دکتر بیتا یزدانی

دکتر بیتا یزدانی

دکتر بیتا یزدانی

Dr. Bita Yazdani

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی در دانشگاه های اصفهان بر اساس مدل سرکوال (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت دوره: 8، شماره: 1
2 بررسی تاثیرمدیریت منابع انسانی برقابلیت سودآوری درهتلهای شهراصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات مدیریت گردشگری دوره: 3، شماره: 10
3 تحلیل عوامل موثر بر انتخاب مدیران حج تمتع با استفاده از روش دیمتل (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه حج و زیارت دوره: 7، شماره: 4
4 تحلیل مضمون بیانات مقام معظم رهبری در خصوص تولید و اشتغال با تاکید بر سرمایه انسانی (دریافت مقاله) دوفصلنامه اندیشه مدیریت راهبردی دوره: 14، شماره: 1
5 سنجش کارایی تولید و رتبه بندی محصولات یک واحد صنعتی با روش تحلیل پوششی داده ها در حالت قطعی و بازه ای (دریافت مقاله) فصلنامه بین المللی مهندسی صنایع و مدیریت تولید دوره: 25، شماره: 4
6 طراحی مدل بلوغ پایداری زنجیره تامین با رویکرد بهبودمستمر(مورد مطالعه: صنعت داروسازی ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 25، شماره: 81
7 محرک ها، توانمندسازها و چالش های پایداری زنجیره تامین صنعت داروسازی: مرور نظام مند (دریافت مقاله) فصلنامه مدیریت زنجیره تامین دوره: 25، شماره: 78
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 The role of entrepreneurial leadership in creating corporate entrepreneurship (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
2 بررسی تاثیر پاداش بر رضایت شغلی کارکنان مورد مطالعه : کارکنان شهرداری اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات 1396
3 بررسی تاثیر پلتفرم های تجارت الکترونیک بر مصرف پایدار با توجه به نقش تعدیل گری ترس از کرونا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی و حکمرانی در جهان پساکرونا
4 بررسی تاثیر رهبری تحول آفرین بر کیفیت خدمات در کسب وکارهای فعال در حوزه تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات 1396
5 بررسی تاثیر نظام مدیریت کیفیت ISO9001 بر نواوری محصول (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی اقتصاد،مدیریت و حسابداری
6 بررسی تاثیررهبری کاریزماتیک برتعهدپیروان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات 1396
7 بررسی دلایل کاربردی نشدن پژوهش های انجام شده در رشته مدیریت در صنایع سنگین استان اصفهان (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت و صنعت
8 بررسی عوامل موثر بر پیاده سازی هزینه یابی بر مبنای فعالیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
9 بررسی موانع انتقال و به اشتراک گذاری دانش در یک سازمان ایرانی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت
10 تاثیر رهبری معنوی مبتنی بر ارزش های اسلامی بر فرایند تحول سازمانی: تاکید بر نقش میانجی هوش معنوی (مطالعه موردی مجتمع صنایع دفاع استان اصفهان) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی
11 تبیین مفهوم رضایت شغلی و عملکرد شغلی: یک مطالعه مروری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات 1396
12 تحلیل مضمون بیانات مقام معظم رهبر ی درخصوص رویکرد ارتقای منابع انسانی برپیشرفت جامعه ی اسلامی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی
13 توسعه صادرات و عملکرد صادراتی، مروری بر مفاهیم، مدل ها، موانع و عوامل موثر بر صادرات غیرنفتی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت،کارآفرینی و توسعه اقتصادی
14 رهبری تحول آفرین و کیفیت خدمات: نقش عملکرد تیم در کسب و کارهای حوزه تجارت الکترونیک (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد
15 سیستم هزینه یابی سنتی در برابر هزینه یابی بر مبنای فعالیت (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی در مدیریت، حسابداری و اقتصاد
16 شاخصهای موثر بر مدیریت جهادی موفق در شرکتهای دانش بنیان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم انسانی وحکمت اسلامی
17 عوامل فنی، سازمانی و محیطی موثر بر پذیرش دور کاری میان سازمان های ایرانی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی تولید دانش سلامتی در مواجهه با کرونا و حکمرانی در جهان پسا کرونا
18 مدیریت استعداد و جانشین پروری در سازمان های خلاق (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی مدیریت بازرگانی، کارآفرینی و حسابداری ایران
19 مروری بر ادبیات بررسی رابطه رهبری تحول آفرین بر عملکرد تیم های کاری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات 1396
20 مروری بر ادبیات کسب و کار هوشمند و خلق ارزش (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
21 مطالعه موردی بررسی تاثیررهبری کاریزماتیک برتعهدپیروان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مدیریت راهبردی خدمات 1396
22 نقش رهبری کاریزماتیک بر تعهد سازمانی: تاثیر تعدیل گری کمرنگ شدن ارزش ها (موردمطالعه: شرکت ارتباطات سیار مخابرات استان اصفهان) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت کسب و کار و اقتصاد