دکتر احمد پارسیان

دکتر احمد پارسیان استاد، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران

دکتر احمد پارسیان

Dr. Ahmad Parseian

استاد، دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر، دانشگاه تهران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آزمون نسبت درستنمایی و نابرابری های بین میانگین های حسابی، هندسی و همساز (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 2، شماره: 1
2 برآورد بیزی تعمیم یافته مینیماکس میانگین توزیع نرمال چندمتغیره با ماتریس کوواریانس مجهول (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 4، شماره: 2
3 برآوردگرهای بیزی مقید تحت توابع زیان متعادل (دریافت مقاله) مجله علوم آماری دوره: 2، شماره: 1
4 یکتایی نمایش توزیع های آمیخته (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه آماری دوره: 3، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی برخی خواص نخهای مخلوط دو جزئی پنبه/پلی استر در ریسندگی چرخانه ای با استفاده از مدل هیبریدی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس ملی مهندسی نساجی ایران