دکتر جمشید جلالی شیجانی

دکتر جمشید جلالی شیجانی دانشیار گروه ادیان و عرفان، واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

دکتر جمشید جلالی شیجانی

Dr. Jamshid Jalali Sheyjani

دانشیار گروه ادیان و عرفان، واحد یادگار امام خمینی(ره)شهرری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Nurturing Human Beings According to Imam Khomeini's Mystical Anthropology in the Islamic Revolution (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای معاصر انقلاب اسلامی دوره: 5، شماره: 15
2 بررسی تطبیقی رقص سماع در طریقه قادریه و کتک در هندوئیسم (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 18، شماره: 67
3 بررسی رویکردهای متفاوت علمای مسلمان درباره آرا و افکار حلاج (دریافت مقاله) دوفصلنامه حکمت معاصر دوره: 6، شماره: 4
4 تاثیر آراء ابن عربی بر تفکر عرفانی سیدمحمد نوربخش (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 7، شماره: 23
5 تحلیل و بررسی دیدگاه اشاعره معاصر کردستان ایران نسبت به فلسفه ورزی (دریافت مقاله) مجله الهیات تطبیقی دوره: 12، شماره: 26
6 تحلیلی از تاثیر آیات و روایات در آثار عطار نیشابوری (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 13، شماره: 49
7 چیستی انسان و مراتب کمال وجودی او نزد عین القضات همدانی (دریافت مقاله) فصلنامه آینه معرفت دوره: 21، شماره: 2
8 رابطه عشق با معرفت شهودی نزد افلوطین (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهش های معرفت شناختی دوره: 9، شماره: 20
9 مبادی نفس شناسی با ابتنا بر نسبت نظر و عمل نزد مشاء و سانکهیا (دریافت مقاله) فصلنامه حکمت و فلسفه دوره: 18، شماره: 70
10 محبت و عشق خمیر مایه و اساس نگرش عرفانی به شهادت در عرفان اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات ادبیات، عرفان و فلسفه دوره: 2، شماره: 4
11 مطالعه تطبیقی برخی آداب و رسوم عرفان هندو و عرفان طریقت قادریه (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 19، شماره: 73
12 مقایسه گفتمان اشاعره معاصر جهان اسلام(عرب زبان) با اشاعره کردستان ایران در رابطه با فلسفه ورزی (مطالعه ای تاریخی- تطبیقی) (دریافت مقاله) مجله جستارهایی در فلسفه و کلام دوره: 53، شماره: 1
13 نفس در رسائل اخوان الصفاء (دریافت مقاله) فصلنامه عرفان اسلامی دوره: 17، شماره: 68
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی مبانی وساختار فکری ملا محسن فیض کاشانی با تاکید بر کتاب الحقایق فی محاسن الاخلاق (دریافت مقاله) هفتمین همایش بین المللی مطالعات دینی، علوم انسانی و اخلاق زیستی در جهان اسلام
2 سبک زندگی ایرانی-اسلامی، چالشها و شاخصها (دریافت مقاله) زن مسلمان ایرانی در آیینه الگوی پیشرفت پنجاه ساله
3 کارآمدی خانواده بر اساس حکمتهای امام علی(ع) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی