دکتر مهران سهراب زاده

دکتر مهران سهراب زاده استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

دکتر مهران سهراب زاده

Dr. Mehran SohrabZadeh

استاد دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی رسانه در بازنمایی خانواده و گونه های آن (مطالعه موردی صداوسیمای مرکز ایلام) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 13، شماره: 2
2 ارزیابی آثار اجتماعی- فرهنگی و سیاسی تداوم اجرای بومی گزینی دانشجویان در آموزش عالی از منظر صاحب نظران آموزش عالی (کارشناسان و معاونان دانشگاه های تابعه وزارت علوم و وزارت بهداشت) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اندازه گیری و ارزشیابی آموزشی دوره: 10، شماره: 29
3 ازدواج سفید؛ انگیزه ها و زمینه ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 3، شماره: 9
4 بازاندیشی نقشهای جنسیتی زنانه و تعیین کننده های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن (مورد مطالعه: زنان متاهل شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 49
5 بازاندیشی نقشهای جنسیتی زنانه و تعیین کننده های فرهنگی و اجتماعی مرتبط با آن (مورد مطالعه: زنان متاهل شهر شیراز) (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 14، شماره: 49
6 بازنمایی پایگاه اجتماعی زن در سینمای عامه پسند ایران در دهه ۷۰ (دریافت مقاله) فصلنامه جامعه شناسی فرهنگ و هنر دوره: 4، شماره: 4
7 بحران هویت و انزوای اجتماعی در شهرهای جدید و رابطه آن با رضایت از محل سکونت (مورد مطالعه: شهرجدید پردیس) (دریافت مقاله) مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری دوره: 8، شماره: 28
8 بررسی اثربخشی برنامه زندان مرکزی سنندج در کاهش گرایش زندانیان به تکرار جرم (دریافت مقاله) مجله مسائل اجتماعی ایران دوره: 7، شماره: 2
9 بررسی اعتیاد به موبایل و رابطه آن با ویژگی های شخصیتی و سبک های هویتی (دریافت مقاله) فصلنامه رویکردی نو در علوم تربیتی دوره: 3، شماره: 4
10 بررسی میزان آگاهی از حقوق شهروندی و عوامل مرتبط با آن (مورد مطالعه: شهروندان استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 10، شماره: 38
11 برساخت اجتماعی عشق در تجربه زیسته زنان: بررسی کیفی مسائل و تبعات روابط عاشقانه دختران مجرد تهرانی (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 6، شماره: 4
12 برساخت هویت زنانه در متون روشنفکری ایران (عصر مشروطه تا پایان پهلوی اول) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی و ارتباطات دوره: 16، شماره: 61
13 تبیین ارتباط انسجام خانواده و ساختار توزیع قدرت در آن (نمونه موردی زنان متاهل شهر شیراز) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره: 6، شماره: 14
14 تجربه زیسته زنان از خشونت کلامی در خانواده (مطالعه موردی: زنان شهر کاشان) (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 9، شماره: 2
15 تحلیل پدیدارشناختی نمایش مصرف و سبک زندگی در شبکه های اجتماعی آنلاین (مطالعه موردی: کاربران اینستاگرام) (دریافت مقاله) فصلنامه اسلام و مطالعات اجتماعی دوره: 6، شماره: 3
16 تحلیل جامعه شناختی برابری جنسیتی در رویکردها و اهداف توسعه انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 8، شماره: 4
17 تحلیل گفتمان انتقادی فیلم پرواز بر فراز آشیانه فاخته (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 22، شماره: 8
18 تحلیل مبانی نظری قانون تشکیل خانواده و تحکیم و تعالی آن (دریافت مقاله) فصلنامه زن و مطالعات خانواده دوره: 12، شماره: 46
19 تحلیلی بر فرهنگ شهروندی و عوامل موثر بر آن (مورد مطالعه: استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی ایران دوره: 13، شماره: 1
20 تحولات آینده بحران هویت جوانان در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات راهبردی فرهنگ دوره: 3، شماره: 2
21 تغییرات نقش زنان در تبلیغات تلویزیون ایران با تکیه بر نشانه شناسی آگهی های بازرگانی آقای فرش۴ و نحوه شرکت در قرعه کشی هوم کر (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 8، شماره: 1
22 سرمایه و شادی؛ پژوهشی در باب ارتباط میان سرمایه اجتماعی و فرهنگی با احساس شادی(مورد مطالعه: شهروندان شهرستان آران و بیدگل) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی دوره: 7، شماره: 28
23 سنخ بندی گرایش به ازدواج در بین دختران مورد مطالعه: دانشجویان دانشگاه شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 9، شماره: 33
24 سینمای ایران درجستجوی "ابژه غایب" ؛ نقد روانکاوانه فیلم سینمایی "به همین سادگی" (دریافت مقاله) فصلنامه زن در فرهنگ و هنر دوره: 5، شماره: 2
25 شبکه های اجتماعی مجازی و شکل گیری تصویر ذهنی زنان از بدنشان (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 10، شماره: 38
26 طراحی الگوی عوامل موثر بر خشونت علیه زنان (دریافت مقاله) فصلنامه روان شناسی فرهنگی زن دوره: 12، شماره: 43
27 علم و توسعه : مورد ژاپن (دریافت مقاله) فصلنامه رهیافت دوره: 2، شماره: 3
28 فراتحلیل مطالعات و تحقیقات رابطه بین فرهنگ سازمانی و رضایت شغلی (دریافت مقاله) نشریه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه دوره: 3، شماره: 12
29 کرونا و چالش های خانواده: مطالعه پدیدارشناسی تجربه زیسته جوانان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه فرهنگی - تربیتی زنان و خانواده دوره: 16، شماره: 55
30 کرونا و چالش های خانواده: مطالعه پدیدارشناسی تجربه زیسته جوانان سیستان و بلوچستان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات فرهنگی تربیتی زنان و خانواده دوره: 16، شماره: 55
31 مطالعه جامعه شناختی رابطه دین داری و سبک زندگی شهروندان (مورد مطالعه: شهر آران و بیدگل، کاشان) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 1، شماره: 4
32 مطالعه کیفی سبک های فراغتی جوانان شهر شیراز (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی و مدیریت سبک زندگی دوره: 3، شماره: 9
33 مطالعه کیفی علل و زمینه های خشونت نوجوانان دبیرستانی (دریافت مقاله) فصلنامه توسعه اجتماعی دوره: 14، شماره: 3
34 مطالعه کیفی مصرف قلیان بین دختران و زنان جوان شهر شیراز (دریافت مقاله) فصلنامه زن در توسعه و سیاست دوره: 13، شماره: 2
35 مطالعه ی فراترکیب فرهنگ شهروندی در جامعه ی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دوره: 10، شماره: 1
36 مطالعه ی کیفی تجربه شکاف نسلی (نمونه مورد مطالعه: دختران شهر کرمانشاه) (دریافت مقاله) فصلنامه زن و جامعه دوره: 10، شماره: 37
37 مقایسه ذهنیت نسلی و بین نسلی در نسل های دانشگاهی پس از انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات فرهنگی ایران دوره: 2، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آداب و رسوم وباورهای مردم گیلان :درس مسائل فرهنگی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
2 بازنمایی هویت فرهنگی و اجتماعی زنان در رمان عادت میکنیم (دریافت مقاله) کنفرانس ملی دانش و فناوری روانشناسی، علوم تربیتی و جامع روانشناسی ایران
3 بررسی اعتیاد اینترنتی در نوجوانان و جوانان ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
4 بررسی پدیده ی جنگ نرم و راه های مقابله با آن (دریافت مقاله) کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
5 بررسی تاثیر سبک زندگی بر هویت با تکیه بر نظرات پیر بوردیور (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
6 بررسی رابطه دین داری با سرمایه اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
7 بررسی عوامل تاثیر گذار بر حس مکان در راحی معماری (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی زمین، فضا و انرژی پاک
8 بررسی عوامل و مسایل فرهنگی موثر برطلاق (دریافت مقاله) اولین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی و روانشناسی آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
9 بررسی نظر آموزگاران و دانش آموزان در مورد تاثیر رنگ بر روی حافظه کودکان 6 الی 10 سال (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی جامع روانشناسی ایران
10 بررسی نقش رسانه های جمعی(با تاکید بر تلویزیون) در الگوپذیری و رفتار کودکان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
11 تاثیر بازی های رایانه ای بر خشونت کودکان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
12 تاثیر بازی های رایانه ای بر هوش اجتماعی کودکان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین المللی بازی های رایانه ای؛ فرصت ها و چالش ها
13 تاثیر فضای مجازی بر آسیب های خانواده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس فرصت ها و تهدیدهای فضای مجازی و شبکه های اجتماعی
14 تاثیر هوش فرهنگی بر عملکرد کارکنان در آموزش و پرورش شهرستان یزد (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
15 تجددگریزی در ایستا بررسی خرده فرهنگ در روستای ایستایاهل توقف شهرستان طالقان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
16 تغییرات ارزش ها و نگرش ها نسبت به مقوله ی فرهنگ مشارکتی در خانواده (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران (با رویکرد فرهنگ مشارکتی)
17 تغییرات فرهنگی از دیذ تاریخی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
18 جامعه شناسی پوشش تاثیر جهانی شدن بر پوشش زنان در کشورهای اسلامی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
19 جایگاه هنر اسلامی در جامعه نوین: تقابل سنت و مدرنیته (دریافت مقاله) کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی
20 خانواده دشواریها اختلالات رفتاری علل اثرات انواع و سبک های فرزند پروری (دریافت مقاله) پنجمین همایش علمی پژوهشی علوم تربیتی وروانشناسی، آسیب های اجتماعی و فرهنگی ایران
21 راهکارهای مقابله با اعتیاد در کشور (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی مطالعات و تحقیقات نوین در حوزه علوم تربیتی، روانشناسی و مشاوره ایران
22 رسانه و جریان آزاد اطلاعات در منطقه آسیا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین پژوهشی در علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی
23 سبک زندگی و هویت فرهنگی تلفیقی در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی اسلامی و جایگاه آن در عصر جهانی شدن
24 سرمایه فرهنگی و شیوه های گذران اوقات فراغت در ایران (دریافت مقاله) همایش ملی سبک زندگی اسلامی و جایگاه آن در عصر جهانی شدن
25 شبکه های اجتماعی: تبعات فرهنگی اجتماعی رخدادهای طبیعی در ایران (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
26 شبکه های مجازی و بحران هویت در نوجوانان و جوانان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
27 شکاف نسلی و رسانه های جمعی از منظر جامعه شناسی با تاکیدبر نظریات کارل مانهایم و مارگارت مید (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
28 شهر، فرهنگ و جامعه آینده شهر خلاق چگونه است؟ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
29 فرهنگ مطالعه و پدافند غیرعامل (دریافت مقاله) همایش پدافند غیر عامل و علوم انسانی
30 کنش متقابل اجتماعی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
31 گردشگری و تأثیرات اجتماعی و فرهنگی آن (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع علوم اجتماعی ایران
32 مؤلفههای تأثیرگذار بر اجتماعپذیری مراکز درمانی و توانبخشی معلولین نمونه موردی: مجتمع فرهنگی- ورزشی جانبازان و معلولان در منطقه 20 تهران (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی افق های جدید در معماری و شهرسازی با رویکرد توسعه و فناوری
33 مصرف، مصرفگرایی و پیامدهای آن (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
34 مطالعات رفتار سازمانی : مطالعه موردی رفتار سازمانی کارکنان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی با تاکید بر رفتارشناسی نمایندگان فرهنگی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در علوم انسانی و مطالعات فرهنگی اجتماعی
35 مطالعه جایگاه و نقش زن ایرانی در تبلیغات از منظر گافمن (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی توسعه پایدار در علوم تربیتی و روانشناسی، مطالعات اجتماعی و فرهنگی
36 مقایسه توانمندی روانشناختی زنان سرپرست خانوار تحت آموزش مهارت های زندگی با زنان سرپرست خانوار آموزش ندیده در کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان کرج (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های نوین در حوزه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی ایران
37 مولفه های موثر بر طراحی مرکز توانبخشی معلولین در راستای ارتقاء تعاملات اجتماعی بهره بران (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی افق های جدید معماری و شهرسازی
38 نقش شبکه های اجتماعی در گسست نسلی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی و اولین همایش بین المللی روانشناسی، علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و فرهنگی
39 نقش شبکه های اجتماعی درگسست نسلی موردمطالعه دختران 15تا30سال روستای سیاهکلرود (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سراسری دانش و فناوری علوم تربیتی مطالعات اجتماعی و روانشناسی ایران
40 نقش فناوریهای جدید و آسیبهای اجتماعی بر روی جوانان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در علوم تربیتی و مطالعات رفتاری و آسیب های اجتماعی ایران
41 نگرش زنان به رفتارهای خشن و تبعیض آمیز از سوی مردان ( پدر، شوهر و بردار ) (دریافت مقاله) کنگره بین المللی توانمندسازی جامعه در حوزه مدیریت،اقتصاد،کارآفرینی و مهندسی فرهنگی