دکتر امید دزفولیان

دکتر امید دزفولیان دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

دکتر امید دزفولیان

Dr. omid dezfulian

دانشیار دانشکده دامپزشکی دانشگاه لرستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آلودگیهای انگلی ماکیان بومی استان لرستان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی و فرآورده های بیولوژیک دوره: 28، شماره: 4
2 اثر تجویز خوراکی شیر گاوهای آبستن بر اسپرماتوژنز مو شهای صحرایی نر (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 72، شماره: 1
3 درماتیت انگشتی نابجا در کپسول شاخی انگشت گاوهای شیری: یافته های بالینی و هیستوپاتولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 69، شماره: 1
4 گزارش تلفات ناشی از مسمومیت با بلوط (Quercus castaneifolia) در یک گله گوسفند (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 68، شماره: 3
5 گزارش درمانگاهی استئوسارکوما در دو قلاده سگ دوبرمن (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 57، شماره: 4
6 گزارش درمانگاهی و مطالعه فراساختاری یک مورد تومور سلولهای لیدیگ بیضه در سگ (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 59، شماره: 2
7 گزارش یک مورد کلانژیوکارسینوما در یک قطعه جوجه گوشتی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 62، شماره: 1
8 گزارش یک مورد لیپوما در یک قطعه طوطی استرالیایی (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 60، شماره: 3
9 مطالعه آسیب شناسی کریپتوسپوریدیوزیس در بوقلمونهای بومی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 61، شماره: 1
10 مطالعه اثر آسکوربیک اسید بر سمیت کبدی ناشی از دوکسوروبیسین در موش سوری (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات دامپزشکی دوره: 75، شماره: 3
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات عصاره برگ زیتون بر تغییرات عملکردی و ساختاری بافت کبد بدنبال تجویز لیپوپلی ساکارید در موش های صحرایی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کشاورزی، منابع طبیعی و دامپزشکی
2 اندازه گیری سیستاتین C در مقایسه با کراتینین و BUN به عنوان شاخص عملکرد کلیوی در گربه های سالم و گربه های با علائم بالینی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی فناوری های نوین در علوم
3 بررسی اثر تجویز بتائین خوراکی بر کیفیت اسپرم موش رت متعاقب مسمومیت با کلریدکادمیوم (دریافت مقاله) ششمین همایش یافته های پژوهشی کشاورزی
4 بررسی اثر حفاظتی عصاره هیدروالکلی برگ گیاه زرشک کوهی لرستان بر روی زخم معده ناشی از اتانول در موش های صحرایی (دریافت مقاله) هفتمین کنگره ملی زیست شناسی و علوم طبیعی ایران
5 تاثیر عصاره آبی میوه عناب بر تغییرات ایمونوهیستوشیمیایی بافت کبد بدنبال مصرف طولانی مدت اتانول در موش بزرگ آزمایشگاهی (دریافت مقاله) همایش ملی گیاهان دارویی
6 شناسایی میکروسکوپی و ارزیابی هیستوپاتولوژیک آلودگی به هموسپوریدین ها در مرغ ها و بوقلمون های بومی شهرستان خرم آباد، لرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی
7 کارسینوم اکانتولیتیک ( غده ای ) سلولهای سنگفرشی در گاو (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران
8 مطالعه میکروسکوپی آلودگی به هموپروتئوس در کبوتران اهلی (Columba domestica) استان لرستان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین دامپزشکی
9 نورو اکتودرمال تومور ( نوروبلاستوما ) در مغز مرغ عشق (دریافت مقاله) پانزدهمین کنگره دامپزشکی ایران