دکتر فرشید ایروانی قدیم

دکتر فرشید ایروانی قدیم دانشیار گروه آموزشی باستان شناسی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

دکتر فرشید ایروانی قدیم

Dr. Farshid Iravani ghadim

دانشیار گروه آموزشی باستان شناسی دانشکده حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بیت هیلانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 5، شماره: 2
2 شواهدی از تمدن خراسان بزرگ (بلخی - مروی) در شرق کویر مرکزی، با استناد به «محوطه بکندا – طبس (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 13، شماره: 3
3 فناوری ساخت اشیاء از مواد آلی در فرهنگ عصر آهن شمال غرب ایران و تاثیر آن در اقتصاد و تجارت (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 5، شماره: 1
4 گونه شناسی و پیشنهاد الگوی پراکندگی و بعد زمانی قبور کلان سنگی استان کرمانشاه(مطالعه ویژه: شهرستان های گیلان غرب و سرپل ذهاب) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 7، شماره: 23
5 گونه شناسی و معرفی سفال های عصر آهن کورگان های جعفرآباد خداآفرین (فصل اول کاوش) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 4، شماره: 2
6 مطالعه آلیاژ و روش ساخت النگوهای اقوام مهاجر اوراسیا؛ نمونه موردی، النگوهای به دست آمده از کورگان هشت جعفرآباد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 8، شماره: 1
7 مقدمه ای بر استفاده از ریاضیات فازی در باستان شناسی (مورد مطالعاتی: بازسازی مجازی برج طغرل با استفاده از قابلیت اعتماد فازی) (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اقتصاد معیشتی در عصر مس سنگی و مفرغ شمال شرق ایران (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
2 بررسی تالار های ستون دار ایران در هزاره های دوم و اول ق.م (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی
3 بررسی ساختار سه اثر مفرغی بدست آمده از کاوش کورگان های جعفرآباد و طوعلی سفلی (فصل دوم کاوش) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران
4 بررسی نقاشی دیواری اورارتو (دریافت مقاله) سومین همایش ملی باستان شناسی ایران
5 تجارت تولیدات سنگی در گستره فرهنگ بلخی-مروی (مطالعه موردی استقرارهای شمال شرق ایران) (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی
6 تعاملات فرهنگی حوزه دریای سیاه درعصر هخامنشی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس بین المللی گردشگری، جغرافیا و باستان شناسی