دکتر اسماعیل نرماشیری

دکتر اسماعیل نرماشیری دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت

دکتر اسماعیل نرماشیری

Dr. Esmail Narmashiri

دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه ولایت

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بازنمایی استعاری-شناختی رمان «جزیره سرگردانی» بر اساس انگاره استعاره مفهومی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان فارسی ( شفای دل سابق) دوره: 5، شماره: 10
2 بازنمایی روان ادراکی نوستالژی تصعیدی مولانا در ساحت گفتمان روایی نی نامه (دریافت مقاله) دو فصلنامه پژوهشهای ادب عرفانی (گوهر گویا) دوره: 16، شماره: 2
3 تاملی تحلیل گرایانه به ژانر تمثیلی فیل و خانه ی تاریک مولانا با تکیه بر نظریه ی نومن و فنومن کانت (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 76، شماره: 247
4 تحلیل داستان فریدون بر پایه دوانگاری (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 11، شماره: 39
5 تحلیل فرآیند نشانه- معناشناختی فرهاد در منظومه ی خسرو و شیرین نظامی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 15، شماره: 49
6 تحلیل فرایند شاعرانه ی نظریه ی دگرگون سازی عمرخیام (دریافت مقاله) دوفصلنامه کهن نامه ادب پارسی دوره: 7، شماره: 1
7 تحلیل گفتمان جدال سعدی با مدعی با رویکرد ایدئولوژی شناختی استعاری (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 21، شماره: 74
8 تحلیل هرمنوتیکی جنبه های اساطیری ساخت های استعاره ای (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 6، شماره: 21
9 جریان شناسی دوره سوم عصر نواندیشی شعر بلوچی (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهش های زبانی و ادبیات کاربردی دوره: 1، شماره: 1
10 خوانش تحلیلی گفتمان شاه زاده و یاران او در کلیله و دمنه بر پایه نشانه معناشناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادبیات فارسی دوره: 26، شماره: 85
11 زبان بلوچی، توانش، زایایی (دریافت مقاله) فصلنامه ادبیات عرفانی و اسطوره شناختی دوره: 2، شماره: 5
12 نگاهی تحلیلی فلسفی به منظومه «صدای پای آب سپهری» (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 1، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی انتقادی – تطبیقی کتاب های روش تحقیق در ادبیات فارسی (دریافت مقاله) کنگره بین المللی زبان و ادبیات
2 تأملی تحلیل گرایانه به جنبه های نمادشناختی عناصر طبیعی در شعر منوچهرآتشی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
3 تحلیل نمادپردازانه ی مفهوم شناختی حیوانات در شعر منوچهر آتشی (دریافت مقاله) همایش بین المللی جستارهای ادبی، زبان و ارتباطات فرهنگی
4 مشخصه هایی از سبک شناسی نقشگرایانه درمنظومهی آرش کمانگیر اثر سیاوش کسرایی (دریافت مقاله) همایش ادبیات فارسی معاصر