دکتر مهدی اسفندیاری

دکتر مهدی اسفندیاری گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

دکتر مهدی اسفندیاری

Dr. Mehdi Esfandiari

گروه گیاه پزشکی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهید چمران اهواز

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر سن و تجربه بر رفتار کاوشگری زنبورFopius carpomyiae ، پارازیتوئید مگس میوه کنارCarpomyia vesuviana (دریافت مقاله) دوفصلنامه مهار زیستی در گیاه پزشکی دوره: 6، شماره: 2
2 First record of Odonata nymphs from Karun River, south-west Iran (دریافت مقاله) مجله بیوسیستماتیک حیوانات دوره: 10، شماره: 2
3 زیست شناسی شپشک استرالیایی Icerya purchasi Mask.(Hom.:Margarodidae) در شرایطآزمایشگاهی و نوسانات فصلی آن در باغ های مرکبات شمال خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه علوم آب و خاک دوره: 10، شماره: 4
4 زیست شناسی شپشک استرالیایی Icerya purchasi Mask.(Hom.:Margarodidae) در شرایطآزمایشگاهی و نوسانات فصلی آن در باغ های مرکبات شمال خوزستان (دریافت مقاله) دوفصلنامه تولید و فرآوری محصولات زراعی و باغی دوره: 0، شماره: 38
5 زیست شناسی شپشک Maconellicoccus hirsutus روی ختمی چینی در شرایط آزمایشگاهی و صحرایی استان خوزستان (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 31، شماره: 2
6 مطالعه شب پره های زیرخانواده Xyleninae (Lep.: Noctuidae) در بخش هایی از غرب زاگرس در استان های خوزستان و ایلام (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 36، شماره: 2
7 مورچه های (Hymenoptera: Formicidae) همیار با شپشک Paracoccus ficus در انجیرستان های استان فارس (دریافت مقاله) فصلنامه حفاظت گیاهان دوره: 34، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی زیست شناسی شپشک آردآلود پنبه (Hem.: Pseudococcidae) Phenacoccus solenopsis Tinsley در شرایط طبیعی در اهواز (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
2 بهینه سازی استخراج دی ان ای از آفت ساقه خوار ذرت و نیشکر Sesamia nonagrioides Lef به منظور بررسی تنوع ژنتیکی جمعیتهای آن در ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی راه کارهای دستیابی به توسعه پایدار ( کشاورزی،منابع طبیعی و محیط زیست)
3 پارامترهای جدول زندگی Hyperaspis polita (Col., Coccinellidae) با تغذیه از شپشک آردآلودجنوب Nipaecoccus viridis (Hem., Pseudococcidae) (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
4 تصحیح اشتباهات شناسایی و انتشار نامهای غلط از آفات خانواده Noctuidae (Lepidoptera) در کتابهای فارسی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
5 تغییرات جمعیت شپشک Maconellicoccus hirsutus و تعداد نسل های آن روی بوته- های ختمی چینی در فضای سبز شهری اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
6 تنوع زیستی حشرات در زیستگاه گوزن زرد واقع در پناهگاه حیات وحش کرخه (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی
7 تنوع گونه ای پروانه های خانواده Pieridae در شمال خوزستان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
8 حشرات آبزی شاخصی از سلامت رودخانهها، با معرفی چند گونه از سخت بال پوشان آبزی رودخانه کارون (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
9 گزارش سیزده گونه و زیر گونه از زیر خانواده (Noctuinae (Lep.: Noctuidae در استان خوزستان (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
10 مطالعه پارامترهای جدول زندگی (Hyperaspis polita (Col.: Coccinellidae با تغذیه ازشپشک آردآلود پنبه Phenacoccus solenopsis (Hem.: Pseudococcidae) در سه دما (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی دستاوردهای نوین در علوم زیستی و کشاورزی
11 مطالعه تاثیر دمایهای مختلف بر زیست شناسی شپشک آردآلود صورتی Maconellicoccus hirsutus در آزمایشگاه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
12 معرفی برخی پروانه های فعال در محوطه دانشگاه شهید چمران اهواز (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
13 نتایج مقدماتی بررسی فون سختبالپوشان Carabidae در مناطق کشاورزی جیرفت (دریافت مقاله) اولین همایش ملی آلاینده های کشاورزی و سلامت غذایی، چالشها و راهکارها
14 واکنش تابعی حشرات کامل نر و ماده و لارو سن چهار کفشدوزک Hyperaspis polita با تغذیه از تخم شپشک آردآلودجنوب Nipaecoccus viridis (دریافت مقاله) ششمین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار