دکتر حمیدرضا بخشنده فرد

دکتر حمیدرضا بخشنده فرد دانشیار گروه آموزشی، مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده، حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

دکتر حمیدرضا بخشنده فرد

Dr. Hamidreza Bakhshandehfard

دانشیار گروه آموزشی، مرمت آثار و اشیاء فرهنگی دانشکده، حفاظت و مرمت دانشگاه هنر اصفهان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Study of the Corrosion Mechanism in Some Bronze Artifacts found in the Bazman Spidej Cemetery, Southeast Iran (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی خوردگی دوره: 10، شماره: 36
2 امکان‌سنجی وجود گنبد بر فراز کاخ چلیپایی بیشاپور در زمان ساسانیان (دریافت مقاله) ماهنامه باغ نظر دوره: 17، شماره: 86
3 بررسی و استخراج ترکیبات موثر در خواص شویندگی عصاره گیاه آنابازیس ستیفرا (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری نساجی و پوشاک دوره: 5، شماره: 2
4 بررسی های تحلیلی فنی و آسیب شناسی قطعات سفالی کشف شده از کاوش های کورگان های جعفر آباد و طوعلی سفلی (دریافت مقاله) دوفصلنامه جستارهای باستانشناسی ایران پیش از اسلام دوره: 8، شماره: 2
5 ساختارشناسی فنی و بررسی فرایند خوردگی سکه های دوره صفویه مکشوفه از بسطام استان سمنان (دریافت مقاله) مجله علوم و مهندسی خوردگی دوره: 9، شماره: 32
6 شناسایی فنی و خوانش خطوط سکه های مسی حفاری شده از محوطه تاریخی فیض آباد کاشان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 3، شماره: 2
7 فن شناخت و بررسی آسیب در شمشیر مفرغی - آهنی به دست آمده از کاوش های منطقه تول تالش (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی پارسه دوره: 7، شماره: 24
8 مروری بر استحصال و ویژگی های آلیاژهای مس – آرسنیکی در دنیای باستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 9، شماره: 1
9 مطالعات آزمایشگاهی و میکروسکوپی برخی اشیاء از جنس آلیاژمس مکشوفه از محوطه بیرگان کوهرنگ، هزاره دوم قبل از میلاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه پژوهه باستان سنجی دوره: 5، شماره: 2
10 مطالعه آلیاژ و روش ساخت النگوهای اقوام مهاجر اوراسیا؛ نمونه موردی، النگوهای به دست آمده از کورگان هشت جعفرآباد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 8، شماره: 1
11 مقایسه ریزساختار و تکنیک ساخت چهار شئ برنزی بهدستآمده از حفاری های دو محوطه تپه فرودگاه و سنگتراشان خرم آباد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات باستان شناسی دوره: 11، شماره: 2
12 نقش بازآفرینی مجازی در حفاظت از آثار تاریخی در نمونه مطالعاتی ایوان موزاییک شهر بیشاپور (دریافت مقاله) دو فصلنامه مطالعات معماری ایران دوره: 8، شماره: 15
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی پدیده خوردگی دوره ای در تعدادی از اشیاء تاریخی برنزی متعلق به ایران (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره ملی خوردگی ایران
2 مطالعات آزمایشگاهی بر روی اشیاء فلزی خورده شده مکشوفه از محوطه باستانی تهیق خمین (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی و پنجمین کنفرانس ملی عمران، معماری، هنر و طراحی شهری
3 مطالعات مرمتی: بررسی ساختار درختی و تخریب در اشیای تاریخی (دریافت مقاله) چهاردهمین همایش بلور شناسی و کانی شناسی ایران
4 مطالعه خوردگی آهن های تاریخی کشف شده از محوطه تاریخی سنگتراشان خرم آباد به روش XRD (دریافت مقاله) دومین همایش ملی باستان شناسی ایران