دکتر سیدمحسن زارع

دکتر سیدمحسن زارع

دکتر سیدمحسن زارع

Dr. Sayyed Mohsen Zare

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 بررسی ابعاد اقتضایی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی با رویکرد معماری منابع انسانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 4
2 بررسی ابعاد اقتضایی سیستم ارزیابی عملکرد کارکنان کلیدی با رویکرد معماری منابع انسانی (دریافت مقاله) پژوهش های مدیریت منابع انسانی دوره: 10، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 بررسی تاثیر بیماری کووید ۱۹ بر فرآیندهای مدیریت منابع انسانی در سازمان ها :چالش ها و راهکارها (دریافت مقاله) دومین همایش ملی تولید دانش سلامتی و حکمرانی در جهان پساکرونا
2 بررسی تاثیر رهبری استبدادی بر خلاقیت کارکنان با نقش تعدیلگری سرمایه روانشناختی و فاصله قدرتی با در نظر گرفتن متغیرهای واسطه ای (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی علوم مدیریت و حسابداری
3 بررسی تاثیر زیرساخت فناوری بر موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری با نقش میانجی مدیریت دانش و تعهد سازمانی مطالعه موردی: شعب پست بانک استان اصفهان (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری
4 بررسی تاثیر سرمایه فکری بر خلق و پذیرش نوآوری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی تحقیقات علمی جهان در مدیریت،حسابداری،حقوق و علوم اجتماعی
5 بررسی تاثیر هوش تجاری بر خلق ارزش در شرکت های خدماتی بازرسی فنی تهران (دریافت مقاله) کنفرانس ملی مطالعات نوین اقتصاد، مدیریت و حسابداری در ایران
6 بررسی تصویر ذهنی مشتریان از سازمان و روشهای بهبود آن (مطالعه موردی شرکت ایران خودرو ) (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی
7 بررسی رابطه بین مدیریت دانش، نوآوری و عملکرد سازمانی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی و نوآوری ایران
8 بررسی عوامل تاثیر گذار بر پذیرش بانکداری الکترونیکی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی
9 بررسی و نقش موانع موجود در پیاده سازی سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی ( ERP ) در سازمان های بزرگ (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای نوین در مهندسی صنایع و مدیریت و حسابداری
10 تفکر استراتژیک رویکردی نوین در مدیریت استراتژیک (ماهیت، کارکرد، مزایا) (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت استراتژیک پروژه
11 مروری بر کانال های بانکداری الکترونیک در ایران: مفاهیم و گونه شناسی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی مدیریت و مهندسی صنایع