دکتر معصومه ضیائی

دکتر معصومه ضیائی گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر معصومه ضیائی

Dr. Masoumeh Ziaee

گروه گیاه پزشکی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی آزمایشگاهی مواد مغذی افزودنی به عنوان محرک های تغذیه ای برای موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae) (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 32، شماره: 1
2 ارزیابی خسارت گونه های متفاوت مرکبات نسبت به مینوز برگ مرکبات Phyllocnistis citrella در شرایط باغی اهواز (دریافت مقاله) دو فصلنامه دانش گیاه پزشکی ایران دوره: 49، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی اثر دو فرمولاسیون نانوسیلیکا بر جوانه زنی بذرهای حبوبات آلوده به سوسک چهار نقطه ای حبوبات (دریافت مقاله) پنجمین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست
2 بررسی کارایی اسپینوزاد گراد در دانه های روغنی برای کنترل Tribolium castaneum (دریافت مقاله) سومین همایش منطقه ای یافته های پژوهشی کشاورزی و منابع طبیعی (غرب ایران)
3 مطالعه کارایی فرمولاسیون گرد اسپینوزاد برای کنترل(F.) Rhyzopertha dominica در شرایط انبار (دریافت مقاله) همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی