دکتر حسن گلمرادی

دکتر حسن گلمرادی دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

دکتر حسن گلمرادی

Dr. Hasan Golmoradi

دکتری اقتصاد و عضو هیئت علمی موسسه عالی آموزش بانکداری ایران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ابزارها و محصولات مشتقه در بانکداری اسلامی: مبانی فکری و تجربه های عملی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 1، شماره: 1
2 ارتباط رقابت در صنعت بانکداری و انواع ریسک های بانکی: شواهدی از بانک های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 6، شماره: 14
3 اندازه گیری همزمان نایرو و هسته تورم در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 2، شماره: 7
4 برآورد اثرات کلان اقتصادی مصرف سوختهای فسیلی و کاهش انتشار دیاکسید کربن در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه علوم محیطی دوره: 11، شماره: 3
5 بررسی اثر تکانه‎های ساختاری بر نوسانات متغیرهای کلان اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 1، شماره: 1
6 بررسی رابطه میان رشد اقتصادی، توسعه بخش بانکی و بازار سرمایه در ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 16، شماره: 60
7 بررسی عملکرد مالی بان کهای اسلامی و غیراسلامی در کشورهای منتخب با استفاده از مدل CAMEL (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 4، شماره: 10
8 بررسی منابع نوسانات نرخ ارز واقعی و تورم در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 1، شماره: 2
9 تاثیر بی ثباتی متغیرهای کلان اقتصادی بر منابع و مصارف نظام بانکی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 3، شماره: 5
10 سیستم های نوین پرداخت الکترونیکی و اثرات اقتصادی، اجتماعی و نهادی آن (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های اقتصاد مالی دوره: 2، شماره: 3
11 سیستمهای نوین پرداخت الکترونیکی و اثرات اقتصادی، اجتماعی و نهادی آن (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های نوین حسابداری دوره: 2، شماره: 3
12 عوامل کلان اقتصادی تعیین‎ کننده حاشیه سود در نظام بانکی ایران با استفاده از روش ARDL (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی دوره: 5، شماره: 13
13 عوامل موثر بر اعطای تسهیلات بانک های تجاری ایران با تاکید بر مطالبات غیرجاری (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های برنامه و توسعه دوره: 1، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ابزارهای تأمین مالی اسلامی پروژه های زیرساختی اقتصاد شهری و چالش های آن (دریافت مقاله) همایش بین المللی اقتصاد شهری
2 The effect of e-commerce marketing and operations on the export performance of small and mediumindustries (SMEs) in Iran (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21