مهندس مسعود پورغلام آمیجی

مهندس مسعود پورغلام آمیجی دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

مهندس مسعود پورغلام آمیجی

Masoud Pourgholam-Amiji

دانشجوی دکتری گروه مهندسی آبیاری و آبادانی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ، بررسی عوامل موثر بر قصد مشتری جهت خرید از بازارهای آنلاین محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 16، شماره: 4
2 آسیب شناسی و شناخت عوامل عدم اجرایی شدن طرح ها، پروژه ها، فناوری ها و پژوهش های فناورانه آب کشور (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
3 اثر آب زیر زمینی کم عمق و شور روی رشد و زیست توده برنج (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 32، شماره: 4
4 اثر آب شور مغناطیسی شده بر عملکرد و اجزای عملکرد توت فرنگی (Fragaria ananassa cv. Silva) (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 37، شماره: 2
5 اثر آبیاری با پساب تصفیه شده مغناطیسی بر جذب برخی فلزات سنگین در کشت ذرت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 53، شماره: 5
6 اثر آبیاری با پساب تصفیه شده مغناطیسی بر خصوصیات شیمیایی و فلزات سنگین خاک (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 8
7 اثر آبیاری با پساب مغناطیسی تصفیه شده بر بهره وری آب ذرت (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 1
8 اثر آبیاری با پساب مغناطیسی تصفیه شده بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 8، شماره: 1
9 اثر استفاده از آب آلوده به فلز سرب با آبیاری سطحی و زیرزمینی بر عملکرد و جذب آن توسط گیاه ذرت علوفه ای (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 1
10 اثر تغییر بستر و بار سطحی فیلترهای شنی تحت فشار بر بهبود حذف پارامترهای کیفی آب تصفیه-خانه معلم کلا ساری (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 1
11 اثر تنش آبی بر عملکرد و اجزای عملکرد توت فرنگی با استفاده از آب مغناطیسی شده (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 36، شماره: 4
12 اثر سطوح مختلف تنش آبی در دو سامانه آبیاری قطره ای نواری سطحی و زیرسطحی بر عملکرد و بهره وری آب ذرت (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 10، شماره: 2
13 ارزیابی اثر اسیدشویی بر کاهش گرفتگی قطره چکان ها، کارایی سیستم آبیاری قطره ای و خصوصیات شیمیایی خاک (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 1
14 ارزیابی پتانسیل توسعه آبیاری تحت فشار در دشت قزوین با روش تحلیل سلسله مراتبی و الگوریتم بهینه سازی کلونی مورچگان (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
15 ارزیابی فنی سامانه های نوین آبیاری در استان چهارمحال و بختیاری (مطالعه موردی: شهرستان های شهرکرد، سامان و بن) (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظت آب و خاک دوره: 29، شماره: 2
16 ارزیابی کارایی الگوریتم ژنتیک و روش هیبریدی GA-SA در پیش بینی طوفان های گردوغبار (مطالعه موردی: استان خوزستان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 10
17 ارزیابی مدل AquaCrop در تخمین عملکرد برنج تحت کشت آبیاری تناوبی (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 11، شماره: 1
18 ارزیابی مدل Drainmod-S برای شبیه سازی نوسانات سطح ایستابی و غلظت نمک در نیمرخ خاک، در اراضی شالیزاری دارای سطح ایستابی کم عمق و شور (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 12، شماره: 6
19 ارزیابی مدل هیبریدی ANN-PSO و روش های مختلف داده کاوی در برآورد تبخیر و تعرق ماهانه در دو اقلیم مختلف (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 16، شماره: 5
20 ارزیابی مقایسه ای مکانی-زمانی پارامترهای کیفی آب و سلامت رودخانه زیارت با استفاده از تحلیل آماری و شاخص کیفی NSFWQI (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 6
21 بررسی ارتباط متقابل بین پارامترهای هیدرو-اجتماعی در قاره آسیا با استفاده از روش های داده کاوی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 3
22 بررسی استفاده از آب آلوده به فلزات سنگین با آبیاری زیرزمینی در کشت کلزا (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 2
23 بررسی رابطه بین خشک سالی و روند فراوانی طوفان های گردوغبار در غرب و جنوب غرب کشور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 11
24 بررسی روابط بین مشخصه های هیدرومورفولوژیکی و هیدرولوژیکی بر میزان مطلوبیت زیستگاه تحت سناریوهای تغییر رژیم جریان زیست محیطی مبتنی بر احیای اکوسیستم رودخانه کردان (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 52، شماره: 11
25 پهنه بندی باران موثر در استان خوزستان تحت کشت گندم دیم پاییزه (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت آب و آبیاری دوره: 9، شماره: 2
26 تحلیل تغییرات شاخص های هیدرولوژیک جریان رودخانه کارون در دوره های قبل و پس از احداث سد گتوند با استفاده از رویکرد محدوده تغییرپذیری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 3
27 تحلیل جنبه های هیدرولوژیکی و هیدرولیکی در طراحی رژیم جریان ایده آل و بهینه زیست محیطی به منظور حفاظت از اکوسیستم رودخانه قره سو (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 14، شماره: 2
28 تحلیل حساسیت پارامترهای موثر بر هزینه سامانه های آبیاری قطره ای با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 15، شماره: 4
29 روند تغییرات شوری خاک و ارتباط آن با متغیرهای اقلیمی (مطالعه موردی: کرج) (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
30 ساخت حسگر رطوبتی به‌منظور آبیاری هوشمند و تعیین محل مناسب نصب آن برای دستور توقف آبیاری با هدف جلوگیری از تلفات آب (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
31 شناسایی ویژگی های موثر بر هزینه سامانه های آبیاری قطره ای با استفاده از روش های انتخاب ویژگی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش آب در کشاورزی دوره: 36، شماره: 4
32 مدل سازی هزینه طراحی و اجرای سامانه های آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات مهندسی سازه های آبیاری و زهکشی دوره: 22، شماره: 82
33 مزایا، کاربرد ها و چالش های مربوط به اینترنت اشیاء در آبیاری (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
34 مطالعه آبخوان بابل-آمل و ارائه سناریوهای مدیریتی آتی با هدف پایداری کمی و کیفی آبخوان (دریافت مقاله) نشریه آبیاری و زهکشی ایران دوره: 17، شماره: 2
35 مقایسه دو نرم‌افزار SIRMOD و WinSRFR با روش‌های مختلف تخمین نفوذپذیری به منظور طراحی و مدیریت آبیاری جویچه‌ای (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
36 مقایسه عملکرد مدل های سری زمانی SARIMA و Holt-Winters با روشه ای هوش مصنوعی در پیش بینی طوفان های گردوغبار (مطالعه موردی: استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های جغرافیای طبیعی دوره: 52، شماره: 4
37 مقایسه کارایی شبکه های عصبی آماری، فازی و پرسپترونی در پیش بینی طوفان های گردوغبار در نواحی بحرانی کشور (دریافت مقاله) مجله تحقیقات آب و خاک ایران دوره: 51، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر فاصله نوار بر خصوصیات بوته برنج در سامانه های آبیاری قطره ای (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب
2 ارتباط متغیرهای اقلیمی و تاثیر آن بر نوسانات شوری خاک (دریافت مقاله) پانزدهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر
3 ارزیابی و طراحی محدوده رژیم جریان بهینه برای حفظ پتانسیل اکولوژیکی رودخانه دینور آب با کاربرد رویکردهای هیدرولوژیکی و مدل PHABSIM (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
4 بررسی برداشت مازاد از منابع آب تجدیدشونده در خاور نزدیک و شمال آفریقا و آینده نگری بحران آب در ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
5 بررسی بهره وری و مصرف آب برنج در شرایط آبیاری تناوبی و مقایسه با شیوه سنتی با هدف مصرف بهینه آب (مطالعه موردی: شهرستان بابلسر) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنگره ملی پیشگامان پیشرفت
6 بررسی پروفیل شوری خاک و عملکرد برنج تحت شرایط سطح ایستابی کم عمق و شور تحت یک مدل لایسیمتری (مطالعه موردی: کرج) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی و سومین کنگره ملی آبیاری و زهکشی ایران
7 بررسی تاثیر اندازه قطر حلقه های استوانه دوگانه در برآورد نفوذ با استفاده از مدل HYDRUS-2D/3D (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
8 بررسی تیمارهای مختلف آب آبیاری و نیتروژن بر عملکرد سویا در سیستم آبیاری بارانی تک شاخه ای (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت آب در مزرعه (تقاضا محوری آب)
9 بررسی کارایی آبشویی اراضی شالیزاری در شرایط زهکشی زیرزمینی با استفاده از نرم افزار Drainmod-S (دریافت مقاله) نخستین همایش ملی کم آبیاری و استفاده از آب های نامتعارف در کشاورزی مناطق خشک
10 تحلیل آب مجازی برنج در استان های مازندران و گیلان با هدف تعیین الگوی بهینه کشت (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
11 سیمای نظام آبیاری نخیلات شادگان در شرایط بهره برداری شبکه طرح (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
12 شبیه سازی اجزای عملکرد سویا در طول دوره رشد در شرایط مختلف کم آبیاری و سطوح نیتروژن با استفاده از مدل AquaCrop (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس علمی پژوهشی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
13 شبیه سازی نوسانات سطح ایستابی و غلظت نمک در نیمرخ خاک در اراضی شالیزاری دارای سطح ایستابی شور و کمعمق با مدل Drainmod-S (دریافت مقاله) همایش ملی راهبردهای مدیریت منابع آب و چالش های زیست محیطی
14 ضرورت تغییر روش آبیاری در شبکه مغان به عنوان یک اولویت ملی (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
15 کاربرد مدل هیدرودینامیکی شبیه سازی مطلوبیت زیستگاه River2D و روش هیدرولوژیکی انتقال منحنی تداوم جریان برای تعیین رژیم اکولوژیکی رودخانه جاجرود (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و مهندسی و دومین کنگره بین المللی عمران، معماری و شهرسازی آسیا
16 محاسبه میزان آب مجازی محصول گندم و جو آبی و دیم در استانهای گیلان، مازندران و گلستان (دریافت مقاله) سومین همایش ملی مدیریت منابع آب نواحی ساحلی
17 مروری بر عوامل عدم اجرای طرح ها و پژوهش های فناورانه آب کشور؛ چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی مدل سازی و فناوری های جدید در مدیریت آب