دکتر محمدمهدی زاهدی

دکتر محمدمهدی زاهدی عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر محمدمهدی زاهدی

Dr. MohammadMehdi Zahedi

عضو هیات علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 Alternating Regular Tree Grammars in the Framework of Lattice-Valued Logic (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 13، شماره: 2
2 Combined Product of Two RL-graphs and It’s Applications (دریافت مقاله) مجله بحث هایی روی مجموعه ها و سیستم های فازی دوره: 2، شماره: 1
3 FINITENESS PROPERTIES OF LOCALE COHOMOLOGY MODULES FOR (I;J)- MINIMAX MODULES (دریافت مقاله) دوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی دوره: 7، شماره: 2
4 FUZZY (POSITIVE, WEAK) IMPLICATIVE HYPER BCK-IDEALS (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 1، شماره: 2
5 HYPERGROUPS AND GENERAL FUZZY AUTOMATA (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 6، شماره: 2
6 I-homomorphism for BL-I-General L-fuzzy Automata (دریافت مقاله) دوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی دوره: 7، شماره: 2
7 Kleen’s Theorem for BL-general L-fuzzy automata (دریافت مقاله) دوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی دوره: 10، شماره: 2
8 Languages of single-valued neutrosophic general automata (دریافت مقاله) دوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی دوره: 12، شماره: 2
9 On Kronecker Product Of Two RL-graphs And Some Related Results (دریافت مقاله) دوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی دوره: 11، شماره: 3
10 SGLT-MAJORIZATION ON Mn,m AND ITS LINEAR PRESERVERS (دریافت مقاله) دوفصلنامه مرکز پژوهشی ریاضی ماهانی دوره: 7، شماره: 2
11 SOME HYPER K-ALGEBRAIC STRUCTURES INDUCED BY MAX-MIN GENERAL FUZZY AUTOMATA (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 8، شماره: 1
12 تدوین چارچوب معماری علم، فناوری و نوآوری بهمنظور دستیابی به مرجعیت علمی (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 4، شماره: 13
13 مروری بر اتوماتای فازی (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 2، شماره: 1
14 مروری بر اتوماتای فازی ۲ (اتوماتای فازی عمومی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 2، شماره: 2
15 معماری علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران به منظور دستیابی به مرجعیت علمی در افق ۱۴۴۰ (دریافت مقاله) مطالعات مدیریت راهبردی دفاع ملی دوره: 5، شماره: 19
16 همگون سازی اتوماتای نوتروسوفیک عمومی (دریافت مقاله) دوفصلنامه سیستم های فازی و کاربردها دوره: 5، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اتوماتا L -فازی مردد در دسترس و هم-در دسترس (دریافت مقاله) نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
2 اتوماتای فازی عمومی Max- Min (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند
3 DETERMINIZATION OF FUZZY FINITE TREE AUTOMATA (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
4 Intuitionistic Fuzzy Multiset finite Subautomata (دریافت مقاله) نهمین کنگره مشترک سیستم های فازی و هوشمند ایران
5 The Kronecker Product Of Two L-graph Automata (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
6 بررسی تاثیر خصوصیات لوله های مدفون بر عملکرد آن ها تحت تاثیر بارگذاری انفجار در شرایط ژیوتکنیکی استان گلستان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی یافته های نوین پژوهشی در عمران، معماری و شهرسازی
7 توپولوژیهای حاصل ازعملگرهای تقریب فازی دوگان روی اتوماتای فازی (دریافت مقاله) اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند