دکتر میر مسعود سجادی

دکتر میر مسعود سجادی استاد، شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

دکتر میر مسعود سجادی

Dr. Mirmasoud Sajjadi

استاد، شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی بافت پوششی خار دمی در رامک ماهی قهوه ای (Aetobatus flagellum)، سفره ماهی دم پری (Pastinachus sephen) و سفره ماهی پروانه ای (Gymnura poecilura) در خلیج فارس و دریای عمان (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 21، شماره: 3
2 تاثیر جایگزینی مقادیر مختلف آرد ماهی توسط کنجاله سویا در جیره غذایی بچه ماهیان ازون برونAcipenser stellatus) )، بر میزان رشد، ضریب تبدیل غذایی و میزان ترکیبات شیمیایی لاشه، عضله و بافت کبد (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 22، شماره: 2
3 اثر استراتژی های مختلف غذایی بر عملکرد رشد و شاخص های خونی تاس ماهی سیبری (Brandt, ۱۸۶۹) Acipenser baerii در اندازه های متفاوت (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 6، شماره: 2
4 اثر اسید مالیک جیره بر عملکرد رشد و هیستومورفولوژی بافت روده ماهی طلایی (Carassius auratus) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 3
5 اثر پروبیوتیک بر عملکرد رشد و شاخص های خونی مولدین ماده قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 8، شماره: 2
6 اثر پرورش در تراکمهای مختلف و افزودن ویتامین E به جیره غذایی بر شاخصهای رشد، بقاء و ترکیبات لاشه بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان Oncorhynchus mykiss (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 2، شماره: 2
7 اثر جایگزینی پودر ماهی با آکوپرو (کنجاله سویای فرآوری شده) بر شاخص های خون شناسی و بیوشیمیایی تاس ماهی سیبری (Acipenser baerii) جوان (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 11، شماره: 3
8 اثر روتبفر غنی شده با بتائین و غذای کنسانتره حاوی بتائین روی رشد، بازماندگی و مقاومت به استرس در لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 19، شماره: 3
9 ارزیابی اثرات اسانس آویشن شیرازی (Zataria multiflora) بر میزان تفریخ تخم قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) و درصد بقاء لارو آن در مقایسه با آب اکسیژنه و مالاشیت گرین (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 64، شماره: 2
10 ارزیابی اقتصادی و تولید میگوی سفید غربی (۱۹۳۱,Penaeus vannamei Boone) در سیستم های آبزی پروری معمولی و توده ساز زیستی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 2
11 ارزیابی تاثیر عمق پرورش بر میزان رشد جلبک قرمز Gracilariopsis persica و تعیین عمق بهینه پرورش در سواحل خلیج فارس (بندرعباس) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 5، شماره: 4
12 استفاده از ترکیبات زیست فعال خیار دریایی (Holothuria leucospilota) در پوشش رزین اپوکسی با هدف تهیه پوشش های آنتی فولینگ دوستدار محیط زیست (دریافت مقاله) فصلنامه فیزیولوژی و بیوتکنولوژی آبزیان دوره: 8، شماره: 2
13 افزودن ویتامین c به جیره غذایی ماهی قزل آلای رنگین کمان oncorhynchus my kiss و بررسی شاخهای رشد،بقاء و ترکیبات لاشه دردوتراکم مختلف پرورش (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 70، شماره: 1
14 بررسی تاثیر رژیم های نوری متفاوت بر میزان رشد و بقا در لارو ماهی گوپی (Poecilia reticulata) (دریافت مقاله) مجله آبزیان زینتی دوره: 7، شماره: 1
15 بررسی روند تغییرات سطوح هورمون تستوسترون در ماهی Abudefduf vaigiensis در ساحل شمالی جزیره قشم، خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 3، شماره: 1
16 بررسی فاکتورهای تنفسی خون ماهی گل خورک Scartelaos tenuis و مقایسه آن با گونه Liza klunzingeri (گاریز) در ساحل خلیج فارس، استان هرمزگان (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 3، شماره: 2
17 بررسی و تعیین غلظت عنصر کادمیوم در بافت کبد ماهی زمین کن دم نواری Platycephalus indicus طی فصول زمستان و تابستان در مناطق میناب، قشم و بندر خمیر (خلیج فارس) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 3، شماره: 1
18 تاثیر آرتمیای غنی شده با بتائین و غذای خشک بتائین دار بر رشد، بقا، مقاومت محیطی و ترکیب شیمیایی بدن لاروهای میگوی سفید هندی (Fenneropenaeus indicus) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 12، شماره: 1
19 تاثیر استفاده از منابع پروتئین های گیاهی و جانوری ارزان قیمت به جای پودر ماهی بر شاخص های رشد، هماتولوژی و آنزیم های کبدی فیل ماهی (Huso huso) پرورشی (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 1
20 تاثیر افزودن پروبیوتیک "پروتکسین" در جیره غذایی بر عملکرد رشد و بازماندگی ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) (دریافت مقاله) مجله بهره برداری و پرورش آبزیان دوره: 3، شماره: 2
21 تاثیر افزودن مکمل ال-کارنیتین به جیره غذایی بر شاخص های رشد و بازماندگی ماهی صبیتی Sparidentex hasta (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 3، شماره: 3
22 تاثیر پساب مزارع پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان بر پارامترهای فیزیکوشیمیایی آب رودخانه ریجاب (استان کرمانشاه) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 2، شماره: 4
23 تاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی بر رشد جلبک های قرمز Gracilariopsis persica و Gracilaria corticata بعنوان پتانسیل آبزی پروری دریایی در خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 13، شماره: 3
24 تاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی بر رشد جلبک های قرمز Gracilariopsispersica و Gracilariacorticata بعنوان پتانسیل آبزی پروری دریایی در خلیج فارس (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 12، شماره: 1
25 تاثیر توام تراکم و استراتژی های مختلف تغذیه ای بر عملکرد رشد و شاخص های هماتولوژیک ماهی کوی (Cyprinus carpio var. Koi) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 2
26 تاثیر جایگزینی آرد ماهی با سطوح مختلف کنجاله کانولا بر عملکرد رشد، بقا و ترکیب شیمیایی لاشه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii Brandt) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 15، شماره: 3
27 تاثیر جایگزینی پودر ریزجلبک های اسپیرولینا Spriulina platensis و کلرلا Chlorella vulgaris با پودر ماهی بر عملکرد رشد، ترکیبات لاشه و پروفیل اسیدهای چرب میگوی وانامی Litopenaeus vannamei (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 1
28 تاثیر جایگزینی نسبی آرد ماهی با جلبک قرمز دریایی Gracilaria pygmaea بر عملکرد رشد، شاخص های خونی و بیوشیمیایی سرم خون ماهی باس دریایی آسیایی (Lates calcarifer (Bloch, ۱۷۹۰ (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 26، شماره: 3
29 تاثیر جیره های مختلف غذایی بر رشد و بازماندگی کرم پرتار Perinereis nuntia در شرایط پرورش آزمایشگاهی (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 4، شماره: 3
30 تاثیر سطوح مختلف استات سدیم جیره بر کارآیی رشد و فعالیت آنزیم های گوارشی روده ماهی طلایی (Carassius auratus) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 11، شماره: 3
31 تاثیر سطوح مختلف افزودنی گیاهی XTRACT جیره بر شاخص های هماتولوژیک، بیوشیمیایی خون و ایمنی بچه ماهی طلایی (Carassius auratus) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 14، شماره: 1
32 تاثیر سطوح مختلف بتائین جیره بر فاکتورهای رشد، بازماندگی، ترکیب شیمیایی بدن و مقاومت بچه ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در تحت تنش های محیطی (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 1
33 تاثیر سطوح مختلف شوری بر میزان رشد و بازماندگی کرم پرتار Perinereis nuntia (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 8، شماره: 1
34 تاثیر سطوح مختلف کورکومین موجود در گیاه زردچوبه (Curcuma longa) جیره بر عملکرد رشد و رنگ پذیری پوست ماهی اسکار Astronotus ocellatus (Agassiz, ۱۸۳۱) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 10، شماره: 4
35 تاثیر منابع مختلف کربن بر کیفیت آب، عملکرد رشد و بقای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone, ۱۹۳۱) در سیستم پرورشی بدون تعویض آب (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 24، شماره: 3
36 تاثیر نسبت های مختلف غذادهی برکیفیت آب، عملکرد رشد و بقاء پست لاروهای میگوی سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone, ۱۹۳۱) با استفاده از تکنولوژی بیوفلوک (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 24، شماره: 2
37 تجمع زیستی فلزات سنگین (سرب، آهن و روی) در بافت اسکلتی مرجان خانواده Faviidae و رسوبات پیرامونی آن در جنوب جزیره قشم، خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 5، شماره: 1
38 تعیین غلظت عنصر سرب در بافت کبد ماهی زمین کن دم نواری Platycephalus indicus در مناطق میناب، قشم و بندر خمیر (خلیج فارس) طی فصول زمستان و تابستان (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 6، شماره: 3
39 تعیین غلظت کشنده نانو نقره در ماهی گورخری معمولی (Aphanius dispar Rüppell, ۱۸۲۹) (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 4، شماره: 4
40 تعیین میزان غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیوم در بافتهای عضله و کبد ماهی طلال(Rastrelliger kanagurta) در آبهای خلیج فارس (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 24، شماره: 2
41 جایگزینی پودر ماهی با پودر کرم خاکی (Eisenia foetida) در جیره غذایی بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)و تاثیر آن بر عملکرد رشد، کارایی غذا و ترکیبات لاشه (دریافت مقاله) مجله بوم شناسی آبزیان دوره: 5، شماره: 3
42 خصوصیات بافتشناسی سلولهای ترشح کننده زهر در خار ۳ گونه از سفرهماهیهای دمگزنده (Dasyatidae): Dasyatis bennetti ، Himantura walga ، Himantura gerrardi، در آبهای شمالی خلیج فارس و دریای عمان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون دریایی دوره: 12، شماره: 3
43 مطالعه پاسخ های ایمنی غیراختصاصی و شاخص های آنزیمی همولنف میگوی رودخانه ای شرق (Macrobrachium nipponense) تغذیه شده با سطوح متفاوت آستازانتین جیره غذایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 35، شماره: 4
44 مطالعه مورفوسیتولو‍ژی بخش های فوقانی، میانی و خلفی کلیه در تاسماهی ایرانی پرورشی (Acipenser persicus ) با استفاده از روش Modeling (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 20، شماره: 1
45 مقاله علمی – پژوهشی: تاثیر سطوح مختلف آستازانتین جیره غذایی بر شاخص های بیوشیمیایی همولنف، محتوای کاروتنوئید کل و فلور میکروبی روده میگوی آب شیرین رودخانه ای شرق (Macrobrachium nipponense) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 30، شماره: 4
46 مقاله علمی – پژوهشی: اثر راهبردهای تغذیه ای بر عملکرد رشد، شاخص های هماتولوژیک و پارامترهای بیوشیمیایی مولدین نر قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 32، شماره: 1
47 مقاله علمی – پژوهشی: ارزیابی تاثیر جایگزینی تلفیقی پروتئین های گیاهی و جانوری به جای پودر ماهی بر عملکرد رشد، ترکیب لاشه و شاخص های سوماتیک بدنی فیل ماهی (Huso huso) پرورشی (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 30، شماره: 1
48 مقاله علمی – پژوهشی: عملکرد رشد و ترکیبات تقریبی بدن میگوی رودخانه ای شرق Macrobrachium nipponense (de Haan, ۱۸۴۹) تغذیه شده با سطوح مختلف آستازانتین (دریافت مقاله) مجله علمی شیلات ایران دوره: 29، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر تغذیه از غذاهای زنده مختلف بر رشد، بقا و شاخص های ایمنی خون در زمان عادت دهی به غذای دستی در تاسماهی ایرانی(Acipenser persicu) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
2 اثر تغذیه با شیرونومید بر فاکتورهای رشد، بقا و پروفایل اسیدهای چرب در مرحله عادت دهی به غذای دستی در تاسماهی ایرانی (Acipenser persicus) (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
3 اثرات غلظتهای تحت کشنده هیدروکربنهای نفتی بر بافت کلیه در خامه ماهی (Chanos chanos) (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
4 ارزیابی اثرات دوره های نوری متفاوت بر فاکتورهای رشد و بازماندگی در لارو ماهی گوپی ( Poecilia )reticulata (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ملی ماهی شناسی ایران
5 بررسی اثرات جیره های غذایی حاوی مخمر ساکارومایسیس سرویزیا (Saccharomyces cervisia) بر رشد، زنده مانی، کیفیت گوشت و مقاومت در برابر تنش های محیطی ماهی سوروم (Heros severus) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
6 بررسی اثرات جیره های غذایی حاوی مخمر ساکارومایسیس سرویزیا (Saccharomyces cervisia) بر رشد، زنده مانی، کیفیت گوشت و مقاومت در برابر تنش های محیطی ماهی سوروم (Heros severus) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پروبیوتیک و محصولات فراویژه
7 بررسی اثرات کورکومین موجود در گیاه زردچوبه (Curcuma logna) بر برخی شاخص های ایمنی ماهی اسکار (Astronotus ocellatus)(Agassiz, 1831) (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری ایران
8 بررسی غلظت عنصر سرب در بافت عضله ماهی زمین کن دم نواری Platycephalus indicus در مناطق میناب و بندر خمیر (خلیج فارس) در فصول زمستان و تابستان (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
9 بیوفلوک تکنولوژی و اثرات سودمند آن در صنعت آبزی پروری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
10 تاثیر سطوح مختلف کورکومین موجود در گیاه زردچوبه (Curcuma logna) بر برخی شاخص های بیوشیمیایی ماهی اسکار (Astronotus ocellatus) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی گیاهان داروییی،کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
11 تأثیر فصل، جنسیت و فعالیت های آبزی پروری بر غلظت عنصر کادمیوم در بافت عضله ماهی زمین کن دم نواری Platycephalus indicus در منطقه ی میناب (دریافت مقاله) همایش ملی سلامت، محیط زیست، و توسعه پایدار
12 تعیین قابلیت هضم اجزای غذایی منابع) پودر ماهی پروتئینهای گیاهی و جانوری در جیره اقتصادی فیل ماهی Huso uso) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی - منطقه ای آبزی پروری
13 تهیه بیوفلوک به منظور بکارگیری در پرورش میگوی سفید غربی (LitopenaeusvannameiBoone, 1931) در سیستم بیوفلوک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
14 جایگزینی پودر ماهی با پودر ضایعات طیور و تاثیر آن بر عملکرد رشد و بقای بچه تاسماهی سیبری (Acipenser baerii (Brandt, ۱۸۶۹ (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم و فناوری های نوین در آبزیان
15 سیستم پروش بیوفلوک، راه حل مناسب برای کنترل ترکیبات سمی نیتروژن در استخرهای پرورشی میگو (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
16 ضرورت تنظیم نسبت کربن به نیتروژن در سیستم پرورشی بیوفلوک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
17 عملکرد تولید میگوی سفید غربی پرورش یافته در سیستم توده ساز زیستی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
18 مطالعه مورفوسیتولوژیک بخش های قدامی - میانی وخلفی کلیه درفیلماهیان پرورشی (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران