دکتر مینا صدری

دکتر مینا صدری عضو هیئت علمی دانشکده های هنری دانشگاه تهران

دکتر مینا صدری

Dr. Mina Sadri

عضو هیئت علمی دانشکده های هنری دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 چالش در کارکرد تربیتی هنرهای سنتی در مواجهه با نظام آموزشی معاصر (غرب) (دریافت مقاله) دوفصلنامه تربیت اسلامی دوره: 12، شماره: 25
2 مطالعه شش نگاره نبرد اسفندیار با اژدها از شاهنامه فردوسی دو مکتب شیراز و تبریز (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 5، شماره: 1
3 مطالعه و بررسی اهریمن و دیو در شاهنامه فردوسی (دریافت مقاله) پژوهش در هنر و علوم انسانی دوره: 6، شماره: 7