دکتر فضیله خانی

دکتر فضیله خانی دانشگاه تهران، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

دکتر فضیله خانی

Dr. Fazileh Khani

دانشگاه تهران، دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 اخوان‌المسلمین و قلمروسازی آن در جغرافیای سیاسی جهان اسلام (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 51، شماره: 3
2 ارزیابی اثرات توسعه گردشگری فرهنگ محور در تغییرات اجتماعی- فرهنگی مقاصد روستایی(مطالعه موردی: بخش کن – دهستان سولقان) (دریافت مقاله) فصلنامه برنامه ریزی فضایی(جغرافیا) دوره: 4، شماره: 2
3 ارزیابی عوامل موثر بر پذیرش نوآوری در بین کارآفرینان روستایی (مطالعه موردی: دهستان سولقان) (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 49، شماره: 4
4 ارزیابی فرصت های کارآفرینی در نواحی روستایی و نقش دولت در ارتقای آن مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بهبهان (دریافت مقاله) پژوهش های جغرافیای انسانی دوره: 54، شماره: 1
5 ارزیابی فضای کارآفرینی در گردشگری روستایی (مطالعه موردی: منطقه اورامان) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 2، شماره: 7
6 ارزیابی نگرش جامعه روستایی به گردشگری، بر مبنای مدل معادلات ساختاری (مطالعه موردی: منطقه کوهستانی رودبار قصران، شهرستان شمیران) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 2، شماره: 8
7 بررسی قابلیت های فناوری اطلاعات و ارتباطات در توانمندسازی زنان روستایی مطالعه موردی بخش مرکزی شهرستان لاهیجان (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات میان‌رشته‌ای در علوم انسانی دوره: 4، شماره: 3
8 پی آمد مهاجرت انفرادی مردان بر کارکرد زنان در مناطق روستایی (مطالعه موردی روستاهای بند پی شرقی، مازندران) (دریافت مقاله) فصلنامه مطالعات اجتماعی - روانشناختی زنان دوره: 2، شماره: 4
9 سنجش پتانسیل های گردشگری روستایی با رویکرد رفع چالش های اقتصادی مطالعه موردی: دهستان قلعه قافه- شهرستان مینودشت (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 5، شماره: 1
10 مناسبات جنسیتی درفضاهای روستایی و تاثیر آن بر مشارکت زنان؛ (مطالعه مقایسه ای دهستان مریدان شهرستان لنگرود و دهستان هولی شهرستان پاوه) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های روستایی دوره: 3، شماره: 11
11 نقش گردشگری در توسعه ی کارآفرینی زنان روستایی (مطالعه ی تطبیقی: روستای کندوان و اسکندان شهرستان اسکو) (دریافت مقاله) دوفصلنامه جغرافیا و توسعه ناحیه ای دوره: 10، شماره: 1
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 Social entrepreneurship: A key approach for rural tourism development in Iran (دریافت مقاله) اولین کنفرانس سالانه مدیریت، نوآوری و کارآفرینی
2 به کارگیری مدل ریاضی در سنجش میزان موفقیت گردشگری در مناطق جغرافیایی مطالعه موردی شهر بوشهر (دریافت مقاله) یازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران
3 نقش رسانه ها ی جمعی در مشارکت جوامع محلی در مناطق روستایی مطالعه موردی :روستاهای نمونه شهرستان شیروان چرداول (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه روستایی