دکتر سید بابک فرزانه

دکتر سید بابک فرزانه دبیر علمی دانشنامه

دکتر سید بابک فرزانه

Dr. Seyed Babak Farzaneh

دبیر علمی دانشنامه

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.