دکتر حسن گلمرادی آدینه وند

دکتر حسن گلمرادی آدینه وند عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

دکتر حسن گلمرادی آدینه وند

Dr. Hasan Golmoradi Adine Vand

عضو هیات علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابزارها و محصولات مشتقه در بانکداری اسلامی: مبانی فکری و تجربه های عملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 1، شماره: 1
2 ارتباط رقابت در صنعت بانکداری و انواع ریسک های بانکی: شواهدی از بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 6، شماره: 14
3 اندازه گیری همزمان نایرو و هسته تورم در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 2، شماره: 7
4 برآورد اثرات کلان اقتصادی مصرف سوختهای فسیلی و کاهش انتشار دیاکسید کربن در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 3
5 بررسی اثر تکانه‎های ساختاری بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی رابطه میان رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 60
7 بررسی عملکرد مالی بان کهای اسلامی و غیراسلامی در کشورهای منتخب با استفاده از مدل CAMEL (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 4، شماره: 10
8 بررسی منابع نوسانات نرخ ارز واقعی و تورم در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 1، شماره: 2
9 تاثیر بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر منابع و مصارف نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 3، شماره: 5
10 سیستم های نوین پرداخت الکترونیکی و اثرات اقتصادی، اجتماعی و نهادی آن (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 2، شماره: 3
11 سیستمهای نوین پرداخت الکترونیکی و اثرات اقتصادی، اجتماعی و نهادی آن (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 2، شماره: 3
12 عوامل کلان اقتصادی تعیین‎ کننده حاشیه سود در نظام بانکی ایران با استفاده از روش ARDL (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 5، شماره: 13
13 عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک های تجاری ایران با تاکید بر مطالبات غیرجاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابزارهای تأمین مالی اسلامی پروژه های زیرساختی اقتصاد شهری و چالش های آن (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
2 The effect of e-commerce marketing and operations on the export performance of small and mediumindustries (SMEs) in Iran (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21