دکتر مهدی زارعی

دکتر مهدی زارعی استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران

دکتر مهدی زارعی

Dr. Mehdi Zarei

استاد دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید چمران

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اثر تغذیه ای پودر برگ گیاه مورد (Myrtus communis) بر فراسنجه های کمی و کیفی اسپرم و عملکرد آنتی اکسیدانی منی و خون در قوچ عربی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 33، شماره: 4
2 اثر سطوح مختلف ویتامین C و عنصر روی بر خصوصیات کیفی اسپرم قوچ عربی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 10، شماره: 23
3 ارزیابی امکان حساس کردن لیستریا مونوسیتوژنز و اشریشیا کلای O157:H7 به شرایط اسیدی به وسیله عصاره پوست پرتقال (دریافت مقاله) فصلنامه هیستوبیولوژی دامپزشکی دوره: 5، شماره: 2
4 Cinnamon extract supplementation improves inflammation and oxidative stress induced by acrylamide: An experimental animal study (دریافت مقاله) مجله گیاهان دارویی ابن سینا دوره: 10، شماره: 3
5 بررسی آلودگی به یرسینیا انتروکولیتیکا در شیرهای خام گاو عرضه شده در منطقه ی اهواز و ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 3، شماره: 3
6 بررسی اثر باکتری کشی سدیم دودسیل سولفات(SDS) بر روی تعدادی از باکتری های بیماری زای مواد غذایی در دمای معمولی و یخچال (دریافت مقاله) فصلنامه میکروب شناسی مواد غذائی دوره: 5، شماره: 1
7 تاثیر بسته بندی برگر ماهی و مرغ در شرایط اتمسفر اصلاح شده بر ویژگی های میکروبی و فیزیکوشیمیایی آن (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فنون بسته بندی دوره: 10، شماره: 39
8 تأثیر تجویز خوراکی کیتوزان استحصالی شده از پوسته میگوی پاسفید غربی (Litopenaeus vannamei) بر فاکتورهای خونی و رشد ماهی کپور معمولی (Cyprinus carpio) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 4
9 حساس کردن اشریشیاکلای O157:H7 به شرایط اسیدی به وسیله کیتوزان ونانوکیتوزان (دریافت مقاله) نشریه میکروبیولوژی دامپزشکی دوره: 12، شماره: 1
10 ررسی تاثیر غلظت های مختلف ویتامین E و سلنیوم در رقیق کننده تریس بر کیفیت اسپرم قوچ عربی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشهای تولیدات دامی دوره: 7، شماره: 13
11 مقایسه دو آنتی ژن بروسلا آبورتوس و بروسلا ملیتنسیس جهت استفاده در آزمایش حلقه ای شیر گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 73، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثر متقابل ویتامین E با سلنیوم بر فعالیت آنتی اکسیدانی و pH منی قوچ عربی طی ذخیره سازی در راستای ارتقای کیفیت منی دام و توسعه دامپروری پایدار (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
2 ارزیابی پتانسیل پریبیوتیکی صمغ کتیرای هیدرولیز شده با پکتیناز بر باکتری بیفیدوباکتریوم بیفیدوم در شرایط in vitro (دریافت مقاله) بیست و هفتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
3 ارزیابی کیفیت بهداشتی دوغ های سنتی ایرانی (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
4 ارزیابی میزان هیستامین و فلزات سنگین کنسرو تون ماهیان عرضه شده در ایران (دریافت مقاله) بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی
5 ارزیابی ویژگی های فیزیک وشیمیایی عسل کنار استان خوزستان (دریافت مقاله) دومین کنگره بین المللی و بیست و پنجمین کنگره ملی علوم و صنایع غذائی ایران
6 اندازه گیری محتوای کلسترول مواد غذایی به روش آنزیمی (دریافت مقاله) بیست و سومین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
7 بررسی آلودگی احتمالی به اشریشیاکلی O۱۵۷:H۷ در تخته های برش قصابی ها و ارزیابی مقاومت آنتی بیوتیکی جدایه ها (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
8 بررسی اثر ضد میکروبی جنیستئین روی تعدادی از باکتری های فساد زای غذایی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
9 بررسی اثر متقابل ویتامین E و سلنیوم با زمان نگهداری منی رقیق شده بر خصوصیات پلاسمای منی قوچ عربی و کاربرد آن در دامپروری صنعتی (دریافت مقاله) همایش ملی الکترونیکی پدافند غیر عامل در بخش کشاورزی
10 بررسی تعامل میان باکتری شیگلا دیسانتری و کیست آکانتاموبا کستلانی (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی و سومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی
11 بررسی شیوع بروسلا در کبد گوسفندان و بزهای کشتار شده در اهواز (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
12 بررسی شیوع سرمی آلودگی به مایکوباکتریوم اویوم زیرگونه پاراتوبرکلوزیس در گاوهای اهواز (دریافت مقاله) همایش ملی دامپزشکی در خدمت سلامت جامعه و بهداشت دام
13 بررسی مقایسه ای روش های کشت مستقیم و غنی سازی در جداسازی یرسینیا انتروکولیتیکا از گوشت گاو، گوسفند و بز و تایید با روش PCR (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
14 بررسی میزان زنده مانی مرگانلا مرگانی در حضور اسیدهای آلی (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
15 تاثیر دما بر نحوه تعامل سودوموناس فلورسنس با یرسینیا انتروکولیتیکا در هنگام تشکیل بیوفیلم بر روی سطوح استیل ضد زنگ (دریافت مقاله) کنگره بین المللی علوم غذا و سلامت عمومی
16 تاثیر سطوح مختلف پودر گیاه مورد ( Myrtus communis ) بر فراسنجه های کیفی اسپرم قوچ عربی در خارج فصل تولید مثلی (دریافت مقاله) سومین همایش ملی دانش و فناوری علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست ایران
17 تعیین ویژگی های پری بیوتیکی پکتین پوست انار و صمغ مرو بر باکتری پروبیوتیک Lactobacillus acidophilus (دریافت مقاله) بیست و هشتمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
18 جداسازی و خالص سازی آنزیم لاتوپراکسیداز از آب پنیر (دریافت مقاله) بیست و یکمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران
19 چالش های موجود در زمینه زندهمانی باکتری های پروبیوتیک در ماست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی
20 ردیابی کوکسیلا بورنتی در شیر گوسفندان استان خوزستان (دریافت مقاله) اولین کنگره بین المللی و بیست و چهارمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی ایران