سیدمحمود موسوی

 سیدمحمود موسوی دانشیار ، گروه فلسفه اسلامی و کلام ، دانشگاه باقرالعلوم ، قم ، ایران.

سیدمحمود موسوی

Seyed Mahmoud Musawi

دانشیار ، گروه فلسفه اسلامی و کلام ، دانشگاه باقرالعلوم ، قم ، ایران.

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.