دکتر شیما جعفری دهقی

دکتر شیما جعفری دهقی استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت

دکتر شیما جعفری دهقی

Dr. Shima Jaafari Dehaghi PhD

استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی کتاب شهرستان های ایرانشهر نوشته ای به زبان فارسی میانه درباره تاریخ، حماسه و جغرافیای باستانی ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی دوره: 21، شماره: 1
2 تاثیر نماز بر نام گذاری اوقات شبانه روز در زبان های ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 13، شماره: 2
3 تحول تاریخی برخی واج‌ها در تالشیِ مرکزی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 5، شماره: 1
4 روژمون، ژرژ، کتیبه های یونانی ایران و آسیای مرکزی، لندن، ۲۰۱۲، ص۳۲۶ (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های ایرانشناسی دوره: 3، شماره: 1
5 ساخت فعل مرکب و عبارت فعلی در چند نوشته فارسی میانه (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبانشناسی گویشهای ایرانی دوره: 8، شماره: 1
6 کارکرد دینی و سیاسی ایزدبانو اناهیتا در عصر ساسانی براساس نوشته های فارسی میانه (دریافت مقاله) مجله ادیان و عرفان دوره: 53، شماره: 1
7 نامه بلخی برزمهر(bh۱) (دریافت مقاله) مجله پژوهش های زبانی دوره: 3، شماره: 1
8 نامه شماره یک اسناد سغدی کوه مغ (نامه عبدالرحمن صبح به دیواشتیچ) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 11، شماره: 1
9 یک نامه سغدی (نامه باستانی سغدی شماره یک) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 4، شماره: 8
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اندرز های ایرانی در نوشته های فارسی زردشتی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی زبان و ادبیات فارسی
2 بازآفرینی داستانهای اوستایی و فارسی میانه برای کودکان و نوجوانان (دریافت مقاله) هفتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی با عنوان نگاهی تازه به ادبیات کودک و نوجوان
3 تاریخ بیهقی در جهان ایران شناسی (دریافت مقاله) یازدهمین همایش ملی بزرگداشت بیهقی
4 ترکیبات باهم آیند در کارنامه اردشیر بابکان (دریافت مقاله) نخسیتن همایش ملی تحقیقات ادبی با رویکرد مطالعات تطبیقی
5 فرهنگ نویسی برای زبانهای ایرانی میانه : فرهنگ کتیبه های فارسی میانه اشکانی (پارتی ) (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی
6 نگاهی به حماسه دینی زرتشت نامه (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی متن‌پژوهی ادبی نگاهی تازه به متون حماسی