دکتر فرهاد باباجمالی

دکتر فرهاد باباجمالی استادیار گروه آموزشی، فرش دانشکده، صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

دکتر فرهاد باباجمالی

Dr. Farhad Babajamali

استادیار گروه آموزشی، فرش دانشکده، صنایع دستی دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آلومتری تولید یخ و هویت مکانی زیستگاه های ایران مرکزی(ایده ای در حوزه دانش ژئومورفولوژی ایران) (دریافت مقاله) مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی دوره: 25، شماره: 1
2 ارزیابی نگرش جامعه میزبان به توسعه گردشگری در مناطق روستایی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 10، شماره: 30
3 بررسی آینده محتمل در تجاری سازی پژوهش های مقطع کارشناسی ارشد فرش دانشگاه هنر اصفهان (دریافت مقاله) دو فصلنامه هنرهای صناعی اسلامی دوره: 7، شماره: 1
4 بررسی و تحلیل مدنیت های باستانی با استفاده از کاربرد GIS -RS (مطالعه موردی: محوطه های هخامنشی مرودشت) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 3، شماره: 2
5 تحلیل انسان شناسانه فرش سیستان و بلوچستان با رویکرد فرهنگی-اعتقادی (دریافت مقاله) دوفصلنامه گلجام دوره: 16، شماره: 38
6 کوپلینگ، نظریه ای بنیادین در هویت مدنی ایران (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیای اجتماعی شهری دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی حضور عنصر خیال بر طرح گلستان در فرش صفوی (با تاکید بر آراءمحی الدین ابن عربی) (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی دستاوردهای علمی پژوهشگران، دانش آموختگان و دانشجویان فرش ایران
2 بررسی حضور عنصر خیال بر نقش مایه خیر و شر در فرش صفوی با تاکید بر آراء محی الدین ابن عربی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی گردشگری، فرهنگ و هنر
3 تاویل جایگاه خیال در نقشمایه سیمرغ بر فرش صفوی با تکیه بر مثنوی معنوی (دریافت مقاله) هفتمین کنفرانس بین المللی مطالعات بین رشته ای در مدیریت و مهندسی
4 عبا بافی هنری در حال خاموشی (عبای نایین) (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی هنر و صناعات در فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی با تاکید بر هنرهای روبه فراموشی
5 فرش صفوی تجلی گاه ملکوت خیال (با تاکید بر آراء شیخ اکبر محی الدین ابن عربی) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی معماری، عمران، شهرسازی، محیط زیست و افق های هنر اسلامی در بیانیه گام دوم انقلاب