دکتر سیده مریم ایزدی دهکردی

دکتر سیده مریم ایزدی دهکردی استادیار گروه آموزشی دروس عمومی و معارف اسلامی دانشکده دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر سیده مریم ایزدی دهکردی

Dr. Seyedeh maryam Izadi dehkordi

استادیار گروه آموزشی دروس عمومی و معارف اسلامی دانشکده دروس عمومی و معارف اسلامی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 جایگاه تاریخی عروسک در فرایند شکل گیری دگرخود انسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روانشناسی فرهنگی دوره: 7، شماره: 1
2 عرفان اسلامی و آداب معنوی آموزش هنر (با تاکید بر فتوت نامه ها) (دریافت مقاله) پژوهشنامه مذاهب اسلامی دوره: 5، شماره: 10
3 مطالعه ساختاری فرش های منقوش در نگاره های «محاوره دانشوران» و «جشن در دربار برای اعلام عروسی حضرت یوسف (ع)» (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 10، شماره: 25
4 نماد و نمون قدمگاه در تاریخ شرق، با تاکید بر نگاره قدمگاه فالنامه تهماسبی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 24، شماره: 2
5 نمودهای بصری سیمای پیامبر اسلام (ص) در نسخه خطی جامع التواریخ رشیدی ایلخانان (دریافت مقاله) دوفصلنامه نگارینه هنر اسلامی دوره: 9، شماره: 23
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 پژوهشی در آداب معنوی آموزش هنر اسلامی بر پایه ی فتوت نامه ها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی
2 معناداری زندگی در آیینه جلال و جمال (دریافت مقاله) همایش ملی معناداری زندگی