دکتر حامد رفیعی

دکتر حامد رفیعی

دکتر حامد رفیعی

Dr. Hamed Rafiee

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ، بررسی عوامل موثر بر قصد مشتری جهت خرید از بازارهای آنلاین محصولات کشاورزی (مطالعه موردی: شهر تهران) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 16، شماره: 4
2 آثار ویژگی های لکسیکوگرافیک مصرف کنندگان در تقاضای محصولات نوین شیلاتی: مطالعه موردی استان مازندران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 49، شماره: 2
3 اثر تناوب زراعی بهینه بر پایداری درآمد کشاورزان : مطالعه موردی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 2، شماره: 5
4 اثر سیاست حذف یارانه حامل های انرژی بر الگوی کشت زراعی؛کاربرد برنامه ریزی ریاضی مثبت PMP مطالعه موردی: حوضه آبریز مهارلو بختگان (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 3
5 اثر عضویت در موافقت نامه های تجاری بر تراز تجاری دوجانبه کشاورزی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 15، شماره: 4
6 ارتباط قیمت تضمینی واقعی گندم و عملکرد آن در استان تهران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 54، شماره: 1
7 ارزش کاهش آلودگی زیست محیطی رودخانه ی آجی چای تبریز از دید شهروندان تبریزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 4
8 ارزش گذاری اقتصادی تاثیر تخریب اکوسیستم های مرتعی بر هدررفت عناصر غذایی خاک (مطالعه موردی: مراتع حوزه آبخیز سلمان، قم) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 30، شماره: 1
9 ارزیابی آسیب های زیست محیطی احداث سد البرز در استان مازندران با استفاده از روش آزمون انتخاب (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 8، شماره: 4
10 ارزیابی اثر ساختار بازار واردکنندگان اتحادیه اروپا بر صادرات کشمش ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
11 ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری بر صادرات شیلات: رهیافت درستنمایی شبه بیشینه پوآسن (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 51، شماره: 4
12 ارزیابی پتانسیل اکوتوریسمی مراتع ییلاقی با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) (مطالعه موردی: مراتع چهارباغ شهرستان گرگان) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 28، شماره: 4
13 ارزیابی پتانسیل زنبورداری و تعیین جذابیت گیاهان مرتعی مورد استفاده زنبورعسل با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی در مراتع ییلاقی چهارباغ استان گلستان (دریافت مقاله) فصلنامه سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی دوره: 7، شماره: 3
14 ارزیابی کارایی زیست محیطی نظام پرورش ماهی در قفس های دریایی؛ مطالعه موردی استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 1
15 ارزیابی نقش کیفیت نهادی ایران و شرکای تجاری بر صادرات محصولات کشاورزی ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 51، شماره: 1
16 امکان سنجی اجرای طرح کم کاشت در راستای احیای تالاب جازموریان؛ مطالعه موردی شهرستان جیرفت (دریافت مقاله) فصلنامه راهبردهای توسعه روستایی دوره: 2، شماره: 3
17 امکان سنجی تشکیل بازارهای ساحلی انواع ماهیان استخوانی دراستان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 4
18 اولویت بندی بازارهای هدف گوجه فرنگی ایران بر اساس شاخص های رقابت بازاری (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 36، شماره: 1
19 بازار محصولات کشاورزی (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
20 برآورد ارتباط واردات شکر با تولید چغندرقند در ایران طی سال های ۱۳۹۹-۱۳۸۰ (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 36، شماره: 2
21 برآورد ارزش اقتصادی کارکرد ترسیب کربن در مراتع خشک و نیمه خشک (منطقه مورد مطالعه : شهرستان ملارد) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 2
22 برآورد ارزش تفرجی اکوسیستم مرتع با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط *(مطالعه موردی: مراتع الموت شرقی) (دریافت مقاله) نشریه مدیریت اکوسیستم دوره: 1، شماره: 2
23 برآورد ارزش تفریحی مراتع حوزه آبخیز تهم زنجان با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 4
24 برآورد ارزش حفاظتی منابع محیطی (مطالعه موردی: تالاب بین المللی میانکاله) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 36، شماره: 53
25 برآورد تمایل به پرداخت جهت بهبود کیفیت هوا با تاکید بر بخش کشاورزی و منابع طبیعی در شهرستان اهواز (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 50، شماره: 3
26 برآورد تمایل به پرداخت ماهی گیران با قلاب برای حفاظت از گونه در خطر انقراض ماهی آزاد دریای خزر (Salmo caspius, K. ۱۸۷۷‎) (دریافت مقاله) مجله زیست شناسی جانوری تجربی دوره: 10، شماره: 4
27 برآورد تمایل به پرداخت ماهیگیران تفریحی برای حمایت از گونه در خطر انقراض قزل آلای خال قرمز (۱۷۵۸ Salmo trutta, L) (دریافت مقاله) فصلنامه محیط زیست جانوری دوره: 12، شماره: 4
28 برآورد تمایل شهروندان اصفهان به پرداخت برای آب مازاد کشاورزی جهت استفاده مصارف شرب (دریافت مقاله) مجله آب و فاضلاب دوره: 28، شماره: 110
29 برآورد ضایعات آب مجازی ناشی از هدر رفت محصولات در میادین میوه و تره بار؛ مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 52، شماره: 2
30 بررسی اثر اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی بر بهرهوری در شالیزارهای استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 3
31 بررسی اثر تحقیق و توسعه بر کیفیت محیط زیست با تاکید بر ساختار منحنی کوزنتس (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و بازار کشاورزی دوره: 1، شماره: 1
32 بررسی اثر تخصصی شدن واردکنندگان زعفران بر صادرات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 10، شماره: 2
33 بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر آلودگی آب در ایران (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 2، شماره: 2
34 بررسی اثر نوسازی کمباین بر کاهش ضایعات گندم کشور (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 11، شماره: 1
35 بررسی اثرات عرضه فصلی و درجه بندی بر مشخصه های بازاریابی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی مرکبات استان مازندران) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 12، شماره: 46
36 بررسی اندازه بهینه گاوداری های صنعتی تولیدکننده شیر و برآورد عوامل تاثیرگذار (مطالعه موردی شهرستان های منتخب استان مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 18
37 بررسی پایگاه اقتصادی اجتماعی زنان روستایی و عوامل موثر بر بهبود آن (مطالعه موردی: شهرستان همدان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 1، شماره: 1
38 بررسی تاثیر عوامل مدیریتی بر تولید و سودآوری مزارع صنعتی پرورش گاو شیری- مطالعه موردی جنوب استان تهران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 1
39 بررسی تاثیر متغیرهای اقلیمی- اقتصادی بر تخریب جنگل های ایران (دریافت مقاله) مجله جنگل ایران دوره: 12، شماره: 4
40 بررسی تطابق الگوی صادرات آب مجازی با مزیت های رقابتی ایران (دریافت مقاله) مهندسی آبیاری و آب ایران دوره: 12، شماره: 1
41 بررسی حاشیه و کارآیی بازار برنج در استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 24، شماره: 2
42 بررسی حاشیه و کارآیی بازار مرکبات در استان فارس (مطالعه موردی: شهرستان جهرم) (دریافت مقاله) دوفصلنامه کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
43 بررسی رابطه نرخ ارز با صادرات محصول خرما (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 25، شماره: 2
44 بررسی رابطه همجمعی در آمد سرانه و انتشار سرانه ی دی اکسید کربن و وجود منحنی کوزنتس زیست محیطی دی اکسید کربن در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 8، شماره: 1
45 بررسی رقابت پذیری محصولات عمده زراعی استان مازندران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 9
46 بررسی ساختار الگوی حمل و نقل و تامین گوشت مرغ درشهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 2
47 بررسی ساختار بازار و تحلیل الگوی صادراتی زعفران ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران دوره: 35، شماره: 5
48 بررسی صادرات زمین مجازی زعفران ایران به شرکای تجاری: تحلیلی مهم در سیاست گذاری ها (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زعفران دوره: 9، شماره: 1
49 بررسی عوامل اجتماعی-اقتصادی اثرگذار بر سیستم ناپایدار کشت پر تراکم زعفران (مطالعه موردی: شهرستان گناباد) (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 7، شماره: 2
50 بررسی عوامل موثر بر نوسان های قیمت صادراتی خرمای ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 37
51 بررسی عوامل موثر در پذیرش یکپارچه سازی اراضی شالیکاران در روستاهای منتخب استان مازندران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 13، شماره: 48
52 بررسی عوامل موثر در پذیرش یکپارچه سازی اراضی شالیکاران در روستاهای منتخب استان مازندران (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 50
53 بررسی کارایی فنی و اقتصادی هوشمندسازی چاههای کشاورزی در شهرستان-های قروه و دهگلان از استان کردستان (دریافت مقاله) مجله مدیریت آب در کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
54 بررسی کارایی قرارداد آتی زعفران نگین در بورس کالای ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 52، شماره: 4
55 بررسی مزیت مقیاس، مزیت کارآیی و مزیت جمعی محصولات زراعی دیم (مطالعه موردی: استان مازندران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مزرعه تغذیه دام و فیزیولوژی دوره: 5، شماره: 1
56 بررسی مزیت نسبی تولیدی و صادراتی پسته ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 22، شماره: 2
57 بررسی مزیت نسبی صادراتی کیوی ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 1، شماره: 3
58 بررسی مزیت وارداتی و تولید داخلی در ایران و کشورهای عمده وارد کننده سویا؛ کاربرد الگوهای تصحیح خطا (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 26، شماره: 2
59 بررسی مولفههای اثرگذار بر توسعه وفاداری مصرفکننده روغن خوراکی: مطالعه موردی شهر تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 14، شماره: 1
60 بررسی نقش آموزش در افزایش تمایل افر اد به حفاظت از محیط زیست (مطالعه موردی : دریای خزر) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 7، شماره: 1
61 بررسی نقش گروه بندی ریسک در تحلیل آثار سیاست های دولت بر الگوی کشت شهرستان های نهاوند و بهار استان همدان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 49، شماره: 4
62 بررسی و تعیین اولویت های صادراتی محصول رب گوجه فرنگی ایران و مولفه های اثرگذار بر آن (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 16، شماره: 3
63 بررسی و تعیین تابع ارزش تفرجی منطقه گردشگری سلیمان تنگه ساری (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 14، شماره: 1
64 بررسی و تعیین عوامل موثر بر تمایل به پرداخت صنایع کوچک جهت کاهش آلودگی محیط زیست (مطالعه موردی شهرستان ساری) (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست دوره: 13، شماره: 3
65 بررسی وجود محدودیت مالی و اثر آن بر کاهش تولید برنج در شمال: کاربرد تابع تولید غیرمستقیم (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 24، شماره: 1
66 بررسی هم حرکتی بازار انواع گوشت و عوامل اثرگذار بر آن در ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 53، شماره: 3
67 بررسی همگرایی بلندمدت شدت مصرف انرژی و سیاست های حمایتی دولت در بخش کشاورزی(ارسال مجدد) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 47، شماره: 3
68 بررسی همگرایی در رشد بهره وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران: مطالعه موردی کشت ذرت (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 11، شماره: 43
69 بررسی یکپارچگی مکانی بازار ماهیان استخوانی دریای شمال؛ کاربردی از رهیافت همگرایی فصلی داده های ماهیانه (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 2
70 بررسی یکپارچگی مکانی و آزمون قیمت های واحد در بازار ماهیان استخوانی شمال مطالعه موردی: استان های مازندران و گیلان (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 3
71 بهینه سازی تعداد سلول ها در سیستم تولید سلولی (دریافت مقاله) دوفصلنامه روشهای عددی در مهندسی دوره: 35، شماره: 2
72 پیش بینی قیمت گوشت مرغ در صنعت طیور ایران و مقایسه آن با چشم انداز جهانی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم دامی ایران دوره: 48، شماره: 4
73 تاثیر رشد صادرات نفت بر کیفیت محیط زیست در کشور ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 9، شماره: 2
74 تاثیر نرخ ارز واقعی و نااطمینانی آن بر سرمایه گذاری خصوصی در بخش کشاورزی (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 3، شماره: 12
75 تبیین مولفه های اثرگذار بر ارزش افزوده بخش کشاورزی در ایران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 54، شماره: 4
76 تحلیل شاخص ها و راهکارهای موثر بر میزان رقابت پذیری بازار مبلمان چندمنظوره ایران (دریافت مقاله) مجله صنایع چوب و کاغذ ایران دوره: 14، شماره: 2
77 تحلیل کارایی قیمتی در سطح های بازار رقم های گیلاس (مطالعه موردی شهرستان ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 17، شماره: 4
78 تحلیل کارایی قیمتی در سطوح بازار ارقام گیلاس (مطالعه موردی شهرستان ارومیه) (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 17، شماره: 4
79 تحلیل مولفه های اثرگذار بر واردات شکر با تاکید بر نقش بودجه های تحقیق و توسعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 37، شماره: 2
80 تحلیل مولفه های موثر بر نگرش مصرف کنندگان پنیر تولیدشده با شیر طبیعی با تاکید بر گرایش های قیمت و کیفیت گرایی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 10، شماره: 3
81 تدوین اولویت های صادراتی کشمش ایران در بازار جهانی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 46، شماره: 2
82 تعیین استان های الگوی تولید چغندرقند برمبنای معیارهای کارایی و بهره وری (دریافت مقاله) دوفصلنامه چغندرقند دوره: 34، شماره: 1
83 تعیین تعرفه بهینه پساب تصفیه شده در بخش کشاورزی جنوب استان تهران (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 53، شماره: 1
84 تعیین ساختار بازارهای هدف زعفران و تحلیل اثرگذاری آن بر صادرات ایران (دریافت مقاله) فصلنامه زراعت و فناوری زعفران دوره: 8، شماره: 3
85 خوشه بندی کشورهای هدف صادرات پسته ایران مبتنی بر الگوریتمهای فرا ابتکاری ترکیبی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 51، شماره: 3
86 رابطه رشد اقتصادی و آلودگی هوا در ایران با نگاهی بر تاثیر برنامه های توسعه (دریافت مقاله) فصلنامه محیط شناسی دوره: 35، شماره: 50
87 رشد بهره وری کل عوامل تولید در زراعت ذرت ایران (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 1، شماره: 4
88 رقابت پذیری صادراتی ایران در زنجیره عرضه رب گوجه فرنگی در بازارهای هدف (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و توسعه کشاورزی دوره: 35، شماره: 4
89 شناسایی عوامل اقتصادی- اجتماعی موثر بر صنعت پرورش ماهی قزل آلا (مطالعه موردی؛ استان فارس) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 15، شماره: 1
90 شناسایی و رتبه بندی مولفه های بازدارنده مشارکت بهره برداران در طرح های مرتع داری با تاکید بر آموزش از دیدگاه کارشناسان (مطالعه موردی: استان لرستان) (دریافت مقاله) فصلنامه علمی محیط زیست و توسعه فرابخشی دوره: 8، شماره: 81
91 طرحریزی الگوی تجاری خرمای ایران؛ کاربرد مزیت های تجاری و تیوری ساختار بازار (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 7، شماره: 2
92 عوامل موثر بر پذیرش آبیاری تحت فشار در شهرستان های شوش، اندیمشک و دزفول (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 44، شماره: 4
93 عوامل موثر بر تولید و سود شیر در گاوداری های شهرستان اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 8، شماره: 16
94 عوامل موثر بر دانش و نگرش کشاورزان نسبت به مزیت نسبی محصولات زراعی در شهرستان گرمسار (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 50، شماره: 4
95 قانون قیمت واحد و یکپارچگی در بازارهای جهانی خرما (دریافت مقاله) مجله تحقیقات اقتصاد کشاورزی دوره: 6، شماره: 23
96 قیمت گذاری کشاورزی (Agricultural Pricing) (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
97 کاربرد روش تاکسونومی عددی در اولویت بندی اثرات اجتماعی –اقتصادی بیابانی شدن (منطقه مورد مطالعه: منطقه نصرآباد؛ شهرستان آران و بیدگل) (دریافت مقاله) مجله تحقیقات مرتع و بیابان ایران دوره: 23، شماره: 1
98 کاربرد مدل سازی سری زمانی در پیش بینی شدت تخلیه زهکشی زیرزمینی و نوسانات سطح ایستابی (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت منابع آب و خاک دوره: 5، شماره: 1
99 کاربرد مدل سازی سری زمانی در پیش بینی نفوذ در بافت های مختلف خاک (دریافت مقاله) فصلنامه آب و خاک دوره: 30، شماره: 1
100 مالیات کشاورزی (Agricultural Tax) (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
101 مروری بر اعداد Z‎ و کاربردهای آن (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 6، شماره: 2
102 مقایسه کارایی و شاخص بهره وری در مزارع صنعتی پرورش گاو شیری: مطالعه موردی شهرستان اصفهان (دریافت مقاله) مجله پژوهش در نشخوارکنندگان دوره: 1، شماره: 4
103 مقایسه کاربرد الگوریتم های فراابتکاری کلونی مورچه ها و سلسله مراتبی در خوشه بندی شرکت های دانش بنیان کشاورزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد کشاورزی دوره: 13، شماره: 2
104 نقش ویژگی های لکسیکوگرافیک در مصرف کنندگان گوشت ماهی در راستای توسعه و تجاری سازی محصولات نوین شیلاتی (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 48، شماره: 3
105 واکاوی نقش شرکت های دانش بنیان در بخش کشاورزی و امنیت غذایی کشور (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و پژوهش های اداری دوره: 4، شماره: 15
106 یارانه کشاورزی (Agricultural Subsidy) (دریافت مقاله) دانشنامه اقتصاد دوره: 2، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 آثار برنامه حمایتی قیمت تضمینی دولت روی عکس العمل سطوح زیر کشت محصولات گندم،ذرت و جو (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
2 آیا برای رسیدن به قلهی خودکفایی، بر نردبان مزیت نسبی قدم نهادهایم؟ (نگاهی به گذشته، راهکاری بر آیندهی گندم ایران) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
3 اثر خردهمالکی بر میزان بهرهوری آب در کشت برنج (مطالعه موردی استان مازندران) (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
4 اثرگذاری تمایلات اخلاقگرایانه افراد در ارزشگذاری محیط زیست؛تالاب بین المللی میانکاله (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
5 ادغام زمان بندی در محیط های تولیدی Flow shop و مکانیزم تعیین میزان محصول قابل تعهد پیشرفته در سیستم های تولیدی پیش بینی محور (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
6 ارائه مدل برنامه ریزی آرمانی بمنظور انتخاب پروژه ها در حمل و نقل ریلی (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
7 ارئه رویکردی نوین جهت یافتن مکان بهینه نقطه نفوذ سفارش در زنجیره تأمین (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع
8 ارزیابی تاثیر مقاومت چسبندگی خاک رس برعمق و حداکثر کمانش جانبی ستون سنگی (دریافت مقاله) نهمین کنگره بین الملی مهندسی عمران
9 ارزیابی وضعیت مولفه های شاخص توسعه انسانی در کشورهای مسیر جاده ابریشم: کاربردی از روش های تحلیل چندمعیاره (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مدیریت، حسابداری و توسعه اقتصادی
10 الگوریتمی جدید برای مدیریت تاخیر لحظه ای در خطوط مترو (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
11 امکان سنجی استفاده از آب خاکستری تصفیه شده از طریق تفاوت تمایل پرداخت مصرف کنندگان جهت تقاضای سبزیجات آبیاری شده با آب چاه در مقابل آب خاکستری تصفیه نشده (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
12 اندازهگیری کارایی فنی، تخصیصی و اقتصادی پرورش ماهی قزل آلا با استفاده از رهیافت تحلیل پوششی داده ها (مطالعه موردی؛ استان فارس) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
13 اولویت بندی بازارهای هدف زعفران با تاکید بر رقابت پذیری ایران (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
14 Economic Development and Presence in Global Markets usintg Analysis of comparative Advantage of iran products (case study of Almond product) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
15 برآورد ارزش اقتصادی آب در تولید محصولات زراعی (مطالعه موردی شهرستان گتوند) (دریافت مقاله) همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
16 برآورد توابع تقاضا و عرضه تسهیلات بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
17 برآورد شاخص های بهره وری کل عوامل تولید و اندازه گیری پتانسیل تولید شیر در گاوداری های صنعتی استان مازندران (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
18 برآورد و تحلیل ارزش اقتصادی گیاهان دارویی به عنوان فرصتی برای توانمند سازی بهره برداران مرتعی (منطقه موردمطالعه: مراتع سینک چال و ویسر، شهرستان آرادان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جامعه و محیط زیست
19 براورد ارزش اقتصادی اب در تولید محصولات زراعی مطالعه موردی شهرستان گتوند (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
20 بررسی اثر تحقیق و توسعه بر کیفیت محیط زیست با تاکید بر ساختار منحنی کوزنتس (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین
21 بررسی اثر خردهمالکی بر میزان بهرهوری آب در کشت چغندر و گندم آبی مطالعه موردی استان خراسان (دریافت مقاله) اولین همایش سازگاری با کم آبی
22 بررسی اثر راهبردهای ترویجی و عوامل روانشناختی- اقتصادی بر مشارکت اقتصادی زنان روستایی؛ مطالعه موردی شهرستان همدان (دریافت مقاله) سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی
23 بررسی اثر متغیرهای کلان اقتصادی برالودگی ابها در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
24 بررسی اثر متغیرهای کلان بخش کشاورزی بر میزان اشتغال بخش (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
25 بررسی ارتباط بین رشد و عدالت اقتصادی در ایران؛ مقایسه با کشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) چهارمین کنگره بین المللی پژوهشهای نوین در مطالعات مدیریت،حسابداری و اقتصاد
26 بررسی الزام اجرای طرح هدفمندی یارانهها جهت بهبود شاخصهای مزیت نسبی گندم (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی جهاد اقتصادی
27 بررسی اهمیت توسعه پایدار در بین کشاورزان از طریق پذیرش روشهای کنترل بیولوژیک (مطالعه موردی شهرستان آمل) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کشاورزی و توسعه پایدار (فرصتها و چالشهای پیش رو)
28 بررسی پایداری مصرف آب در بخش کشاورزی ایران (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت و توسعه کشاورزی پایدار در ایران
29 بررسی تحلیل ارتباط تورم و بیکاری در زیر بخش زراعت ایران (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
30 بررسی تغییرات بهره وری کل عوامل تولید و همگرایی آن در مورد محصولات باغی و زراعی کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی (اکو) (دریافت مقاله) همایش ملی سهم کشاورزی و منابع طبیعی در توسعه جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴
31 بررسی تمایل افراد به حفاظت ازمحیط زیست و عوامل موثر برآن مطالعه موردی: پارک جنگلی ارم زنجان (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری در مسیر توسعه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
32 بررسی حاشیه و کارآیی بازار برنج در استان مازندران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
33 بررسی رابطه ی علی مزیت صادراتی با میزان صادرات کشمش ایران و مزیت وارداتی کشورهای برتر تحت برنامه های توسعه اقتصادی - اجتماعی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
34 بررسی رفتار بازار عسل طبیعی در استان گلستان (مطالعه موردی: شهرستان گرگان- استان گلستان) (دریافت مقاله) همایش علمی پژوهشی ظرفیت سازی سپاه نینوا در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی در استان گلستان فرصت ها و محدودیت ها
35 بررسی رقابتپذیری دانه های روغنی در استان مازندران کاربردی از الگوی برنامهریزی ریاضی (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
36 بررسی روند تغییرات ساختاری صادرات و واردات بازار جهانی زعفران (دریافت مقاله) همایش بین المللی پژوهش های کاربردی در کشاورزی
37 بررسی روند تولید و مزیت صادراتی خرمای ایران در مقابل کشورهای رقیب (دریافت مقاله) کنفرانس ملی خرما، چالشها و پتانسیلهای تولید و صادرات خرما در ایران
38 بررسی روند شاخصهای مزیت نسبی تولید محصول انار شهرستان فردوس (دریافت مقاله) همایش ملی انار
39 بررسی روند و پیش بینی میزان آبدهی رودخانه هیرمند (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی بحران آب
40 بررسی ساختار بازار جهانی و تعیین بازارهای هدف صادراتی گیاهان دارویی و معطر (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
41 بررسی عوامل مؤثر در پذیرش یکپارچه سازی اراضی شالیکاران استان مازندران (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
42 بررسی عوامل موثر بر حس مسئولیت اجتماعی برای کاهش آلودگی محیط زیست (مطالعه موردی تهران) (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع طبیعی
43 بررسی کارایی فنی و کارایی مقیاس واحدهای پرورش مرغ گوشتی:مطالعه موردی گنبد کاووس (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
44 بررسی کارایی قیمتی و یکپارچگی بازار انار ایران؛ پیش بینی وضعیت آینده (دریافت مقاله) همایش ملی انار
45 بررسی کاربرد نهاده ماشین در کشت سیب زمینی مطالعه موردی استان اردبیل (منطقه نیار) (دریافت مقاله) پنجمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون
46 بررسی مزیت نسبی کشت محصولات عمده زراعی استان مازندران با استفاده از الگوی برنامه ریزی خطی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
47 بررسی مشکلات مدیریتی و تاثیر آن بر کارایی فنی در واحدهای جوجه گوشتی شهرستان رشت (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی چالش های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
48 بررسی موقعیت ایران در بازارهای جهانی گیاه دارویی رازیانه و بررسی ارتباط تولید رازیانه با این موقعیت (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
49 بررسی میزان تأثیر عوامل اقتصادی-اجتماعی، جهت خروج دام از جنگلهای استان مازندران (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
50 بررسی میزان رضایت مندی مرغداران از طرح هدفمندی یارانه ها و برآورد شاخص های کارایی تولیدی (دریافت مقاله) دومین سمینار ملی امنیت غذایی
51 بررسی میزان رقابت پذیری کشورهای مهم صادرکننده محصولات کشاورزی در خاورمیانه (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
52 بررسی نقش اعتبارات نهادی بر سود دهی دامداری های سنتی شهرستان گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
53 بررسی و ارزیابی گلخانه های خورشیدی در مقابل گلخانه های فسیلی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی
54 بررسی و اولویت بندی علل و پیامدهای پدیده گردوغبار و آثار مخرب آن- رهیافت AHP (دریافت مقاله) کنفرانس جهانی رویکردهای نوین در کشاورزی و محیط زیست در راستای توسعه پایدار و تولید ایمن
55 بررسی هوشمندسازی چاه ها بر وضعیت اقتصادی کشاورزان در دو گروه هوشمند و غیرهوشمند (مطالعه موردی: شهرستان های قروه و دهگلان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
56 بررسیاهمیت بازار ایران و کشورهای عمده، به عنوان کشورهای هدف واردکننده سویا و بررسیارتباط تولید سویا با این موقعیت (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
57 پیامد اخلاق گرایی در حفاطت از محیط زیست (مطالعه موردی پارک ارم ) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
58 پیشبینی بازارهای رقیب و وضعیت صادرات پسته ایران؛ تکنیک پیشبینی سریهای زمانی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
59 تبیین نقش اخلاقگرایی در حفاظت از منابع آب سطحی در استان مازندران (دریافت مقاله) اولین همایش الکترونیکی یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی
60 تحلیل اثربخشی عوامل مدیریتی بر مدیریت اقتصادی دامداری های سنتی شهرستان گرگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی علوم مدیریت نوین
61 تحلیل الگوی صادرات کیوی ایران به تفکیک بازارهای هدف (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
62 تحلیل تابع تقاضای بیمه محصولات کشاورزی و عوامل موثر بر تقاضای بیمه (دریافت مقاله) سومین همایش ملی انجمن های علمی دانشجویی رشته های کشاورزی و منابع طبیعی
63 تحلیل رابطه بین مصرف انرژی، صادرات و رشد اقتصادی در بخش های اقتصادی ایران: کاربرد الگوی خود رگرسیون برداری پانل (PVAR) (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
64 تحلیل ساختار بازار صادراتی عسل طبیعی ایران و اولویت بندی کشورهای هدف بر اساس شاخص های جذابیت بازار (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
65 تحلیل صادرات زعفران ایران با رویکرد مزیت نسبی و نقشه ریزی تجاری (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی زعفران
66 تحلیل کارایی بازار گیاهان دارویی در استان کرمان مطالعه موردی بازار گیاه دارویی آنغوزه (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
67 تحلیل مزیت بازار گیاهان دارویی در جهان (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی افق های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
68 تعیین اولویت کشت دانه های روغنی(کلزا و سویا) در رشته فعالیتهای زراعی کشت دوم بعد از برنج در استان گیلان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
69 تعیین قیمت تمام شده و سهم عوامل هزینه در تولید محصول گندم آبی (مطالعه موردی دشت های قروه- دهگلان) (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در کشاورزی، محیط زیست و گردشگری
70 تعیین و بررسی تابع ارزش توریستی تالاب بینالمللی انزلی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
71 تعیین یک چارچوب استاندارد برای ارزشگذاری جامع کارکردها، کالاها و خدمات اکوسیستم های طبیعی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
72 رابطه رشد اقتصادی و آلودگی هوا در ایران با نگاهی بر تاثیربرنامه های توسعه (دریافت مقاله) سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
73 رشد بهره وری در کشاورزی ایران : آیا همگرایی در بین مناطق مختلف تولید وجود دارد؟ مطالعه موردی کشت گندم (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران
74 رقابت پذیری صادراتی ایران در زنجیره عرضه رب گوجه فرنگی در بازارهای هدف (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی
75 سنجش توان رقابتپذیری سامانه تولیدی کلزا در استان گیلان (دریافت مقاله) سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی
76 سنجش درجه ی دانش بنیانی شرکت ها ی فعال در صنعت داروهای گیاهی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی اقتصاد کشاورزی دانش بنیان و کارآفرین
77 ضرورت مدیریت و بهره وری مناسب آب در مناطق خشک (دریافت مقاله) ششمین همایش ملی علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
78 محاسبه ظرفیت شبکه حمل و نقل با استفاده از نظریه گراف (دریافت مقاله) دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی
79 مدیریت منابع آب از طریق براورد ارزش اقتصادی اب مطالعه موردی: روستاب چرخاب یزد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
80 مساعدت الگوی تصمیم گیری جبرانی سازشی چند معیاره در تدوین راهبرد مناسب صادرات زعفران ایران (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
81 مطالعه تطبیقی الگوهای ارزیابی کارایی زیست محیطی با تاکید بر صنعت پرورش آبزیان در جهان و ایران (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست
82 مقایسه اقتصادی محصولات گندم، جو و ذرت در روش های نوین و سنتی آبیاری (دریافت مقاله) ششمین همایش بین المللی دانش و فناوری علوم کشاورزی ، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
83 مقایسه بهره وری جزئی نهاده آب مصرفی در محصولات گندم،جو وذرت در روشهای نوین و سنتی آبیاری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس تخصصی ملی اقتصاد کشاورزی