اسلام (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
4 بررسی رفتار گردشگران در اقامتگاه بوم گردی با رویکرد روانشناسی اکولوژیک مطالعه موردی: اقامتگاه بوم گردی کیخسرو در روستای چوپانان شهرستان نایین (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری
5 بررسی عوامل موثر بر تعاملات اجتماعی در شهرکهای مسکونی مطالعه موردی: شهرک مسکونی ولیعصر اصفهان (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
6 بررسی موقعیت مناره های دوره سلجوقی ایران با تاکید بر جایگاه مناره ها در منطقه، شهر و همجوار با مساجد (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
7 بهره گیری از کیفیات مطلوب خانه های تاریخی کرمان در جهت ارائه الگوی کالبدی مسکن امروز کرمان (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
8 بهره گیری از معیارها و اصول مکتب معماری و شهرسازی اصفهان در طراحی فضاهای معاصر، نمونه موردی طراحی پاویون (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
9 تاثیر پیاده روی بر فعالیت های انتخابی و اجتماعی در مراکز خرید پیاده (براساس نظریات یان گل، بارویکردتقویت پایداری اجتماعی) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
10 تاثیر مستقیم مصالح هوشمند در بهینه سازی مصرف انرژی در پایداری (زیستی) معماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
11 تحلیل و بررسی مکانیابی مراکز تجاری (مطالعه موردی :مجتمع پارک، منطقه 6 اصفهان) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
12 جستاری بر شاخص های انعطاف پذیری میادین شهری؛ مطالعه موردی میدان نقش جهان اصفهان و میدان تویلری پاریس (دریافت مقاله) یازدهمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
13 خانه الگویی برای خلق آرامش معماری (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران،معماری و شهرسازی
14 رویکرد طراحی اقلیمی در مدارس نوین اصفهان (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
15 شناخت نقش کارکردی فضاهای شهری دوره قاجاریه (نمونه موردی میادین) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کیفیت در فضاهای معماری و شهری
16 فناوری نوین معماری رباتیک، رهیافتی نو در ساخت ایده های نومعماران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و طراحی شهری
17 لاتین: MCV-IAیک الگوریتم ایمنی مصنوعی نوین برای حل مسیله زمان بندی کارها (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و برق
18 متولوژی بیوگاز، پیشنهادی سازنده در جهت پایداری ساختمان های انرژی صفر (نمونه موردی: شهر اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران،معماری ومدیریت بحران
19 معیارهای معماری زمینه گرا در طراحی پروژه های بزرگ مقیاس، نمونه موردی استادیوم فوتبال (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
20 موانع و راهکارهای به کارگیری برنامه ریزی شهری با رویکرد بیوفیلیک در ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فناوری های نوین در مهندسی معماری، عمران وشهرسازی ایران
21 موانع و راهکارهای به کارگیری برنامه ریزی شهری با رویکرد بیوفیلیک در ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
22 مولفه های طراحی بازارچه های مرزی غرب کشور با الگو گیری از بازار های ایرانی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی عمران، معماری و مدیریت توسعه شهری در ایران
23 مولفه های طراحی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با تاکید بر استفاده از روانشناسی محیط برای کودکان بیش فعال (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار،عمران و بازآفرینی شهری
24 مولفه های طراحی مسکن بلند مرتبه طبیعت گرا (مطالعه موردی شهر اصفهان) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام
25 نقش فضای تهی در معماری ایرانی رویکردی بر شناخت پایداری معنایی معماری ایرانی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
26 نیازسنجی کیفی مسکن برای سکونت هنرمندان (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین‌المللی توسعه پایدار و عمران شهری
27 ویژگی ها و عناصر طراحی فضاهای بازی با رویکرد افزایش هوش هیجانی و اجتماعی کودکان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس عمران، معماری و شهرسازی کشورهای جهان اسلام