دکتر فضل الله خدادادی

دکتر فضل الله خدادادی استادیار 
دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

دکتر فضل الله خدادادی

Dr. fazlollah Khodadi

استادیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 از تاریخ تا داستان؛ تحلیل عناصر مشترک بین تاریخ و داستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تاریخی دوره: 4، شماره: 3
2 بررسی ساختار و گونه روایی در متن سفرنامه ناصرخسرو براساس نظریه ژپ لینت ولت (دریافت مقاله) مجله متن شناسی ادب فارسی دوره: 5، شماره: 3
3 بررسی مولفه ها و ابعاد شناختی «راوی همه چیزدان» در ادبیات داستانی (دریافت مقاله) مجله ادبیات پارسی معاصر دوره: 4، شماره: 4
4 بررسی و تحلیل تعامل تنشی شوشی در گفتمان نفثه المصدور (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 12، شماره: 4
5 بررسی و تحلیل عناصر ساختاری گروتسک در برخی داستان های فارسی و خارجی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات و تحقیقات ادبی دانشگاه خوارزمی دوره: 6، شماره: 17
6 بسط نظریه جرالد پرینس در باب درک روایی مخاطبان از روایت های داستانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ترجمه دوره: 56، شماره: 1
7 تاثیرگذاری زاویه دید بر شبکه های ارتباطی در ادبیات داستانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و ادبیات غنایی دوره: 4، شماره: 12
8 تبیین تفاوتهای متن روایی و غیرروایی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 21، شماره: 71
9 تبیین تفاوتهای متن روایی و غیرروایی (دریافت مقاله) فصلنامه متن پژوهی ادبی دوره: 21، شماره: 72
10 تبیین تمایزهای ساختاری- روایی دو قالب داستان و خاطره- داستان (با تکیه بر گونه هایی از ادبیات دفاع مقدس) (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 14، شماره: 27
11 تحلیل ساختار ادبیات پایداری در ژانرهای تعلیمی و مقاومت (دریافت مقاله) مجله ادبیات پایداری دوره: 12، شماره: 23
12 تحلیل فرایند بسط معنایی گفتمان در مخزن الاسرار نظامی (با تکیه بر نظریه روش سازی معنایی ونسان ژوو) (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و ادب فارسی دوره: 74، شماره: 243
13 ترسیم نظام گفتمان تعلیمی در چند متن روایی منظوم (دریافت مقاله) دو فصلنامه ادب فارسی دوره: 12، شماره: 2
14 دگردیسی نوع نگاه به سگ: از ترحم در گذشته تا تفضل در جامعه امروزی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه اسلام و علوم اجتماعی دوره: 14، شماره: 28
15 رمان تاریخی، تاریخ یا رمان؟ (شکل شناسی و بررسی ساختار روایی دررمان تاریخی) (دریافت مقاله) دو فصلنامه جستارهای تاریخی دوره: 7، شماره: 1
16 رویکرد گفتمان کنشی القایی در ادبیات داستانی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 9، شماره: 6
17 فرایند سه مرحله ای روایت در ادبیات کودکان و نوجوانان (بر اساس نظریه ی ماریا نیکولایوا) (دریافت مقاله) دوفصلنامه مطالعات ادبیات کودک دوره: 12، شماره: 1
18 مقایسه تطبیقی عنصر پی رنگ و معنا در دو روایت قدیم و جدید از داستان «دو کاج» (دریافت مقاله) پژوهشنامه نقد ادبی و بلاغت دوره: 11، شماره: 2
19 مقایسه ساختار داستان در دواثر عطار با تکیه بر دو الگوی جدید ساختار گرای داستان نویسی (دریافت مقاله) دوماهنامه جستارهای زبانی دوره: 4، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 تبیین تمایز دو اصطلاح روایتمندی و روایت گونه گی در مطالعات روایت شناسی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی مطالعات زبان، ادبیات، فرهنگ و تاریخ