دکتر حسن عسکری

دکتر حسن عسکری استاد پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

دکتر حسن عسکری

Dr. Hassan Askary

استاد پژوهش موسسه تحقیقات گیاه پزشکی کشور

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آسیب شناسی بافتهای روده میانی لاوهای ( Ostrinia nubilalis persica Mutuura & Munroe ۱۹۷۰ (Lep.: Pyralidae:Pyrautinae تغذیه کرده از اسپوروتوکسین باکتری Bacillus thuringiensis واریته Kurstaki (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 13، شماره: 1
2 استفاده از فاژ MRSA به عنوان آنتی بیوتیک فوق اختصاصی علیه استافیلوکوکوس اورئوس مقاوم به متی سیلین (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 22، شماره: 4
3 باکتریوفاژکاندیدای جدید برای جلوگیری و حذف بیوفیلم (دریافت مقاله) مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره: 20، شماره: 5
4 برخی عوامل موثر در شکار تله های فرمونی پروانه جوانه خوار بلوط(Tortrix viridana (Lep.: Tortricidaeدراستان کردستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 47
5 برخی عوامل موثر در شکار تله های فرمونی پروانه جوانه خوار بلوط(Tortrix viridana (Lep.: Tortricidaeدراستان کردستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 49
6 بررسی آزمایشگاهی زهرآگینی سه قارچ بیمارگر در کنترل سوسک شاخک بلند سارتا، Aeolesthes sarta (Col.: Cerambycidae) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 28، شماره: 1
7 بررسی اثر Bacillus thuringiensis Ber . روی لاروهای (Ostrinia nubilalis Hud .( Lep.: Pyralidae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 21، شماره: 1
8 بررسی اثر شکل تله و پخش کننده فرومون جنسی در شکار پروانه های نر جوانه خوار بلوط (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 77، شماره: 87
9 بررسی اثرات تلفیقی سرکه ی چوب و تی کمپوست بر بیماری های پوسیدگی ریشه و زوال بوته و پوسیدگی ذغالی ریشه خربزه (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 1، شماره: 1
10 بررسی اثرات تلفیقی سرکه ی چوب و ورمی کمپوست در کنترل قارچ Verticillium dahliae، عامل پژمردگی ورتیسیلیومی خیار گلخانه ای (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 81، شماره: 1
11 بررسی بیمارگری قارچ های Lecanicillium muscarium Á Beauveria bassiana در کاربرد هم زمان روی (Bemisia tabaci (Homoptera: Aleyrodidae (دریافت مقاله) دو فصلنامه کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 3، شماره: 1
12 بررسی پتانسیل چند ماده ی طبیعی جامد در تولید کنیدی قارچ بیمارگر حشرات، (Beauveria bassiana (Ascomycota, Cordycipitaceae (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 30، شماره: 2
13 بررسی تاثیر قارچ Lecanicillium muscarium (Deut.: Moniliales) روی طول عمر، باروری و رفتار جفتگیری زنبور پارازیتویید Aphidius nigripes (Hym.: Aphididae) (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 76، شماره: 86
14 بررسی تاثیر محیط های غذایی طبیعی روی میزان تولید و زندهمانی اسپور و بلاستوسپورهای قارچ Metarhizium anisopliae (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 4، شماره: 1
15 بررسی حساسیت حشرات کامل Aphidius nigripes (Hym.: Aphididae) به قارچ بیمارگر Lecanicillium muscarium (Deut.: Moniliales) (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 28، شماره: 1
16 بررسی حضور، پراکنش و دوره ی فعالیت حشره ی کامل پروانه ی جوانه خوار بلوط Tortrix viridana (Lep.: Tortricidae) با استفاده از تله های فرمونی در استان کردستان (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 27، شماره: 1
17 تشخیص و اندازه گیری بتا اگزوتوکسین در جدایه های ایرانی Bacillus thuringiensis (دریافت مقاله) نامه انجمن حشره شناسی ایران دوره: 23، شماره: 1
18 زهراگینی چهار جدایه از قارچ Beauveria bassiana روی جمعیت های تابستان گذران و زمستان گذران سن گندم، Eurygaster integriceps (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 2، شماره: 1
19 زیست سنجی چند جدایه ایرانی (Bacillus thuringiensis (Bacteria: Bacillaceae روی کرم قوزه پنبه (Helicoverpa armigera (Lep.: Noctuidae (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 73، شماره: 79
20 زیست سنجی دو جدایه ی ایرانی قارچ Metarhizium anisopliae روی تخم، پوره ی سن دوم و حشرات کامل سن گندم Eurygaster integriceps)) و تاثیر روغن EC در میزان بیمارگری (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 81، شماره: 2
21 زیست سنجی فرمولاسیون پودر قابل تعلیق از بلاستوسپور قارچ Lecanicillium muscarium روی شته جالیزAphis gossypii (دریافت مقاله) مجله آفات و بیماریهای گیاهی دوره: 80، شماره: 1
22 ساخت فرمولاسیون سوسپانسیون غلیظ میکروکپسول باکتریBacillus thuringiensis (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 2، شماره: 1
23 کنترل بوته میری و افزایش برخی از صفات رشدی خیار گلخانه ای با استفاده از سرکه ی چوب مرکبات (دریافت مقاله) پژوهش های کاربردی در گیاه پزشکی دوره: 4، شماره: 2
24 مقایسه کیفیت زندگی بیماران مبتلا به دیابت با بیماران مبتلا به سل (دریافت مقاله) فصلنامه دانش و تندرستی دوره: 8، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی تنوع موجود در ژنوتیپ‌های گل محمدی کاشان از نظر تراکم جمعیت شته (دریافت مقاله) چهارمین کنگره علوم باغبانی
2 استفاده ازPyrolignious acid حاصل ازفراوری بقایای چوب برای کنترل بیماریهای قارچی خاکزاد خیارگلخانه ای (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
3 بررسی آزمایشگاهی حشره کش میکروبی تولید شده توسط باکتری باسیلوس تورینژینسیس از پساب کارخانه نشاسته به منظور کنترل بیولوژیک لارو و کرم بزرگ موم خوارGalleria melonella (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی
4 بررسی تاثیر تاریخ های مختلف کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام ماش در منطقه شهرری (دریافت مقاله) نهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
5 دستور العمل کاربردی استفاده از محلول های ضد عفونی کننده در آزمایشگاه های کشت بافت گیاهی (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
6 کنترل فرمونی جوانه خوار بلوط Tortrix viridana L. در استان آذربایجان غربی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران
7 کنترل لارو کولکس پیپینس با استفاده ازحشره کش میکروبی جدیدتولید شده توسط باکتری باسیلوس تورینژینسیس از پساب کارخانه نشاسته (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم زیستی
8 گزارش قارچ Beauveria bassiana از روی سوسک های چوب خوار در جنگل های بلوط استان ایلام (دریافت مقاله) سومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
9 مطالعه حشرات چوبخوار درختان چنار شهر کرج (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
10 مطالعه حشرات چوبخوار درختان چنار شهر کرج (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
11 مقایسه تفاوت در کشت سرشاخه های ابتدایی و انتهایی پایه های ماده و نر J.polycarpos در القا و افزایش شاخساره و ریشه زایی در دو فصل رویشی تابستان و زمستان (دریافت مقاله) هشتمین همایش بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و چهارمین همایش ملی امنیت زیستی
12 مقایسه تله های سطلی_رنگی و چسبی_رنگی در به دام اندازی آفات چوبخوار درختان (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
13 مقایسه تله های سطلی_رنگی و چسبی_رنگی در به دام اندازی آفات چوبخوار درختان (دریافت مقاله) نهمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار