دکتر ایران کلباسی

دکتر ایران کلباسی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

دکتر ایران کلباسی

Dr. Iran Kalbasi

استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی و مقایسة ساخت‌واژه‌های مرکّب پربسامد در زبان فارسی براساس دو الگوی صرفی واژه‌بنیاد و تکواژ‌بنیاد (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 3، شماره: 14
2 بررسی وندهای تصریفی کردی بیجار گروس براساس نظریه استامپ (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات زبان و گویش های غرب ایران دوره: 7، شماره: 4
3 جانداری و بی جانی در گویش های ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 2، شماره: 4
4 جشنی برای سالگرد ثبت ملی زبان سمنانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 16، شماره: 32
5 ساخت واژه در دیوان حافظ (دریافت مقاله) مجله مطالعات نقد زبانی و ادبی دوره: 3، شماره: 9
6 ساختمان فعل در گویش جرقویه (ولتی) از دیدگاه رده شناسی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 3، شماره: 6
7 مقایسه ساخت واژه های مشتق پربسامد در زبان فارسی ازمنظر صرف واژه بنیاد و صرف تکواژ بنیاد (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 15، شماره: 29
8 وند زمان گذشته و گونه های آن در لهجه ها و گویشهای ایرانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 1، شماره: 1
9 ویژگی های شاخص گویش سمنانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه زبان و زبان شناسی دوره: 1، شماره: 2