پروفسور علی یخکشی

پروفسور علی یخکشی استاد پیشکسوت محیط زیست

پروفسور علی یخکشی

Prof. Ali Yakhkeshi

استاد پیشکسوت محیط زیست

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی پایداری جنگل تحت تاثیر جنگل داری عشایری (مطالعه موردی: منطقه شول آباد لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 16، شماره: 1
2 ارزیابی توان تفرجی پارک های جنگلی با تکیه بر فاکتورهای مؤثر در تفرج، مطالعه موردی: پارک جنگلی سرخه حصار (دریافت مقاله) مجله آمایش جغرافیایی فضا دوره: 1، شماره: 2
3 بررسی تاثیر فاکتورهای غیر اکولوژیک در ارزیابی قابلیت تفرجی پارک جنگلی سرخه حصار با استفاده از GIS (دریافت مقاله) مجله آمایش سرزمین دوره: 3، شماره: 5
4 بررسی طرح مقدماتی سواحل دریاچه رضائیه (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 7، شماره: 7
5 بررسی نیازها و ترجیحات تفرجی بازدیدکنندگان پارک جنگلی سرخه حصار و مقایسه آن با پارک جنگلی سی سنگان (دریافت مقاله) مجله انسان و محیط زیست دوره: 15، شماره: 1
6 بررسی وضع اجتماعی و اقتصادی روستائیان منطقه یخکش واثرات آن بر روی جنگل وارائه راه حلهایی درزمینه بهبود وضع زندگی کشاورزان منطقه میان بندشمال و حفاظت جنگلها (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 7، شماره: 7
7 تفرجگاههای عمومی و لزوم برنامه ریزی پارک سازی درایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 3، شماره: 3
8 سنجش پتانسیل توریسم پذیری پارک جنگلی سرخه حصار با استفاده از روش تجزیه و تحلیل سیستمی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بوم شناسی جنگل های ایران دوره: 1، شماره: 1
9 کاربرد اصل سیاست، برنامه ریزی و چارچوب های سازمانی در حرکت به سمت مدیریت پایدار جنگل (مطالعه موردی: روستای پچت) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات جنگل و صنوبر ایران دوره: 16، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی و نمایش پایداری با استفاده از فشارسنج پایداری (دریافت مقاله) همایش منابع طبیعی و توسعه پایدار در عرصه های جنوبی دریای خزر
2 بررسی توان تصاویر ماهواره IRS در مدیریت بهینه مناطق (مطالعه موردی پناهگاه حیات وحش میانکاله) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای ژئوماتیک
3 فقر، تخریب جنگل و مهاجرت در زاگرس لُرنشین ( مطالعه موردی شولآباد لرستان ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران