دکتر موسی محمودزهی

دکتر موسی محمودزهی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت

دکتر موسی محمودزهی

Dr. Mousa Mahmoudzahi

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اسطوره خودمرکزی (با تاکید بر نمونههای آن در اساطیر و ادبیات ایران) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 68، شماره: 232
2 اهمیت ترجمه در مستندات زبان های ایرانی باستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 10، شماره: 1
3 بررسی اصطلاحات کاربردی برای «توهین و نفرین» در زبان بلوچی(با رویکرد زبان شناسی اجتماعی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زبانی و ادبیات کاربردی دوره: 1، شماره: 1
4 بررسی تاریخی و تطبیقی چند واج ایرانی در گویش بلوچی بمپوری (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناسی و گویش های خراسان دوره: 10، شماره: 18
5 بررسی تطبیقی شکل شناسی منظومه عاشقانه هانی و شیمرید با داستان لیلی و مجنون نظامی (دریافت مقاله) مجله تفسیر و تحلیل متون زبان و ادبیات فارسی (دهخدا) دوره: 15، شماره: 55
6 بررسی سبک شناسانه منظومه های عاشقانه بلوچی (دریافت مقاله) جستارنامه ادبیات تطبیقی دوره: 4، شماره: 12
7 بررسی مقوله های تصریفی اسم در بلوچی سرحدی گرنچین (دریافت مقاله) فصلنامه زبان پژوهی دوره: 9، شماره: 25
8 بررسی نشانه شناختی خوراک بلوچی و مذهب دربلوچستان ایران (دریافت مقاله) مجله مطالعات اجتماعی اقوام دوره: 1، شماره: 1
9 برگردان فارسی و تحلیل یک منظومه ی داستانی در ادبیات بلوچی (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 23
10 تفاوت در نگارش تعدادی از نام های خاص ایرانی در زبان فارسی امروز (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 21
11 تفاوت واژگانی در دو گویش جنوبی و شمالی زبان بلوچی در بلوچستان ایران (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 12، شماره: 46
12 جریان شناسی دوره سوم عصر نواندیشی شعر بلوچی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زبانی و ادبیات کاربردی دوره: 1، شماره: 1
13 ساخت و صرف فعل ساده بلوچی و مقایسه اجمالی آن با فارسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 2، شماره: 3
14 ساختار تصریفی فعل در بلوچی سرحدی گرنچین (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 1، شماره: 3
15 ستایش ایزدبانوی ناهید در ادبیات اوستایی( با تکیه بر متن آبان یشت) (دریافت مقاله) پژوهشنامه ادب غنایی دوره: 14، شماره: 26
16 طنز در ادبیات معاصر بلوچی (مطالعه موردی مجموعه طنز چشین شوم ء شانزده ، اثر عابد آسکانی) (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 11، شماره: 43
17 ملارگام خاشی، شاعری از خطه سرحد بلوچستان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 24
18 مولفه های مقوله «ثنویت» در دین زردشتی بر اساس کتاب دینکرد سوم (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادیان و عرفان تطبیقی دوره: 7، شماره: 1
19 نمود درخت بنه در زندگی مردم تفتان (دریافت مقاله) پژوهشنامه اورمزد دوره: 8، شماره: 21
20 نمونه ای از فرایند پیشین شدگی واکه ای در مطالعات تاریخی زبان بلوچی (تبدیل تاریخی ū به ī) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان شناخت دوره: 5، شماره: 9
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی کهن الگوی نخستین حیوان وانسان و نمودهای آن دراسطوره ی آفرینش مزدیسنی برپایه سه متن گزیده ی بندهش،گزیده های زادسپرم، روایت پهلوی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
2 تحول همکردهای فارسی میانه به فارسی امروز بررسی موردی متن یادگار زریران (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
3 خدمات ساسانیان به زبان فارسی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی
4 روز شمار یک ماه زرتشتی در اندرز انوشهروان آذرباد مارسپندان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مطالعات زبان
5 مقابله واژه هایی در گونه های فارسی افغانستان و فارسی ایران امروز (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی نوآوری و تحقیق در فرهنگ، زبان و ادبیات فارسی