دکتر تقی ابتکار

دکتر تقی ابتکار

دکتر تقی ابتکار

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آلودگی شهرهای بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 3، شماره: 3
2 آلودگی هوای شهرهای بزرگ (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 5، شماره: 5
3 اثرات طرحهای سوختهای جایگزینی بر ساخت خودرو در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 12، شماره: 12
4 پاک سازی هوای تهران از فکر تا عمل (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 15، شماره: 15
5 طرح تکمیلی کاهش دود وسائط نقلیه موتوری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 8، شماره: 8
6 کاربرد سرب در سوخت موتورهای احتراق داخلی بنزین: (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 2، شماره: 2
7 گزارش سمینار اتومبیل و آلودگی محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 7، شماره: 7
8 گزارش نهائی طرح کنترل دود وسائط نقلیه بنزینی تهران (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 10، شماره: 10
9 گزارش نهائی طرح تکمیلی کاهش دود وسائط نقلیه موتوری (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 9، شماره: 9
10 وسائط نقلیه موتوری و آلودگی هوا (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تحقیق و توسعه پایدار (دریافت مقاله) اولین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن
2 مصرف انرژی و تغییر آب و هوا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی انرژی