دکتر علی محمد لطیف

دکتر علی محمد لطیف دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد

دکتر علی محمد لطیف

Dr. AliMohammad Latif

دانشیار دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه یزد

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 A Modified Digital Image Watermarking Scheme Based on Nonnegative Matrix Factorization (دریافت مقاله) مجله پیشرفت در تحقیقات کامپیوتری دوره: 3، شماره: 2
2 An Optimal Hybrid Method to Detect Copy-move Forgery (دریافت مقاله) مجله هوش مصنوعی و داده کاوی دوره: 11، شماره: 3
3 ارائه روشی مبتنی بر درج واترمارک در باند میانی تبدیل کسینوسی گسسته با استفاده از ترکیب الگوریتم ژنتیک و جستجوی ممنوعه (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 8، شماره: 3
4 ارائه کاربردی جدید در یافتن اشخاص گم شده در دوربین های نظارتی با استفاده از یادگیری عمیق (دریافت مقاله) مجله علوم رایانشی دوره: 6، شماره: 3
5 ارائه ی یک روش نوین در تشخیص دایره در تصاویر دیجیتال توسط الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 8، شماره: 1
6 ارائه یک روش جدید جهت پنهاننگاری اطلاعات (دریافت مقاله) پژوهش های حفاظتی-امنیتی دوره: 5، شماره: 18
7 ارائه یک روش نوین جهت تولید دنباله بازگشتی در رمزنگاری تصویر با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 5، شماره: 2
8 ارایه ی یک کپچای تصویری جدید با استفاده از مورفولوژی (دریافت مقاله) فصلنامه علوم و فناوری های پدافند نوین دوره: 8، شماره: 3
9 ارزیابی روش های یادگیری کلاسیک و یادگیری عمیق در تجزیه و تحلیل احساسات داده های تلگرام فارسی (دریافت مقاله) مجله محاسبات نرم دوره: 11، شماره: 1
10 افزایش دقت پیشبینی سرطان پستان با استفاده از الگوریتم ژنتیک و داده کاوی (دریافت مقاله) فصلنامه بیماری های پستان دوره: 9، شماره: 1
11 High-quality Visual Cryptography of Real-value Images without Pixel Expansion using Fuzzy Random Grids (دریافت مقاله) مجله سیستم های فازی دوره: 20، شماره: 6
12 بزرگ نمایی تصویر با استفاده از تقریب بهترین صفحه (دریافت مقاله) مجله محاسبات نرم دوره: 5، شماره: 1
13 بهبود مدل تصمیم گیری اعتماد مبتنی بر نظریه عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم های تکاملی (دریافت مقاله) مجله علوم رایانشی دوره: 6، شماره: 2
14 بهسازی تصاویر ماموگرافی با استفاده از تبدیل موجک و فیلتر همومورفیک (دریافت مقاله) مجله پژوهش فیزیک ایران دوره: 15، شماره: 3
15 تشخیص تصاویر دیجیتال حاوی برهنگی با استفاده از شبکه عصبی و ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 4، شماره: 4
16 تشخیص خودکار ندول های ریوی با استفاده از آنتروپی فازی-تیسالیس و ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 50، شماره: 4
17 تکامل برچسب های تصاویر با اعمال خوشه بندی فازی تک گذر C-Means بر ویژگی های یادگیری شده توسط شبکه عصبی کانولوشن عمیق (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 49، شماره: 1
18 تلفیق روش های یادگیری شات محدود جهت بهبود عملکرد طبقه بندی تصاویر با مجموعه داده های کم (دریافت مقاله) مجله پژوهش های نظری و کاربردی هوش ماشینی دوره: 1، شماره: 2
19 تنظیم قوت ته نقش در ته نقش گذاری وفقی تصاویر دیجیتال با استفاده از اتوماتای یادگیر سلولی (دریافت مقاله) مجله علوم رایانشی دوره: 5، شماره: 1
20 توصیف محتوای تصاویر به صورت خودکار با بکارگیری شبکه عصبی کپسولی و روش تعبیه سازی ELMo (دریافت مقاله) ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 10، شماره: 1
21 حذف نویز متناوب در تصاویر دیجیتال با استفاده از سیستم فازی (دریافت مقاله) ماشین بینایی و پردازش تصویر دوره: 6، شماره: 1
22 دسته بندی ویژگی های استخراج شده از پیش زمینه و پس زمینه تصویر برای ردیابی اهداف متحرک هوایی (دریافت مقاله) فصلنامه مهندسی برق دانشگاه تبریز دوره: 46، شماره: 3
23 روشی جدید در ردیابی اهداف متحرک هوایی با استفاده از الگوریتم AFFINE – SIFT (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 5، شماره: 1
24 روشی جدید در نهان نگاری تصاویر رنگی بر اساس فضای رنگی YPbPr در حوزه FWHT (دریافت مقاله) فصلنامه پدافند الکترونیکی و سایبری دوره: 4، شماره: 4
25 واترمارکینگ وفقی تصاویر دیجیتال مبتنی بر یادگیری ماشینی (دریافت مقاله) مجله هوش محاسباتی در مهندسی برق دوره: 2، شماره: 4
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 A Genetic Algorithm for Minimum Spanning Tree (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
2 آرایه یک روش آشوب گون جهت رمزنگاری تصاویر دیجیتالی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
3 آشکارسازی تغییرات کاربری اراضی با تکنیک طبقه بندی بر روی تصاویر ماهواره Worldview-2 و استفاده از الگوریتم های شبکه عصبی مصنوعی (دریافت مقاله) همایش ملی کاربرد مدل های پیشرفته تحلیل فضایی(سنجش از دور و GIS) در آمایش سرزمین
4 آموزش شبکه عصبی بااستفاده ازالگوریتم رقابت استعماری جهت فشرده سازی تصویر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
5 ارائه الگویی جهت ارزیابی مخاطرات سایبری در سامانههای کنترل صنعتی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
6 ارائه روشی نوین در تسهیم راز تصویر (دریافت مقاله) دومین کنگره سراسری فناوریهای نوین ایران با هدف دستیابی به توسعه پایدار
7 ارائه فیلتر ترکیبی مبتنی بر شبکه عصبی المان و فیلتر کالمن بی رد برای موقعیت یابی ونقشه برداری به طور همزمان ربات های متحرک خودمختار در محیط هاینا شناخته (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی نوآوری در مهندسی کامپیوتر و فنآوری اطلاعات
8 ارائه و مقایسه ی دو تکنیک رای کاربرد پذیر کردن کپچا برای کاربران فارسی زبان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی چشم انداز های نو در مهندسی برق و کامپیوتر
9 ارائه یک روش ترکیبی برای حذف نویز تصاویر با استفاده از پردازش فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
10 ارائه یک روش ترکیبی برای رمزنگاری تصاویردیجیتال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
11 ارائه یک روش جدید برای مخفینگاری در فایل متنی فارسی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
12 ارائه یک روش نوین جهت تعیین قوت واترمارک با استفاده از الگوریتم جستجوی ممنوع (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر ایران
13 ارائه یک روش نوین فازی درتخمین واریانس ومیزان نویزتصاویر دیجیتال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
14 ارایه روش جدیدی در خوشه بندی خودکار تصاویر رنگی ربات های فوتبالیست با استفاده ازالگوریتم ترکیبی تقسیم و ادغام هیستوگرام ومنطق فازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
15 ارایه روشی جهت تشخیص سرطان سینه با استفاده از الگوریتم ترکیبی بهینه سازی ازدحام ذرات و ماشین بردار پشتیبان (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
16 ارایه روشی نوین برای رمزنگاری بصری تصویرهای سطوح خاکستری (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
17 ارایه ی روشی جدید مبتنی بر الگوریتم پروانه به منظور درهم سازی تصویر (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی رویکردهای نو در مهندسی برق و کامپیوتر
18 ارایه یک روش نوین واترمارکینگ تصاویر دیجیتال در حوزه تبدیل گسسته کسینوسی (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
19 استخراج خودکار مدل حاشیه ساختمان ها با استفاده از یادگیری انتقالی عمیق (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
20 استفاده از یادگیری تقویتی فازی برای ایجاد آرایش منظم (دریافت مقاله) چهاردهمین کنفرانس سیستم های فازی ایران
21 استفاده ازمجموعه های فازی درتعیین نقطه شروع درمتدرشد ناحیه برای بخش بندی تصاویرپزشکی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
22 افزایش سرعت همگرایی الگوریتم ژنیتک بر پایه واحد پردازش گرافیکی با استفاده از کودا (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
23 افزایش یک ورودی جدید به شبکه عصبی با الگوریتم یادگیری ژنتیک در جهت بهبود پیش بینی بار کوتاه مدت (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار
24 افزایش یک ورودی جدید به شبکه عصبی با الگوریتم یادگیری ژنتیک در جهت بهبود پیش بینی بار کوتاه مدت (دریافت مقاله) نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
25 الگوریتم مکان یابی جدا از محدوده با کمک شبکه عصبی مصنوعی و گره لنگرسیار در شبکه حسگر بی سیم (دریافت مقاله) سومین کنفرانس ملی پژوهش های نوین در مهندسی و علوم کاربردی
26 الگوریتم نوین درهم ریزی تصاویر رنگی مبتنی بر نظریه اعداد اول (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس ملی سیستم های هوشمند ایران
27 الگوریتم نوین رمزنگاری تصاویررنگی مبتنی برنظریه اعداداول (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
28 انتخاب نودتاثیر گذار در شبکه های اجتماعی پیچیده (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
29 انواع نویز مقایسه فیلترهای حذف نویز ضربه ای تصاویر (دریافت مقاله) نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
30 Dimensionality reduction and improving the performance of automatic modulation classification using genetic programming (دریافت مقاله) هفتمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
31 Modeling and Verification of Multi Agent CrossLanguage Information Retrieval (دریافت مقاله) هشتمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر اعتماد الکترونیکی
32 Moving Ball Destination Prediction using Artificial Neural Network for Soccer Robots (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس ملی و چهارمین کنفرانس بین­ المللی مهندسی ساخت و تولید
33 Reinforcement Learning based Search (RLS) algorithm in Social Networks (دریافت مقاله) نهمین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک با رویکرد بر کسب و کار الکترونیکی
34 بازشناسی کنش های انسانی با استفاده از ویژگی های محلی مبتنی بر کیسه واژگان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
35 بازشناسی کنشهای انسانی بر پایه ویژگیهای مکانی زمانی و شبح تصویر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
36 بخش بندی تصاویر پزشکی با روش dbscan (دریافت مقاله) نخستین سمپوزیوم ملی رباتیک و هوش مصنوعی
37 بررسی اثر بزرگنمایی و پس زمینه ی رنگی در کاربرد پذیری کپچا برای کاربران فارسی زبان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
38 بررسی امنیت تست نفوذ در پروتکل WEP (دریافت مقاله) نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
39 بررسی امنیت و تست نفوذ در پروتکل WEP (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار
40 بررسی چالش های موجود در رابطه با کش کردن اطلاعات (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
41 بررسی روش های حذف نویز ضربه ای تصاویر سطح خاکستری (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر با محوریت امنیت ملی و توسعه پایدار
42 بررسی روش های حذف نویز ضربه ای تصاویر سطح خاکستری (دریافت مقاله) نهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
43 بررسی روشهای تشخیص دایره درتصاویر دیجیتال (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
44 بررسی کلی روشهای بازیابی تصویرمبتنی برمحتوا (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
45 بررسی مقاومت و شفافیت دو روش بهینه آماری (SVD) و هوشمند (GA) در زمینه واترمارکینگ تصاویر دیجیتال و موازی سازی آنها (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
46 بررسی و تحلیل خطرات امنیتی و استراتژی های حفاظتی در پردازش ابری (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای دستاوردهای نوین در مهندسی کامپیوتر
47 بهبود پروتکل LEACH برای کاهش مصرف انرشی شبکه حسگر بی سین با استفاده از الگوریتن جهش قورباغه (دریافت مقاله) مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور آخرین دستاوردهای در فناوری اطلاعات
48 بهبود پیشبینی بار با استفاده از یک متغیر ویژه (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی برق، مخابرات و توسعه پایدار
49 بهبود ردیابی هدف با استفاده از الگوریتم KLT با رویکرد بازگشتی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
50 بهبود ردیابی هدف با استفاده از الگوریتم KLT با رویکرد بازگشتی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پدافند غیر عامل در علوم دریایی
51 بهبود روش فراابتکاری جهت زمان بندی کار در رایانش ابری (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی تحقیقات پیشرفته در علوم، مهندسی و فناوری
52 بهبود روش فراابتکاری جهت زمان بندی کار در رایانش ابری (دریافت مقاله) دوازدهمین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
53 بهبود کارایی الگوریتم K-Means با استفاده از الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی محاسبات نرم
54 بهبود موقعیت یابی و نقشه برداری به طور همزمان برای یک ربات متحرک خودمختار در محیط های ناشناخته با استفاده از فیلتر کالمن بی رد و شبکه - عصبی المان (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مهندسی برق ایران
55 بهینه سازی روشنایی کارخانجات به روش ANFIS (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
56 پیش بینی ساختار سوم پروتئین با شبکه Lattice و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین همایش بین المللی علوم و تکنولوژی با رویکرد توسعه پایدار
57 پیش بینی ساختار سوم پروتیین با شبکه Lattice و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی مطالعات نوین در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
58 پیش بینی ساختار سوم پروتیین بر اساس مدل پنهان مارکوف (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کامیپوتر،فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
59 پیش بینی مخاطرات سایبری با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
60 تاثیر پروتکل های شبکه بر کنترل بر خط یک سروموتور DC با استفاده از کنترل کننده فازی تحت شبکه محلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
61 تسریع فشرده سازی فراکتالی تصاویر مبتنی بر افزایش آنتروپی و خوشه بند نزدیک ترین همسایه (دریافت مقاله) مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور آخرین دستاوردهای در فناوری اطلاعات
62 تسریع فشرده سازی فراکتالی تصاویر مبتنی بر افزایش آنتروپی و خوشه بند نزدیکترین همسایه (دریافت مقاله) دهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
63 تسریع فشرده سازی فراکتالی تصاویر مبتنی بر کلاس بندی آنتروپی و ضریب کنتراست بلوک ها (دریافت مقاله) مهندسی کامپیوتر و پژوهشهای نیاز محور آخرین دستاوردهای در فناوری اطلاعات
64 تسریع فشرده سازی فراکتالی تصاویر مبتنی بر کلاس بندی آنتروپی و ضریب کنتراست بلوک ها (دریافت مقاله) دهمین سمپوزیوم بین المللی پیشرفتهای علوم و تکنولوژی
65 تسهیم رازتصاویررنگی بااستفاده ازالگوریتم جهش قورباغه (دریافت مقاله) اولین همایش ملی کامپیوتر،فناوری اطلاعات وارتباطات اسلامی ایران
66 تشخیص بازیکنان فوتبال با استفاده از ویژگی های شکل ظاهری (دریافت مقاله) کنفرانس ملی کاربرد فناوری های نوین در علوم و مهندسی، برق و کامپیوتر و IT
67 تشخیص پلاک خودرو با استفاده از ترکیب الگوریتم سویج و آدابوست (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در علوم مهندسی
68 تشخیص تصاویر سالم و جعل با استفاده از شبکه DenseNet و مفهوم یادگیری انتقالی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و کاربردهای هوش مصنوعی
69 تشخیص تصاویر غیر اخلاقی با استفاده از شبکه های عصبی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
70 تشخیص حالت چهره بااستفاده از شبکه عصبی پرسپترون چند لایه در شرایط طبیعی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
71 تشخیص سرطان سینه با استفاده از ترکیب الگوریتم های خوشه بندی k-means و بهینه سازی فاخته (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی با محوریت علم در خدمت توسعه
72 تشخیص سرطان سینه با استفاده از شبکه عصبی جمعی (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
73 تشخیص سرطان سینه با استفاده از شبکه عصبی جمعی (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
74 تشخیص لبه تصاویرسطوح خاکستری بااستفاده ازاتوماتای یادگیرسلولی (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
75 تشخیص لبه در تصاویر آغشته به نویز با استفاده از اتوماتای سلولی (دریافت مقاله) همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
76 تشخیص هوشمند دایره توسط الگوریتم رقابت استعماری (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
77 تشخیص هویت از طریق پردازش خطوط کف دست به کمک الگوریتم های LBP و PCA و بهبود نرخ دقت تشخیص با افزودن نقاط کمکی به روش پاسکال (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
78 تعیین قوت واترمارک تصاویر رنگز دیجیتال با استفاده از الگوریتم تکامل تفاضلی (دریافت مقاله) دهمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
79 تعیین قوت واترمارک در واترمارکینگ تصاویر دیجیتال با استفاده از آموزش تقویتی (دریافت مقاله) ششمین کنفرانس بین المللی انجمن رمز ایران
80 تنظیم پارامتر در پیشبینی روند قیمت در بازار بورس با استفاده از خبر با الگوریتم های تکاملی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات، کامپیوتر و مخابرات
81 جاسازی شبکه های مجازی با استفاده از روش بهینه سازی آموزش و یادگیری (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی محاسبات نرم
82 جداسازی اتوماتیک مدولاسیون با استفاده از بردار ماشین تکیه گاه و برنامه نویسی ژنتیک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی فناوری اطلاعات و شبکه های کامپیوتری دانشگاه پیام نور
83 حداکثرسازی شیوع اطلاعات در شبکههای اجتماعی مبتنی بر اجتماعات (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
84 حذف نویز از تصویر با استفاده از سیستم استنتاجی فازی عصبی تطبیقی (ANFIS) (دریافت مقاله) همایش منطقه ای برق و کامپیوتر
85 حذف نویس از تصویر با استفاده از سیستم استنتاجی فازی عصبی تطبیقی (ANFIS) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی الگوریتم های فراابتکاری و کاربردهای آن در علوم و مهندسی
86 درجه بندی کاشی از طریق تشخیص عیوب تیز با استفاده از پردازش تصویر فازی و الگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی مهندسی برق
87 رتبهبندی عقاید کاربران در تارنماهای فروش الکترونیک با استفاده از مدل رگرسیون بردارپشتیبان (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی فناوری های نوین در مهندسی برق و کامپیوتر
88 روشی جدید جهت انتخاب مناسب ضریب مقیاس در واترمارکینگ تصاویر رنگی با استفاده ازالگوریتم ژنتیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
89 سامانه تشخیص وقوع حریق با پردازش تصاویر ویدیویی به صورت برخط (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی درمهندسی کامپیوتر و پردازش سیگنال
90 سیستم آموزش مجازی برای جلوگیری از مهاجرت عشایر به شهر (دریافت مقاله) پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران
91 شناسایی انعطاف پذیر مرز تومورهای مغزی در تصاویر رزونانس مغناطیسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی علوم مهندسی، ایده های نو (۸)
92 شناسایی چهره با استفاده از تصاویر دوبعدی دارای چالش ژست (دریافت مقاله) کنگره ملی تحقیقات بنیادین در مهندسی کامپیوتر و فن اوری اطلاعات
93 شناسایی چهره به روش فازی - عصبی (دریافت مقاله) همایش مهندسی برق و توسعه پایدار با محوریت دستاوردهای نوین در مهندسی برق
94 شناسایی مرزها و محدوده ی تومورهای مغزی درتصاویر mri (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
95 طراحی یک سیستم تشخیص هویت عنبیه با استفاده از سیستم استنتاج فازی - عصبی تطبیقی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مهندسی کامپیوتر، علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات
96 طرح جدید آشوب گون جهت رمزنگاری تصاویر (دریافت مقاله) پنجمین کنفرانس ملی مهندسی برق و الکترونیک ایران
97 قطعه بندی تصاویر رنگی با استفاده از الگوریتم اصلاح شده بهینه سازی ازدحام ذرات و منطق فازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
98 کاربرد مقایسه ای منطق فازی و الگوریتم ژنتیک جهت ناوبری هوشمند ربات متحرک در محیط های ناشناختهء پویا در حضور موانع ثابت و متحرک (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
99 کاهش آرتیفکت های فلزی در تصاویر رادیوگرافی دندان با استفاده از درونیابی فضای سینوگرام (دریافت مقاله) دومین همایش ملی کامپیوتر، فناوری اطلاعات و ارتباطات اسلامی ایران
100 کاهش نویز تصویر با استفاده از منطق فازی (دریافت مقاله) دومین کنفرانس ملی ایده های نو در مهندسی برق
101 کاهش نویزتصویربااستفاده ازمنطق فازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و بازیابی اطلاعات
102 کپچای تصویری با استفاده از ایجاد تغییرات بر روی اعضای چهره انسان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی مهندسی رایانه و مدیریت فناوری اطلاعات
103 کلاسه بندی تصاویر جعلی و سالم با استفاده از شبکه عصبی پیچشی طراحی شده (دریافت مقاله) نهمین همایش ملی علوم و مهندسی دفاعی با محوریت فناوری های دانش بنیان دفاعی
104 کنترل بر خط یک سروموتور DC با استفاده از کنترل کننده فازی تحت شبکه محلی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مهندسی برق
105 مرور و ارزیابی روش های بخش بندی تصویر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
106 مروری بر روش های آشکارسازی آتش در تصاویر دیجیتال (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی یافته های نوین علوم و تکنولوژی
107 مروری بر روش های تبدیل تصاویر سیاه و سفید به رنگی در یادگیری عمیق (دریافت مقاله) ششمین کنگره ملی تازه های مهندسی برق و کامپیوتر ایران با نگاه کاربردی بر انرژی های نو
108 مروری بر روش های رتبه بندی عقیده کاربران در وب سایت های فروش الکترونیک (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی کامپیوتر و فن آوری اطلاعات
109 مسیریابی هوشمند نانوربات های درمانگر در محیط پویای بدن انسان به کمک منطق فازی (دریافت مقاله) اولین همایش ملی علوم و فناوری های نوین ایران
110 مقایسه تکنیک های پیش بینی داده کاوی در تشخیص سرطان سینه (دریافت مقاله) همایش ملی مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
111 مقایسه تکنیکهای پیشبینیداده کاوی در تشخیصسرطان سینه (دریافت مقاله) اولین همایش منطقه ای بهینه سازی و روش های محاسبه نرم در مهندسی برق و کامپیوتر
112 نقش عنصر زمان در پیش بینی مخاطرات جدید سایبری (دریافت مقاله) دومین همایش ملی پژوهش های مهندسی رایانه
113 واترمارکینگ موازی تصاویر مبتنی بر امضای دست نویس (دریافت مقاله) شانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران