دکتر محمدرضا یوسفی روشن

دکتر محمدرضا یوسفی روشن عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان (استادیار)

دکتر محمدرضا یوسفی روشن

Dr. MohammadReza Yousefi Roshan

عضو هیات علمی دانشگاه فرهنگیان (استادیار)

اطلاعات فوق آخرین داده هایی است که توسط مجموعه سیویلیکا برای مشخصات ایشان ثبت شده است.

مقالات علمی و پژوهشی نمایه شده

لیست مقالات زیر به صورت خودکار بر اساس نام و نام خانوادگی از مجموعه مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا استخراج شده است و ممکن است به دلیل تشابه اسمی، دقیق نباشد.

مقالات ژورنالی
ردیف عنوان مقاله ژورنال منتشر شده شماره و دوره
1 آموزش تهیه نقشه ی توپوگرافی و مدل رقومی ارتفاع در درس نقشه خوانی و کارتوگرافی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی دوره: 4، شماره: 2
2 آموزش لندفرم های ژئومورفیک و پدیده های جغرافیایی در بازدید میدانی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی دوره: 4، شماره: 4
3 ایجاد موقعیت های یادگیری اثربخش در آموزش جغرافیا با استفاده از راهبرد آموزش ترکیبی و گردش علمی (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی دوره: 1، شماره: 2
4 برآورد پهنه آبی دریاچه ارومیه با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست۸ با استفاده از شاخص MNDWI (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیا دوره: 20، شماره: 74
5 برآورد سطح پوشش گیاهی شهرستان بابلسر با استفاده از شاخص تفاضلی پوشش گیاهی نرمال شده(NDVI) (دریافت مقاله) فصلنامه جغرافیای طبیعی دوره: 15، شماره: 57
6 بررسی تاثیر یادگیری الکترونیک بر اثربخشی تدریس و توسعه مدیریت دانش در آموزش جغرافیا (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی دوره: 2، شماره: 1
7 تدریس پروژه محور درس مبانی سنجش ازدور با موضوع ارزیابی مساحت سطح پوشش گیاهی و زمین های زارعی شهرستان بیرجند از طریق تصاویر ماهواره ای لندست ۸ (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی دوره: 3، شماره: 4
8 جاذبه های زمین گردشگری لندفرم های ژئومورفیک دشت سیستان (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های گردشگری و توسعه پایدار دوره: 3، شماره: 2
9 دشت مختاران یک کارگاه آموزشی زمین گردشگری (معرفی لندفرم های ژئومورفیک از طریق بازدیدهای میدانی) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش در آموزش مطالعات اجتماعی دوره: 3، شماره: 4
10 مسایل مربوط به جابجایی شن و ماسه و ذرات ریز (گرد و خاک) به وسیله باد در سرزمین های خشک وکم آب (دریافت مقاله) فصلنامه اطلاعات جغرافیایی ( سپهر) دوره: 21، شماره: 83
11 نوسان سطح آب وکارایی حریم دریای خزر (خط ساحلی محدوده شهرستان بابلسر) (دریافت مقاله) فصلنامه پژوهش های دانش زمین دوره: 4، شماره: 2
مقالات کنفرانسی
ردیف عنوان مقاله عنوان کنفرانس
1 ارزیابی ژئومورفوسایت های دشت لوت با استفاده از مدل رینارد (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
2 ارزیابی ظرفیت های گردشگری ژئوسایت ها با استفاده از مطالعه تطبیقیمدل پریرا و کومانسکو (مورد: باداب سورت مازندران) (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گردشگری و توسعه
3 ارزیابی وپهنه بندی خطر زمین لغزش با استفاده از مدل رگرسیون لجستیک مطالعه موردی پل سفید (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
4 ارزیابی وضعیت گردشگری در شهرهای ساحلی (مطالعه موردی شهر ساحلی محمودآباد) (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
5 اکوتوریسم و نقش آن در توسعه پایدار (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
6 برآورد پهنه آبی سد لار با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست۸ با استفاده از شاخص MNDWI (دریافت مقاله) دومین کنفرانس بین المللی علم اطلاعات جغرافیایی بنیادها و کاربردهای بین رشته ای
7 برآورد سطح پوشش برف با استفاده از تصاویر ماهواره ای لندست ۸ با استفاده از شاخص NDSI (مطالعه موردی: قله دماوند) (دریافت مقاله) هشتمین همایش ملی ژئومورفولوژی، کارکردها و ضرورتها
8 بررسی توان های معماری شهر تهران در جذب گردشگری (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
9 بررسی دبی رودخانه های مهم حوضه آبریز دریای خزر در ایران (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
10 بررسی میزان احتمال بروز و تاثیر پدیده روانگرایی در نوار ساحلی شهر بابلسر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
11 بررسی نوسانات سطح آب زیر زمینی محدوده بابل- بابلسر (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
12 بررسی وضعیت گردشگری در شهرهای ساحلی با توجه به شاخص های توسعه پایدار مطالعه موردی شهر محمود آباد (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
13 بررسی وضعیت گردشگری در شهرهای ساحلی با توجه به شاخص های توسعه پایدار مطالعه موردی: شهر محمودآباد (دریافت مقاله) دومین همایش بین المللی گردشگری،جغرافیا و محیط زیست پاک
14 پتانسیل و محدودیت های منابع آب رودخانه بابلرود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
15 پهنه بندی مخاطرات طبیعی بر بستر کارکردهای نظام سکونتگاهی شهرهای مرکزی مازندران (مطالعه موردی: بابلسرتا نور) (دریافت مقاله) اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
16 پهنه بندی مخاطرات طبیعی و زیست محیطی بر بستر کارکردها و الگوهای ارتباطی نظام سکونت گاهی (نمونه موردی: شهرستان بابلسر) (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
17 پهنه بنذی خطر فرسایش با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) مطالعه موردی حوضه آبخیز شصت کلا (دریافت مقاله) دومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک
18 پهنه های مناسب جهت اسقرار خدمات اقامتی و پذیرایی درشهربابل (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
19 توان سنجی کلوت های دشت لوت درتوسعه گردشگری به روش Pereira (دریافت مقاله) اولین کنفرانس بین المللی گردشگری بیابان لوت؛ فرصت های محلی و بین المللی
20 توان های طبیعی و محیطی شهر تهران در جذب گردشگری (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
21 تولید محتوای الکترونیکی درس ژئومورفولوژی ساختمانی حرکات زمین ساخت (دریافت مقاله) چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا
22 حوضه آبریز و خصوصیات فیزیکی رودخانه بابلرود (دریافت مقاله) اولین همایش ملی مدیریت آب با رویکرد مصرف بهینه آب در بخش کشاورزی
23 شاخص های مکانیابی خدمات اقامتی و پذیرایی گردشگری در شهر بابل (دریافت مقاله) اولین همایش مدیریت تقاضا و بهره وری مصرف آب
24 فرسایش بادی در ده سلم نهبندان خراسان جنوبی (دریافت مقاله) چهارمین همایش ملی فرسایش بادی و طوفان های گرد و غبار
25 گردشگری از منظر کلام الله قرآن مجید احادیث و روایات (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
26 گردشگری ساحلی و توسعه پایدار صنعت گردشگری و کاهش آلودگیهای زیست محیطی منطقه ساحلی بابلسر (دریافت مقاله) سومین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
27 گردشگری و توسعه پایدار زیست محیطی (دریافت مقاله) نخستین همایش بین المللی جامع محیط زیست
28 گردشگری و توسعه پایدار زیست محیطی (دریافت مقاله) اولین کنگره ملی طراحی نوین مهندسی با رویکرد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست
29 مکانیابی خدمات گردشگری اقامتی و پذیرایی با استفاده از مدل AHP (مطالعه موردی: شهربابل) (دریافت مقاله) اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پایدار
30 میزان آسیب پذیری محلات شهر بابلسر در برابر مخاطرات طبیعی با تاکید بر زمین لرزه (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر
31 نقش زیر ساخت ها درتوسعه گردشگری ساحلی مورد مطالعه شهرساحلی بابلسر (دریافت مقاله) کنفرانس ملی ایده های نوین در کشاورزی محیط زیست گردشگری
32 نوسانات آب دریای خزر و مخاطرات ژئومورفولوژیکی آن در تغییر شکل ساختاری مصب رودها (رودخانه تجن تا چالوس) (دریافت مقاله) اولین همایش علوم جغرافیایی ایران 1393
33 نوسانات سطح آب دریای خزر در دوره ی ثبت ابزاری ازسال 1837 تا 2014 میلادی (دریافت مقاله) همایش ملی توسعه پایدار فضایی در سواحل دریای خزر