دکتر محمدعلی نوروزیان

دکتر محمدعلی نوروزیان عضو هیات علمی دانشگاه تهران

دکتر محمدعلی نوروزیان

Dr. Mohamad Ali Norozian

عضو هیات علمی دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آثارمنابع مختلف کربوهیدرات های غیرالیافی برتخمیر وتولید گازمنابع علوفه ای درشرایط برون تنی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 19، شماره: 3
2 اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 3، شماره: 3
3 Genetic diversity among tall fescue ecotypes using agro-morphological traits, nutritional values and AFLP molecular markers (دریافت مقاله) فصلنامه ژنتیک و اصلاح نژاد ایران دوره: 7، شماره: 2
4 بررسی ترکیب شیمیای و فراسنجه های تجزیه پذیری شکمبه ای کاه گندم و باگاس نیشکر عمل آور عمل آوری شده با اوره (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 23، شماره: 2
5 بررسی خصوصیات شیمیایی و تغذیه ای سیلاژ ذرت علوفه ای حاصل از بذر پرتوتابی شده با پرتو گاما و تاثیر آن بر عملکرد بره های نر پرواری زندی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 24، شماره: 3
6 تاثیر اسید آسکوربیک و سالیسیلات پوششدار بر عملکرد و فراسنجه های خونی گاوهای شیرده هلشتاین تازهزا تحت تنش گرمایی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 22، شماره: 2
7 تاثیر پرتوتابی گامای بذر ذرت علوفه ای بر عملکرد و فراسنجه های تخمیری گیاه و سیلاژ آن (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 15، شماره: 1
8 تاثیر تغذیه علوفه کامل ریحان بر قابلیت هضم مواد مغذی، فراسنجه های خون و عملکرد بره های پرواری زندی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 14، شماره: 39
9 تاثیر جایگزینی کاه گندم با یونجه خشک و ذرت سیلوشده در جیرههای حاوی سطوح یکسان الیاف ‏موثر فیزیکی بر عملکرد گاوهای شیرده (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 51، شماره: 3
10 تاثیر جایگزینی کنجاله سویا با کنجاله سیاه دانه بر فراسنجه های خونی، گوارش پذیری، عملکرد و خصوصیات لاشه بره های پرواری زندی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 52، شماره: 2
11 تاثیر جایگزینی یونجه با علوفه کنگرفرنگی بر گوارش پذیری، عملکرد و خصوصیات لاشه بره های پرواری لری بختیاری (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 16، شماره: 1
12 تاثیر سطوح ید بالاتر از مقادیر توصیه شده NRC برعملکرد و غلظت هورمون های تیروئیدی گاوهای هولشتاین (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 3، شماره: 4
13 تاثیر کود نیتروژن و سویه های مختلف باکتری همزیست بر صفات کمی و کیفی گیاه گوار (Cyamopsis tetragonoloba) تحت رژیم های مختلف آبیاری (دریافت مقاله) مجله دانش کشاورزی و تولید پایدار دوره: 31، شماره: 2
14 تاثیر منابع گوناگون روی بر عملکرد، غلظت مواد معدنی و فراسنجه های خون بره زندی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 15، شماره: 2
15 تاثیر منابع مختلف مکمل مس بر فراسنجه های تولید گاز و قابلیت هضم مواد مغذی در گوسفند زندی (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 16، شماره: 2
16 تاثیراسید اسکوربیک و سالیسیلات بر تولید و ترکیب شیر، فراسنجه های خونی و پاسخ های التهابی متعاقب واکسیناسیون با واکسن تب برفکی در گاوهای شیری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 34، شماره: 1
17 تاثیرجیره های حاوی فرآورده های فرعی پسته ی تیمار شده با بیم الکترون، سود و پلی اتیلن گلایکول بر قابلیت هضم و عملکرد بره های پرواری زندی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای علوم دامی ایران دوره: 7، شماره: 3
18 ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم و تجزیه پذیری تفاله گل محمدی و تاثیر آن بر تعادل ازت در نشخوارکنندگان (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 13، شماره: 2
19 تعیین ارزش غذایی علوفه کاهوی وحشی قبل و بعد گلدهی و مقایسه مدل های مختلف برآورد زمان تاخیری آن (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 21، شماره: 2
20 تعیین ترکیبات شیمیایی، گوارش پذیری و فراسنجه های تجزیه پذیری ماده خشک و پروتئین دانه جو جوانه زده سه روزه (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 6، شماره: 12
21 گوارش پذیری مواد مغذی، عملکرد، خصوصیات لاشه و فراسنجههای خونی برههای پرواری زندی تغذیه شده با سطوح مختلف کنجاله سیاه دانه (دریافت مقاله) فصلنامه تولیدات دامی دوره: 23، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 برآورد کاهش تولید و زیان اقتصادی ناشی از لنگش در گاو هلشتاین ( مطالعه موردی ) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
2 بررسی امکان کاهش بار میکروبی شیرخام نگهداری شده در ظروف مسی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی طب ایرانی اسلامی
3 بررسی خصوصیات فیزیکوشیمیایی و فراسنجه های تجزیه پذیری گلبرگ زعفران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زعفران
4 تعیین فراسنجه های تولید گاز و ظرفیت آنتی اکسیدانی گلبرگ زعفران (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی زعفران
5 مروری بر راهکارهای کاهش تولید متان در نشخوارکنندگان (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست