دکتر سمیه رمضان ماهی

دکتر سمیه رمضان ماهی استادیار و عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه سوره

دکتر سمیه رمضان ماهی

Dr. Somayeh Ramezanmahi

استادیار و عضو هیات علمی دانشکده هنر دانشگاه سوره

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تبیین گفتمان های غالب در شکل گیری هنر پیشااسلامی عربستان با رویکرد نورمن فرکلاف (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 28، شماره: 3
2 تجلی آیین ور در نگاره گذر سیاوش از آتش (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 2، شماره: 41
3 تحلیل استعاره مفهومی جنسیت در دیوارنگاره های بزم و رزم کاخ چهلستون براساس آرای لیکاف و جانسون (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه هنرهای صناعی دوره: 2، شماره: 1
4 تحلیل تغییر دندانه های نسخ در کتابت سوره حمد با هدف طراحی فونت تغییرپذیر دنت (دریافت مقاله) مبانی نظری هنرهای تجسمی دوره: 8، شماره: 2
5 تحلیل نگاره های دلدادگان مکتب اصفهان براساس مراتب سه گانه عشق درنظام اندیشه صدرایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه رهپویه حکمت هنر دوره: 2، شماره: 1
6 خوانش نگاره های دوزخ اثر جوانی دی پائولو با رویکرد بیش متنیت ژرار ژنت (دریافت مقاله) فصلنامه نقش مایه دوره: 1، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی مولفه های پست مدرن در آثار ژان میشل باسکیت (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی مبانی نظری هنرهای تجسمی ایران با رویکرد «هنر جدید»
2 بررسی مولفه های پست مدرن در آثار هنرمند معاصر تاداشی کاواماتا (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
3 تبلورفرهنگ اسلامی درشهرسازی سنتی (دریافت مقاله) سومین کنگره بین المللی عمران ، معماری و توسعه شهری
4 تجلی آیین ور در نگاره سیتا در آتش حماسه رامایانا (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی
5 تحلیل شمایل های آتش در نگارگری ایرانی- اسلامی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی معماری، شهرسازی، عمران، هنر و محیط زیست؛ افق های آینده، نگاه به گذشته
6 تحلیل نگاره حضرت ابراهیم در نسخه زبده التواریخ (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی
7 تطبیق نقش آتش در روایات سیاوش، سیتا و ابراهیم(ع) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی یافته های نوین پژوهشی در علوم،مهندسی و فناوری با محوریت پژوھشھای نیاز محور
8 کتاب های تصویری و ساخت ذهنیت کودک نسبت به کودکان با نیازهای ویژه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی روان شناسی خانواده و کودک
9 نقش معماری ایران در شکل گیری مساجد اسلامی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی