دکتر مینا صدری

دکتر مینا صدری عضو هیئت علمی دانشکده های هنری دانشگاه تهران

دکتر مینا صدری

Dr. Mina Sadri

عضو هیئت علمی دانشکده های هنری دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 پژوهشی بر ارتباط موضوعی نقوش به کار رفته بر سطوح ابینه با متن ادبی آنها در نگاره های شاهنامه ی شاه تهماسب (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 20، شماره: 2
2 پژوهشی بر تطبیق موجودات عجیب و غریب نسخه عجایب المخلوقات طوسی با کاشی لعاب های برجسته تالار سلام کاخ گلستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه گرافیک نقاشی دوره: 5، شماره: 8
3 چالش در کارکرد تربیتی هنرهای سنتی در مواجهه با نظام آموزشی معاصر (غرب) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 12، شماره: 25
4 خوانش عرفانی نگاره ساختن کاخ خورنق اثر کمال الدین بهزاد (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 6، شماره: 2
5 ریخت شناسی خواب نگاره های شاهنامه ی تهماسبی بر اساس نظریه پراپ (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 24، شماره: 4
6 گونه شناسی موجودات عجیب در نسخه عجایب المخلوقات طوسی(قرن۶ه.ق) (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 5، شماره: 2
7 محتوا و قالب در آثار منتخب بانوان نگارگر انقلاب اسلامی (دریافت مقاله) فصلنامه رهپویه هنرهای صناعی دوره: 1، شماره: 1
8 مطالعه شش نگاره نبرد اسفندیار با اژدها از شاهنامه فردوسی دو مکتب شیراز و تبریز (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 5، شماره: 1
9 مطالعه و بررسی اهریمن و دیو در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 6، شماره: 7
10 نظام آموزش در خوش نویسی (دریافت مقاله) مجله هنرهای زیبا: هنرهای تجسمی دوره: 2، شماره: 42