دکتر غلامرضا زمانیان

دکتر غلامرضا زمانیان دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر غلامرضا زمانیان

Dr. Gholamreza Zamanian

دانشیار گروه اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 An Application of Bayesian Model Averaging for Investigating of the Relationship Between Monetary Policy variables and Asset Price Fluctuations (دریافت مقاله) مجله مطالعات کسب و کار و توسعه دوره: 14، شماره: 1
2 اثر توسعه مالی بر کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 9، شماره: 2
3 اثر چرخه های مالی بر چرخه های تجاری در ایران بر اساس رهیافت میانگین گیری بیزین (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 7، شماره: 2
4 اثر نا اطمینانی نرخ ارز بر تقاضای وارداتکشورهای عضو منا (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 21، شماره: 8
5 اثر نوآوری بر شاخص رقابت پذیری جهانی اقتصاد: مطالعه موردی کشورهای عضو اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه زیست بوم نوآوری دوره: 3، شماره: 3
6 اثرسرریزهای تحقیق و توسعه بربهره وری کل عوامل تولید صنایع کارخانه ای ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی دوره: 5، شماره: 17
7 ارائه مدل پویای حکمرانی خوب در چارچوب اقتصاد پولی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های معاصر در علوم مدیریت و حسابداری دوره: 4، شماره: 14
8 ارزیابی اثر افزایش سطح قیمت ها بر تغییرات رفاهی خانوارهای شهری: رویکرد تغییرات جبرانی و تابع ترجیحات (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و الگو سازی ( اقتصاد سابق) دوره: 7، شماره: 27
9 ارزیابی اقتصادی ارقام اصلاح شده گندم نان آبی با منشا ملی و بین المللی و تاثیر آن بر انتقال تابع عرضه (دریافت مقاله) فصلنامه بوم شناسی کشاورزی دوره: 8، شماره: 3
10 ارزیابی عملکرد شرکت‌های فرابورس ایران با استفاده از معیار تسلط تصادفی و بهینه‌سازی آن با الگوی ترکیبی PSO و ANN (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 6، شماره: 3
11 ارزیابی عملکرد صندوق های سرمایه گذاری مشترک با استفاده از معیار غلبه تصادفی و مقایسه با نسبت شارپ و نسبت سورتینو (دریافت مقاله) مدیریت دارایی و تامین مالی دوره: 3، شماره: 4
12 ارزیابی نوسانات شاخص قیمت بیت کوین بر توسعه اقتصادی با استفاده از مدل های گارچ تک متغیره (دریافت مقاله) دوفصلنامه تحلیل­ های اقتصادی توسعه ایران دوره: 8، شماره: 1
13 Developing Integrated Model of Data Envelopment Analysis (DEA) and Data Mining to Evaluate Performance of Logistics Service Suppliers (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در علوم، مهندسی و تکنولوژی دوره: 2، شماره: 4
14 Evaluation of Multiple Bubbles in the Stock Market of Tehran (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 14، شماره: 2
15 Interaction between Financial Cycles and Business Cycles in Iran: A Bayesian Approach (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 27، شماره: 2
16 Interdependence of Tehran Stock Exchange upon the Oil Price and USD Exchange Rate Return Using Quantile Regression and Time-Frequency Domain Analysis (دریافت مقاله) Iranian Economic Review Journal دوره: 26، شماره: 3
17 برآورد میزان حمایت از صنعت فولاد کشور (دریافت مقاله) پژوهشنامه بازرگانی دوره: 20، شماره: 77
18 بررسی اثر حکمرانی خوب بر نوآوری در کشورهای منتخب عضو اوپک (دریافت مقاله) فصلنامه زیست بوم نوآوری دوره: 2، شماره: 4
19 بررسی اثر سرریزهای مستقیم و غیرمستقیم تحقیق و توسعه خارجی بر شاخص رقابت پذیری جهانی و رشد اقتصادی: رویکرد پانل ARDL (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد و تجارت نوین دوره: 16، شماره: 1
20 بررسی اثر شوک های پولی بر بخش های مختلف اقتصادی: با استفاده از رویکرد FAVAR (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 4
21 بررسی اثرات سرریزی سرمایه انسانی بر رقابت پذیری جهانی کشورها: کاربرد اقتصاد سنجی فضایی (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 8، شماره: 2
22 بررسی اثرات نامتقارن سیاست پولی و نوسانات ارز با لحاظ ارزش افزوده اقتصادی بر بازده سهام بورس اوراق بهادار تهران: رهیافت NARDL (دریافت مقاله) مجله مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره: 9، شماره: 2
23 بررسی اثرات نامتقارن عوامل اقتصادی بر سطح تسهیلات بانکی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی دوره: 22، شماره: 87
24 بررسی اثرات نامتقارن نوسانات نرخ ارز بر سرمایهگذاری بخش صنعت و معدن: رهیافت NARDL (دریافت مقاله) دوفصلنامه بررسی مسائل اقتصاد ایران دوره: 7، شماره: 1
25 بررسی ارتباط حجم نقدینگی و قیمت دارایی ها در بازار مالی ایران با مدل سازی میانگین گیری بیزی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد باثبات دوره: 3، شماره: 4
26 بررسی تاثیر بدهی های خارجی بر رشد اقتصادیکشورهای درحال توسعه (دریافت مقاله) دوفصلنامه اقتصاد و توسعه منطقه ای دوره: 22، شماره: 10
27 بررسی تاثیر نوسانات نرخ ارز بر شاخص های عملکرد مالی بانک های حاضر در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) پژوهشهای مدیریت عمومی دوره: 9، شماره: 33
28 بررسی دلاری شدن غیررسمی در اقتصاد ایران (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 3، شماره: 9
29 بررسی شاخص‎های توسعه‎ی انسانی در استان سیستان و بلوچستان (۱۳۷۹- ۱۳۶۸) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا و توسعه دوره: 2، شماره: 4
30 بررسی نقش سیاست هدفگذاری تورم در اثرگذاری شوک های نفتی بر تجارت خارجی ایران (دریافت مقاله) فصلنامه نظریه های کاربردی اقتصاد دوره: 4، شماره: 1
31 بررسی هم روندی بازار سهام تهران و شاخص های اقتصاد کلان جهانی با استفاده از تحلیل های فرکانسی (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 12، شماره: 48
32 تاثیر نوسانات قیمت جهانی نفت بر بازده سهام صنایع پالایشی در ایران و دلالت های سیاستی آن (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد اقتصادی دوره: 6، شماره: 23
33 تجمیع ریسک های بیمه گری صنعت بیمه ایران با استفاده از توابع مفصل (رویکرد توابع مفصل ارشمیدسی سلسله مراتبی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهشنامه بیمه دوره: 30، شماره: 4
34 تعیین اثر نهایی عوامل اقلیمی و فنوتیپی بر ریسک و میانگین عملکرد لاین های گندم آبی در تحقیقات به نژادی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی (زراعت سابق) دوره: 33، شماره: 2
35 تقاضای پول در اقتصادهای دلاری شده (مطالعه موردی: ایران) (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 49، شماره: 2
36 رابطه بین توسعه مالی و مصرف انرزی: مقایسه بین کشورهای در حال توسعه و پیشرفته (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 22، شماره: 73
37 رویکرد غیر خطی اتورگرسیو انتقال ملایم در بررسی اثر پس انداز بر رشد اقتصادی: مطالعه موردی ایران (دریافت مقاله) مجله سیاست گذاری اقتصادی دوره: 8، شماره: 16
38 رهیافت مدل احتمال مبادله آگاهانه در بررسی اثر عدم تقارن اطلاعات بر بازده سهام و حجم معاملات در شرکت های منتخب بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مالی دوره: 11، شماره: 41
39 شناسایی عوامل تاثیرگذار بر تخصیص اعتبارات به فعالیت های کشاورزی (مطالعه موردی: پسته کاران شهرستان سیرجان) (دریافت مقاله) تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران دوره: 47، شماره: 2
40 صرفه های ناشی از مقیاس : تحلیلی از وضعیت شرکت ذوب آهن اصفهان (دریافت مقاله) فصلنامه تحقیقات اقتصادی دوره: 36، شماره: 2
41 عوامل موثر بر بازده کوتاه مدت و بلندمدت سهام عرضه شده در عرضه های اولیه در بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری دوره: 3، شماره: 3
42 محدودیت مالی، سرمایه گذاری و کانال ترازنامه انتقال سیاست پولی (دریافت مقاله) فصلنامه اقتصاد مقداری دوره: 17، شماره: 4
43 معمای پرمیوم دارایی با توجه به ریسک حباب و تابع ترجیحات بازگشتی آپشتین - زین در بورس اوراق بهادار ایران (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران دوره: 22، شماره: 70
44 معیار احتمال انجام معاملات آگاهانه در اندازه گیری ریسک عدم تقارن اطلاعات و رتبه بندی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران (دریافت مقاله) مهندسی مالی و مدیریت اوراق بهادار دوره: 9، شماره: 37
45 نقش حکمرانی خوب و اقتصاد مقاومتی در توسعه شهری (دریافت مقاله) فصلنامه راهبرد دوره: 27، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 اثرات تغییر الگوی مصرف خانوارهای روستایی بر تولید بخش های مختلف استان سیستان و بلوچستان: رویکرد داده-ستانده منطقه ای (دریافت مقاله) همایش ملی رویکردهای نوین در برنامه ریزی و توسعه پایدار منطقه ای
2 ارائه مدل پویای حکمرانی خوب در چارچوب اقتصاد پولی (دریافت مقاله) سومین کنفرانس علمی دستاوردهای نوین در مطالعات علوم مدیریت، حسابداری و اقتصاد ایران
3 ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت های فرابورس ایران با استفاده از معیار تسلط تصادفی (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و سامانه های مالی
4 Forecasting Water Pollution with Regard to Macroeconomic Variables in Iran (دریافت مقاله) کنفرانس بین المللی توسعه پایدار، راهکارها و چالش ها با محوریت کشاورزی، منابع طبیعی، محیط زیست و گردشگری
5 بررسی اثر هذفمنذ کردن یارانه ها بر بهره وری باغات پسته شهرستان رفسنجان (دریافت مقاله) دومین همایش ملی توسعه پایدارکشاورزی ومحیط زیست سالم
6 بررسی اثرات سیاست های نظام بانکی بر بازار سرمایه بر اساس چارچوب اقتصاد اسلامی (دریافت مقاله) نخستین کنفرانس ملی توسعه مدیریت پولی و بانکی
7 بررسی همبستگی تلاطم بازدهی سهام صنایع فرآورده های نفتی، زغال سنگ و محصولات شیمیایی (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی مدیریت ،نوآوری و کارآفرینی در شرایط اقتصاد مقاومتی
8 تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد شرکت های آب و برق منطقه ای شهر کرمان (دریافت مقاله) سومین کنفرانس بین المللی تحولات نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری
9 تاثیر ریسک نقدینگی بر ضریب سودآوری سیستم بانکداری ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
10 تاثیر نااطمینانی نرخ ارز بر نرخ بازده شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دو صنعت شیمیایی و دارویی با رهیافت تحلیل خودرگرسیون برداری تابلویی( P-VAR) (دریافت مقاله) دومین کنفرانس اقتصاد و مدیریت کاربردی با رویکرد ملی
11 تأثیر شوک های مالی بر اشتغال و سرمایه گذاری در بخش مسکن (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی اقتصاد سنجی، روشها و کاربردها
12 تجمیع ریسک های بیمه گری صنعت بیمه ایران با توابع مفصل بیضوی و ارشمیدسی (دریافت مقاله) بیست و دومین همایش ملی و هشتمین همایش بین المللی بیمه و توسعه
13 رتبه بندی برندهای تجاری در صنعت مواد غذایی و آشامیدنی ایران (دریافت مقاله) اولین کنفرانس ملی حسابداری و مدیریت
14 رشد بهره وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی کشورهای دی-هشت (رهیافت تحلیل مرزی -تصادفی) (دریافت مقاله) هفتمین کنگره بین المللی توسعه کشاورزی و محیط زیست با تاکید بر برنامه توسعه ملل
15 ریشه یابی اقتصادی جرم (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی حماسه سیاسی (با رویکردی بر تحولات خاورمیانه) و حماسه اقتصادی(با رویکردی بر مدیریت و حسابداری)
16 سطح بندی و سنجش درجه توسعه یافتگی استان های ایران با استفاده از روش تحلیل مولفه های اساسی (دریافت مقاله) کنفرانس ملی راهبردهای توسعه شرق ایران
17 سنجش ریسک و رتبه بندی شرکت های صنعت خودرو در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از معیار تسلط تصادفی و مقایسه ی آن با انحراف معیار (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس ملی مدیریت و حسابداری
18 عدم تقارن اطلاعات مالی و حسابداری در اقتصاد (دریافت مقاله) دومین کنفرانس سالانه اقتصاد،مدیریت و حسابداری
19 قیمتگذاری اوراق اختیار فروش تبعی سهام در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل بلک-شولز (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی مدیریت و حسابداری با رویکرد ارزش آفرینی
20 کاربرد برنامه ریزی آرمانی فازی درتعیین الگوی بهینه زراعی با تاکید برپایداری منابع طبیعی و محیط زیست درشهرستان جیرفت (دریافت مقاله) دومین همایش ملی حفاظت وبرنامه ریزی محیط زیست
21 محاسبه کارایی فنی صندوق های سرمایه گذاری مشترک (دریافت مقاله) همایش بین المللی مدیریت
22 میزان اثر بخشی شاخص های بازاریابی بانکی در عملکرد شعب با استفاده ازتلفیق تکنیک های AHP FUZZY و TOPSIS فازی (دریافت مقاله) چهارمین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات بانکی
23 واکاوی عوامل موثر بر توسعه صادرات خرما در جنوب شرق ایران (مورد مطالعه : استان سیستان و بلوچستان) (دریافت مقاله) اولین کنفرانس تحقیقات کاربردی علوم انسانی در مدیریت،مهندسی صنایع ، اقتصاد و حسابداری