دکتر محمدحسین دایی پاریزی

دکتر محمدحسین دایی پاریزی Department of Pediatrics, Afzalipour School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

دکتر محمدحسین دایی پاریزی

Dr. Mohammad Hossein Daie Parizi

Department of Pediatrics, Afzalipour School of Medicine, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.