مهندس مسعود پورغلام آمیجی

مهندس مسعود پورغلام آمیجی دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

مهندس مسعود پورغلام آمیجی

Masoud Pourgholam-Amiji

دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ، بررسی عوامل موثر بر قصد مشتری جهت خرید از بازارهای آنلاین محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 16، شماره: 4
2 آسیب شناسی و شناخت عوامل عدم اجرایی شدن طرح ها، پروژه ها، فناوری ها و پژوهش های فناورانه آب کشور (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
3 اثر آب زیر زمینی کم عمق و شور روی رشد و زیست توده برنج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 4
4 اثر آب شور مغناطیسی شده بر عملکرد و اجزای عملکرد توت فرنگی (Fragaria ananassa cv. Silva) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 37، شماره: 2
5 اثر آبیاری با آب شور مغناطیسی شده بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (دریافت مقاله) مجله پژوهش آب ایران دوره: 17، شماره: 3
6 اثر آبیاری با پساب تصفیه شده مغناطیسی بر جذب برخی فلزات سنگین در کشت ذرت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 5
7 اثر آبیاری با پساب تصفیه شده مغناطیسی بر خصوصیات شیمیایی و فلزات سنگین خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 8
8 اثر آبیاری با پساب مغناطیسی تصفیه شده بر بهره وری آب ذرت (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 1
9 اثر آبیاری با پساب مغناطیسی تصفیه شده بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
10 اثر آبیاری سطحی و زیرسطحی با آب شور و مالچ بر عملکرد و بهره وری آب ذرت و توزیع املاح در خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 32، شماره: 4
11 اثر استفاده از آب آلوده به فلز سرب با آبیاری سطحی و زیرزمینی بر عملکرد و جذب آن توسط گیاه ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 1
12 اثر تغییر بستر و بار سطحی فیلترهای شنی تحت فشار بر بهبود حذف پارامترهای کیفی آب تصفیه-خانه معلم کلا ساری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 1
13 اثر تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد توت فرنگی با استفاده از آب مغناطیسی شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 36، شماره: 4
14 اثر سطوح مختلف تنش آبی در دو سامانه آبیاری قطره ای نواری سطحی و زیرسطحی بر عملکرد و بهره وری آب ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 2
15 ارزیابی اثر اسیدشویی بر کاهش گرفتگی قطره چکان ها، کارایی سیستم آبیاری قطره ای و خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 1
16 ارزیابی پتانسیل توسعه آبیاری تحت فشار در دشت قزوین با روش تحلیل سلسله مراتبی و الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
17 ارزیابی فنی سامانه های نوین آبیاری در استان چهارمحال و بختیاری (مطالعه موردی: شهرستان های شهرکرد، سامان و بن) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
18 ارزیابی کارایی الگوریتم ژنتیک و روش هیبریدی GA-SA در پیش بینی طوفان های گردوغبار (مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 10
19 ارزیابی کیفی آب زیرزمینی برای مصارف شرب بر اساس شاخص های کیفیت آب (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 14، شماره: 2
20 ارزیابی مدل AquaCrop در تخمین عملکرد برنج تحت کشت آبیاری تناوبی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 1
21 ارزیابی مدل Drainmod-S برای شبیه سازی نوسانات سطح ایستابی و غلظت نمک در نیمرخ خاک، در اراضی شالیزاری دارای سطح ایستابی کم عمق و شور (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 6
22 ارزیابی مدل هیبریدی ANN-PSO و روش های مختلف داده کاوی در برآورد تبخیر و تعرق ماهانه در دو اقلیم مختلف (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 5
23 ارزیابی مقایسه ای مکانی-زمانی پارامترهای کیفی آب و سلامت رودخانه زیارت با استفاده از تحلیل آماری و شاخص کیفی NSFWQI (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 6
24 بررسی ارتباط متقابل بین پارامترهای هیدرو-اجتماعی در قاره آسیا با استفاده از روش های داده کاوی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 3
25 بررسی استفاده از آب آلوده به فلزات سنگین با آبیاری زیرزمینی در کشت کلزا (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 2
26 بررسی رابطه بین خشک سالی و روند فراوانی طوفان های گردوغبار در غرب و جنوب غرب کشور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 11
27 بررسی روابط بین مشخصه های هیدرومورفولوژیکی و هیدرولوژیکی بر میزان مطلوبیت زیستگاه تحت سناریوهای تغییر رژیم جریان زیست محیطی مبتنی بر احیای اکوسیستم رودخانه کردان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 11
28 پهنه بندی باران موثر در استان خوزستان تحت کشت گندم دیم پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 2
29 تاثیر آبیاری با پساب مغناطیسی بر خصوصیات شیمیایی خاک، بهره وری آب و جذب فلزات سنگین ذرت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 54، شماره: 6
30 تحلیل تغییرات شاخص های هیدرولوژیک جریان رودخانه کارون در دوره های قبل و پس از احداث سد گتوند با استفاده از رویکرد محدوده تغییرپذیری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 3
31 تحلیل جنبه های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی در طراحی رژیم جریان ایده آل و بهینه زیست محیطی به منظور حفاظت از اکوسیستم رودخانه قره سو (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 2
32 تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر هزینه سامانه های آبیاری قطره ای با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 4
33 روند تغییرات شوری خاک و ارتباط آن با متغیرهای اقلیمی (مطالعه موردی: کرج) (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
34 ساخت حسگر رطوبتی به‌منظور آبیاری هوشمند و تعیین محل مناسب نصب آن برای دستور توقف آبیاری با هدف جلوگیری از تلفات آب (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
35 سیمای نظام آبیاری نخیلات شادگان در شرایط بهره برداری شبکه طرح (دریافت مقاله) نشریه علمی ترویجی جمعیت علمی فن آوری نیشکر ایران دوره: 12، شماره: 59
36 شناسایی ویژگی های موثر بر هزینه سامانه های آبیاری قطره ای با استفاده از روش های انتخاب ویژگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 36، شماره: 4
37 مدل سازی هزینه طراحی و اجرای سامانه های آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 82
38 مزایا، کاربرد ها و چالش های مربوط به اینترنت اشیاء در آبیاری (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
39 مطالعه آبخوان بابل-آمل و ارائه سناریوهای مدیریتی آتی با هدف پایداری کمی و کیفی آبخوان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 2
40 مقایسه دو نرم‌افزار SIRMOD و WinSRFR با روش‌های مختلف تخمین نفوذپذیری به منظور طراحی و مدیریت آبیاری جویچه‌ای (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
41 مقایسه عملکرد مدل های سری زمانی SARIMA و Holt-Winters با روشه ای هوش مصنوعی در پیش بینی طوفان های گردوغبار (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 4
42 مقایسه کارایی شبکه های عصبی آماری، فازی و پرسپترونی در پیش بینی طوفان های گردوغبار در نواحی بحرانی کشور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر فاصله نوار بر خصوصیات بوته برنج در سامانه های آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
2 ارتباط متغیرهای اقلیمی و تاثیر آن بر نوسانات شوری خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
3 ارزیابی و طراحی محدوده رژیم جریان بهینه برای حفظ پتانسیل اکولوژیکی رودخانه دینور آب با کاربرد رویکردهای هیدرولوژیکی و مدل PHABSIM (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
4 بررسی برداشت مازاد از منابع آب تجدیدشونده در خاور نزدیک و شمال آفریقا و آینده نگری بحران آب در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
5 بررسی بهره وری و مصرف آب برنج در شرایط آبیاری تناوبی و مقایسه با شیوه سنتی با هدف مصرف بهینه آب (مطالعه موردی: شهرستان بابلسر) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
6 بررسی پروفیل شوری خاک و عملکرد برنج تحت شرایط سطح ایستابی کم عمق و شور تحت یک مدل لایسیمتری (مطالعه موردی: کرج) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
7 بررسی تاثیر اندازه قطر حلقه های استوانه دوگانه در برآورد نفوذ با استفاده از مدل HYDRUS-2D/3D (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
8 بررسی تاثیر سامانه آبیار ی قطره ای سطحی و زیرسطحی و فاصله نوار بر خصوصیات دانه برنج (دریافت مقاله) سومین همایش ملی راهبرد های مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
9 بررسی تیمارهای مختلف آب آبیاری و نیتروژن بر عملکرد سویا در سیستم آبیاری بارانی تک شاخه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
10 بررسی کارایی آبشویی اراضی شالیزاری در شرایط زهکشی زیرزمینی با استفاده از نرم افزار Drainmod-S (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
11 تحلیل آب مجازی برنج در استان های مازندران و گیلان با هدف تعیین الگوی بهینه کشت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
12 سیمای نظام آبیاری نخیلات شادگان در شرایط بهره برداری شبکه طرح (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
13 شبیه سازی اجزای عملکرد سویا در طول دوره رشد در شرایط مختلف کم آبیاری و سطوح نیتروژن با استفاده از مدل AquaCrop (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
14 شبیه سازی نوسانات سطح ایستابی و غلظت نمک در نیمرخ خاک در اراضی شالیزاری دارای سطح ایستابی شور و کمعمق با مدل Drainmod-S (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
15 ضرورت تغییر روش آبیاری در شبکه مغان به عنوان یک اولویت ملی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
16 کاربرد مدل هیدرودینامیکی شبیه سازی مطلوبیت زیستگاه River2D و روش هیدرولوژیکی انتقال منحنی تداوم جریان برای تعیین رژیم اکولوژیکی رودخانه جاجرود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
17 محاسبه میزان آب مجازی محصول گندم و جو آبی و دیم در استانهای گیلان، مازندران و گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
18 مروری بر عوامل عدم اجرای طرح ها و پژوهش های فناورانه آب کشور؛ چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب