دکتر سید مجتبی واعظی

دکتر سید مجتبی واعظی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

دکتر سید مجتبی واعظی

Dr. SeyedMojtaba Vaezi

دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 تاملی بر استثنائات مسئولیت مدنی دولت در نظام حقوقی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 3، شماره: 6
2 جستاری بر نظریه مدیریت دولتی نوین و جایگاه آن در حقوق اداری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 11، شماره: 38
3 خوانده در دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه دانش حقوق عمومی دوره: 5، شماره: 13
4 دموکراسی مستقیم در ایران، بررسی تطبیقی شیوه و گستره اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات حقوقی دوره: 23، شماره: 89
5 محدودیت های فرهنگی و حاکمیتی حقوق بشر عقلانی (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دوره: 48، شماره: 4
6 مسئولیت کیفری دولت در حوزه اکوساید (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری دوره: 2، شماره: 3
7 مطالعـه تطبیقـی معیارهـای صلاحیـت دادرس اداری در ایران و فرانسه (دریافت مقاله) دوفصلنامه حقوق تطبیقی دوره: 0، شماره: 24
8 مفهوم اداره و مدل های آن (دریافت مقاله) پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره: 4، شماره: 1
9 یادداشت هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 3، شماره: 6
10 یادداشت هایی بر گزیده آراء قضایی دیوان عدالت اداری (دریافت مقاله) فصلنامه رای (مطالعات آرای قضایی) دوره: 2، شماره: 5
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی رابطه حقوقی و سیاسی هیات وزیران و رییس جمهور در نظام حقوقی ایران با نگاهی به فرانسه و انگلستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی کاربرد پژوهش های نوین در علوم انسانی
2 حقوق زنان یا حق بر زنان: جایگاه زن در خوانش نومعتزله و تطبیق آن با قوانین ایران (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی فقه، حقوق و پژوهش های دینی